Program socjalno-polityczny Himawanti


PROGRAM POLITYCZNO-SPOŁECZNY BRACTWA HIMAWANTI

Wiele osób pyta o program społeczny osadzenie myśli członków Himawanti w orientacjach politycznych, religijnych, wiele osób pyta o styl życia, dietę czy ekologię. Program społeczny Himawanti dobrze znany jest w Tybecie i Indii, bardzo dobrze w Nepalu, Sikkimie czy Bhutanie i kojarzony z siłami postępu, rozwoju technologicznego, równouprawnienia, braterstwa, świadomości ekologicznej, walki o prawa kobiet, wyzwolenie niewolników etc. 

Himawanti

Himawanti – Bractwo Himawanti

Program socjalno – społeczny Himawanti 

Himawanti przyjęło swoją nazwę od tradycyjnej nazwy najwyższych gór świata, od „Dachu Świata”, symbolizującego szczyty ludzkich osiągnięć i możliwości. Nazwa jak i ideały społeczne czy polityczne wywodzą się także od dawnego himalajskiego króla Hindukuszu i Tybetu o imieniu Himawant.

Program radykalnych, społecznych reform państwa opiera się także na szczytnych ideałach wielkich myślicieli i reformatorów politycznych takich jak Wilhelm Tell, Konfucjusz, Martin Luter King czy Mahatma Gandhi, konsekwentnie opierając się na budowaniu prawdziwej demokracji na wzór grecki, a ściślej staroindyjski, demokracji bezpośredniej, opartej o zasadę maksymalnej nieingerencji państwa w sprawy obywateli, eliminację przemocy, zboczeń i pomoc socjalną potrzebującym. Program oparty jest na naukowych przesłankach zdrowotnych, ekologicznych oraz na wdrażaniu nowych i bezpiecznych, postępowych technologii.

Ochrona czystości wody, powietrza, gleby i eteru jest zasadniczą kwestią dla zdrowia, bezpieczeństwa i zachowania gatunku ludzkiego. Usunięcie szkodliwego rolnictwa chemicznego w miejsce gospodarstw ekologicznych, opartych o produkowanie żywności jarskiej, naturalnej, zdrowej dla człowieka jest wielkim priorytetem cywilizacji. Popieramy wszelkie formy biodynamicznego, naturalnego rolnictwa oraz propagujemy jarstwo jako jedyną, doświadczalnie przez tysiąclecia wypróbowaną dietę zdrowia i długowieczności.

Himawanti propaguje aktywny wypoczynek, chociażby poprzez rekreacyjne bieganie wśród przyrody zwane joggingiem, górskie wycieczki, naturyzm, ścieżki rowerowe i intensywną gimnastykę izometryczno-oddechową! Promowanie zdrowych zachowań, zdrowego trybu życia i zachowań sprzyjających długowieczności należy do podstawowych celów. 

Himawanti propaguje skuteczne metody uwalniania ludzi ze szponów szkodliwych nałogów, uzależnień oraz z sieci przemocy, terroru i gwałtu, jaki promują współczesne media, wtym te wszystkie, które z tego powodu szkalują Himawanti w Polsce od sierpnia 1996 roku. Kuracje odwykowe mogą być i są naprawdę skuteczne, przez co Himawanti jest znienawidzone przez monopolistów narkotykowych, ale wszelkie działania prozdrowotne są nam bliskie.

Jesteśmy jako Bractwo, Ruch Społeczny Himawanti generalnie za zdroworozsądkową legalizacją i opodatkowaniem handlu narkotykami, gdyż likwiduje to źródła przestępczych dochodów mafii, a także daje dochód skarbowi państwa, także na leczenie uzależnionych. Nikt nigdy i nigdzie na świecie nie wytępił narkomanii ani alkoholizmu siłą, terrorem i więzieniem, a lepiej nałogi kontrolować, młodzież właściwie uświadamiać, a uzależnionych leczyć z dochodów od spożywanego środka, niźli ze zbyt ciężkich podatków zdrowej części społeczeństwa. Lepiej jest uświadamiać i zapobiegać niźli terroryzować policyjną pałką, co i tak nie daje rezultatu.

Ruch Społeczny Himawanti promuje maksymalną wolność i niezależność wszystkich obywateli, maksymalnie propagując prawo i wolności obywatelskie. Dążymy do wcielenia wszystkich zapisów „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” ONZ z 1948 roku w życie, gdyż dotąd większość z nich w ogóle nie jest stosowana!

Bractwo jest za wyzwoleniem pacjentów psychicznych i zaprzestaniem stosowania brutalnej psychiatrycznej przemocy sądowo-administracyjnej wobec osób obciążonych piętnem zaburzeń czy chorób psychicznych. Oferujemy pomoc Grup Wsparcia dla osób z problemami depresji, schizofrenii, zespołów lękowych, samobójczych, syndromem ofiary i innym, pomoc psychoterapeutyczną zamiast szkodliwie niszczącego mózg zalekowania. Czas już skończyć z przemocą psychiatrycznego leczenia osób o odmiennych poglądach i zapatrywaniach politycznych, religijnych czy społecznych. Domagamy się społecznego nadzoru nad zamkniętymi zakładami psychiatrycznymi i nowoczesnej pomocy niefarmakologicznej dla osób z problemami i zaburzeniami psychicznymi, uznania pierwszeństwa dla psychoterapii i psychoanalityków w miejsce szkodliwej farmakopsychiatrii rodem z XIX wieku.

Pokojowa filozofia demokracji bez przemocy, to ograniczenie i likwidacja struktur i form państwa policyjnego, zawsze złego. Żądamy uwolnienia tysięcy więźniów politycznych, karanych i więzionych, chociażby za swoją artystyczną twórczość, krytykę władzy państwowej, aborcję, eutanazję, sprzeciw przeciwko biedzie, eksmisji czy biurokracji!

Domagaliśmy się stanowczo likwidacji przymusu obowiązkowej służby wojskowej i ustanowienie armii zawodowej, dobrze wyszkolonej, co także było i jest wśród naszych propokojowych celów społecznych, gdyż nie każdy człowiek chce się uczyć zabijania i marnować swego życia w jednostce wojskowej dla kaprysu kolejnej władzy.

Wolność i swoboda musi być dla wszystkich obywateli, dla wszystkich mieszkanców kraju nad Wisłą i Odrą. Działamy jako Ruch Społeczny dużo na rzecz zniesienia patologicznej przemocy w rodzinie, surowszemu karaniu rodziców za znęcanie nad dziećmi, ale też i za prawem do natychmiastowej adopcji dla każdego dziecka porzuconego przez rodziców, szczególnie w okolicy urodzenia! Każde dziecko porzucone ma prawo zostać natychmiast adoptowane przez rodzinę zastępczą, co zmniejszy cierpienia tysięcy porzuconych i zaniedbanych dzieci, w Polsce głównie z patologicznych, pijackich rodzin!

Opodatkowanie prostytucji i sutenerstwa obok opodatkowania środków narkotycznych, to konieczność chociażby z uwagi na podatkową równość pracujących i osiągających zyski obywateli. Kto w Polsce zarabia, ten w Polsce powinien płacić należny podatek, bez względu na to jaką pracę wykonuje, a partykularne poglądy jakiejś garstki prawicowych fanatyków religijnych nie mają prawa tutaj decydować za obywateli niewierzących! Zasada ta jest podstawą wolności światopoglądowej, religijnej i politycznej! Sutener, prostytutka czy handlarz narkotyków, powinni wszyscy płacić podatki, choćby też po to, aby państwo miało z czego pomagać w leczeniu patologii. Niech patologia, jakakolwiek sama z siebie zarabia na terapie ze swoich skutków ubocznych!

Ponieważ najwięcej wypadków drogowych i to najtragiczniejszych powodują osoby niedojrzałe emocjonalnie poniżej 24 roku życia, należy wprowadzić zasadę wydawania prawa jazdy na pojazdy mechaniczne inne niż rower, dopiero od 25 roku życia. Liczba ofiar wypadków zmaleje momentalnie i to ponad połowę, a w stosunku do Niemiec czy Austrii nawet o 90 procent. Do 24 roku można kierować pojazdem, ale tylko pod kontrolą osoby straszej mającej 10 lat doświadczenia za kółkiem.

Ruch Społeczny Himawanti optuje za zrównaniem prawa do pełnoletności dla kobiet i mężczyzn, a jako granicę należy przyjąć wiek przynajmniej 19-20 lat, gdyż jest wiek kończenia szkoły średniej dla młodzieży i początek studiów. Postulujemy też zrównanie wieku emerytalnego dla wszystkich z granicą około 63 lat lub 35 lat udokumentowanego zatrudnienia. Nie może być tak, że warstwy uprzywilejowane mogą być emerytami już po 15 latach pracy, a inni dopiero po ukończeniu 65 roku życia chociażby i 50 lat harowali!

Ochronny wiek dziecięctwa należy ustalić fizjologicznie na podstawie praw biologicznych, a jest to menarche u kobiet (pierwsza miesiączka) i polucje u mężczyzn, zamiast sztywnej reguły 15 lat, co jest bezsensowne, kiedy znaczna część dziewcząt dojrzewa znacznie później, a część znacznie wcześniej. Wprowadzić, wzorem cywilizowanych państw, barierę różnicy wieku 5-7 lat przy stawianiu zarzutów o pedofilię, jako że nie może być tak iż kochająca się, wcześnie dojrzała para Romów jest stawiana przed jakimś sądem i niszczona medialnie za to, że ona miała 14 lat, a on 15 jak się pierwszy raz do siebie zbliżyli. To są absurdy prawne, a co innego, gdyby on był w wieku powyżej 21 lat albo miał wręcz lat 50 czy więcej. wtedy medycznie można mówić o pedofilii, a nie wtedy kiedy dzieci się w sobie zakochają tworząc parę z powodu wczesnej dojrzałości płciowej.

Uniezależnienie władzy sądowniczej od kapryśnych, efemerycznych polityków i ich nieudolnych pomysłów jest konieczne, podobnie jak i usunięcie ławników z sądów oraz wprowadzenie kar za łamanie przepisów Konstytucji, która w praktyce nie jest przestrzegana, pozostając aspołecznym pustosłowiem!

Ograniczenie prawa przetrzymywania ludzi w areszcie śledczym do co najwyżej 3 miesięcy bez wyroku jest absolutnie konieczne, aby nie niszczyć tysiącom wartościowych ludzi życia w imię politycznych interesów prokuratorów i rozmaitych oszczerców! Należy wprowadzić równą, jednolitą kaucję dla wszystkich uzależnioną od zagrożenia karą w miejsce dotychczasowego widzimisię sądowego!

Himawanti dąży do likwidacji senatu i wprowadzenia władzy prezydenckiej, jako, że jest tańsza oraz do likwidacji immunitetów poselskich, prokuratorskich oraz sędziowskich! Równouprawnienie, a nie ochrona skorumpowanych urzędników wymiaru sprawiedliwości.

Jarska zupa dla każdego bezrobotnego to zupełne minimum socjalne w kraju zrujnowanym przez już 20 lat solidarnościowego sobie-państwa i złodziejstwa. Dożywianie, ubranie i mieszkanie to podstawy pomocy społecznej, a nie tam dawanie pieniędzy na przepicie!

Domagamy się likwidacja katolickiego państwa faszystowsko-wyznaniowego, usunięcia katolickiej katechezy ze szkół do kościołów sekty katolickiej, prawa do eutanazji dla ciężko chorych oraz osób uwięzionych dożywotnio, prawo do aborcji płodu dla kobiet na każde żądanie w pierwszym trymestrze ciąży, promowanie używania prezerwatyw jako jedynej ochrony przed HIV czy syfilisem to absolutne priorytety dla uzdrowienia sfery moralnej całego Narodu Polskiego!

Dążymy do równouprawnienie wszystkich kościołów i związków wyznaniowych. Zaprzestania policyjnego terroryzmu ze strony Departamentu Wyznań MSWiA przeciwko nowopowstającym ruchom religijnym. Zakazu inwigilowania wyznania religijnego przez policję.

Domagamy się także likwidacji typowo faszystowskich czy nazistowskich organizacji politycznych lobbujących pod szyldem grup pseudo-religijnych jak frankistowska sekta Opus Dei, która zdobywa silny wpływ na władzę, co grozi umocnieniem faszystowskiej dyktatury na wzór frankizmu czy pinochetyzmu.

Anulowania zbrodniczego dla Polski konkordatu z państwem Watykan, który to dokument czyni z Polski wasala Watykanu, pozbawia Polskę niepodległości i powoduje olbrzymie malwersacje finansowe jak coroczny rabunek około 10-12 miliardów złotych przez tak zwaną Komisję Majątkową Kościoła katolickiego i Rządu „polskiego”. Likwidacja kościelnej Komisji Majątkowej oraz całkowity zwrot zagrabionego przez Kościół katolicki majątku narodowego jest absolutnym priorytetem.

Surowego karania księży pedofilów i zakonnic pedofilek i wypłacania wysokich odszkodowań przez tzw. kościół katolicki wszystkim jego molestowanym, wykorzystywanym czy gwałconym ofiarom. Jako Antypedofilskie Bractwo Zakonne Himawanti zrzeszające ofiary księży pedofilów i zakonnic pedofilek będziemy te postulaty przypominać aż do zrealizowania!

———————————-

(Na podstawie naszego programu powstała w maju-sierpniu 2002 roku pierwsza polska partia antyklerykalna znana jako Antyklerykalna Partia Partia Postępu „Racja” lub aktualnie po zmianie nazwy jako Racja Polskiej Lewicy (RPL). Program został nam krótko mówiąc ukradziony przez ateuszy z Racji, a członkowie Himawanti, którzy podpisali deklaracje założycielskie tej partii zostali z Racji usunięci już we wrześniu 2002. Tak silna na początku APP Racja dzisiejsza Racja Polskiej Lewicy została przejęta przez kościelną bezpiekę opusdeistyczną i zmarginalizowana! Dziś służy do monitorowania nastrojów antyklerykalnych. Nie ma żadnego wpływy ani poważnej działalności, chociaż zapisy haseł zerżnięte z naszego programu pozostały!)

Kontakt:

Ruch Społeczny Himawanti (RSH) i Antypedofilskie Bractwo Himawanti (ABH)

R.Z.M. – P.O. Box 247; 44-100 Gliwice 1; Polska

Opracowała: Agnidevi, Warszawa

Reklamy

2 uwagi do wpisu “Program socjalno-polityczny Himawanti

  1. Pingback: elubaczow.com - Lubaczów - powiat lubaczowski - portal

  2. Polska wydaje się być rajem stworzonym dla cwaniaków, politycznych oszustów, bandziorów, złodziei, mafii, pedofilów, etc.
    Tylko chęć jeszcze większych zysków i chore, spaczone przez pedofilską katechezę umysły stoją na przeszkodzie,żeby tak ważne i dobre idee wprowadzić w życie. Musi chyba pokolenie solidarnościuchów, katolickich dewotów wymrzeć zanim ten kraj zacznie być miejscem, w którym da sie normalnie żyć.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s