Lalitamohandżi Awatar


Awatara (także Awatar, Avatar) oznacza świadome przyjście oświeconej duszy, świadome odrodzenie wyzwolonej istoty połączonej z boskim Światłem, Miłością, Uzdrowieniem i Prawdą. Awatara, Awatar, w dewanagari अवतार, transliteracja avatāra, ang. avatara, zstąpienie, zejście, inkarnacja – w dharmicznych tradycjach wedyjskich wcielenie (inkarnacja) bóstwa, które zstępuje z nieba na ziemię w postaci śmiertelnej – ludzkiej, zwierzęcej lub hybrydalnej, w celu przywrócenia boskiego ładu na ziemi (sanatana dharma). Początki tej koncepcji sięgają starożytnej Wedy, a klasyczna koncepcja wiąże się przede wszystkim z Wisznu-Śiwą i objaśniana jest w Puranach. W duchowości doskonale znane są także awatary (zejścia, zstąpienia) bóstw takich jak Śiwa (Rudra), Śri Dewi, Ganeśa, Indra czy Wayu. Bodhisattwowie są oryginalnie inkarnacjami dewów, które pragną pomóc ludzkości w drodze ku oświeceniu, przykładowo Mandźuśri jest awatarą Brahma, Awalokiteśwara podobnie jak Mahakala jest jedną z licznych form Awatara Śiwa Boga.

Mistrz Lalitamohandżi Awatar

Mistrz Lalitamohandżi Awatar

Lalitamohan Awatar, czyli wcielenie Boskiej Istoty, inkarnacja Dewa (Światłości Bożej) podczas darśanów (darshan) przekazuje wszystkim światło, pokój, uzdrowienie i boską miłość. Siła jego energii odczuwana jest nie tylko wokół aśramu czy innych miejsc spotkań, ale także w całej okolicy. Wiele osób, przebywających w Aśramie, opisuje swoje wrażenia jako wejście w energetyczną kąpiel i cudowne uzdrowienie. Lalitamohandżi znany jest szerzej w Europie od lat 80-tych XX wieku, kiedy już jako młodzieniec obdarzał wszystkich boską mądrością, prawdą, światłem i uzdrowieniem. Jego wyjątkowa osobowość zaczęła przyciągać wiele osób, które przychodziły do niego w poszukiwaniu rady, wsparcia i błogosławieństwa już w szkole podstawowej, w latach 70-tych XX wieku. Zadaniem Awatara jest nie tylko znajdowanie pięknych i cudownych zakątków służących kontemplacji, ale przede wszystkim przeobrażanie ciemności w światło, zła w dobro, cierpienia w radość, a śmierci w życie. Pomimo iż Mistrz Lalitamohandżi od młodych lat nie szukał rozgłosu, każdego roku tysiące ludzi z całego świata przybywa aby otrzymać Jego darśan, płynący poprzez Awatara milczący dar łaski i światła mądrości przekazywany poprzez nauczanie duchowe, spojrzenie i dotyk oraz ogromną duchową aurę. Awatara jest najwyższym dobrem jakiego Bóg udziela ludzkości łaknącej wyzwolenia z kręgów sansarycznego istnienia. 

Wyjątkowy podarunek dla świata w postaci Awatara Lalitamohandżi polega na umożliwieniu ludziom poszukującym kontaktu z radykalnie transformującym Światłem Paramatmana, Najwyższej Istoty Bożej, po raz pierwszy w dziejach Ziemi na kontynencie europejskim. W czasach kryzysu i wzmagającego się głodu duchowego, Wzniosły Mistrz daje swym dzieciom bezpośredni przekaz Światła, Mądrości i Uzdrowienia, które rozpuszcza wszelkie bariery i zmienia całą ludzką istotę w boską jakość. Światło Paramatmana może zostać przyjęte przez wszystkich, którzy są otwarci, niezależnie od tego, czy spotkali Mistrza Lalitamohandżi w jego ciele. Jako inkarnacja Boskiej Mądrości i Światła Prawdy, Mistrz Lalitamohandżi wznosi się ponad dogmaty i ziemskie  hierarchie. Nie wymaga zbytnich hołdów, a ofiarowuje boską transformującą moc wszystkim, niezależnie od ich dotychczasowej ścieżki, religijnego pochodzenia czy stanu świadomości. 

Swamin, Mistrz Lalitamohandżi Awatar jest mistrzem duchowym, urodzonym w 1962 roku, w szamańskiej rodzinie na Pomorzu w Polsce. Od wczesnego dzieciństwa, wykazywał wielkie zainteresowanie religijnymi tradycjami i duchowością, naukami ścisłymi oraz metafizyką. Od najmłodszych lat żył w świadomej obecności Boga i Świętych, Aniołów i Awatarów. Jego wyjątkowa osobowość zaczęła przyciągać wiele osób, które przychodziły do niego w poszukiwaniu rady i błogosławieństwa. Po ukończeniu szkoły i studiów, Mistrz Lalitamohandżi całkowicie poświęcił się boskiemu powołaniu jako duchowy nauczyciel i przewodnik, zaczął także podróżować do Czech i Słowacji, Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy, i także innych części świata. Mistrz Lalitamohandżi pokazuje to, co łączy wszystkie kultury i religie oraz tradycje duchowości nie mając sobie równych w znajomości niuansów i zawiłości Świętej Wiedzy Bogów. 

Historia Awatara Lalitamohandżi rozpoczyna się jeszcze przed jego narodzeniem, na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku, także w czasie kiedy będąca z nim w ciąży matka zaczęła odczuwać objawy nadejścia boskiej inkarnacji. Brzemienna kobieta nagle znalazła się w oku energetycznego cyklonu, który umiała porównać jedynie do biblijnych zwiastowań towarzyszących narodzinom proroków. Zrozpaczona, zwróciła się o pomoc do uzdrowicieli i cudotwórców, którzy rozpoznając nadzwyczajny stan ducha dziecka zatrzymali ciężarną w domu na wiele sesji bioterapii i duchowego wsparcia, aż do narodzin jej dziecka. 

Obecność energii subtelnych wokół małego Lalitamohandżi była bardzo widoczna i odczuwalna także dla samego dziecka. W wieku pięciu lat usłyszał przepiękną niebiańską muzykę. Było to bardzo przyjemne odczucie, które trwało przez cały tydzień. Potem muzyka zamieniła się w rodzaj wiatru przeszywającego całe jego ciało oraz aurę i wtedy doświadczał głosu Boga. – Był to najpiękniejszy i najdelikatniejszy głos, najcudowniejsza wibracja wszędzie, a ja słuchałem go z otwartym sercem, które ze szczęścia, o mało, nie wyskoczyło mi z piersi. Przypomniałem sobie, że słyszałem go już parę lat wcześniej, kiedy byłem jeszcze bardzo małym chłopcem, zrozumiałem, że od dziecka miałem w sobie głos Boga, boską wibrację. Chłopiec otrzymał w końcu od boskiego Śri Guru swoje duchowe imię Lalitamohan G.K., które oznacza promień najczystszej Boskiej mądrości, prawdy i światła. Dowiedział się także, że przyszedł na Ziemię, aby zasadzić kwiaty Bożej Mądrości tam gdzie ich najbardziej potrzeba. 

Zadaniem Mistrza Lalitamohandżi jest odpowiadać na duchowe problemy i potrzeby ludzkości, błogosławieństwem napełniać wszystkie żywe istoty światłem mądrości i prawdy Bożej – Człowiek, bardzo często, zapomina o szczęściu i radości, które spotkały go w życiu. Aby temu zapobiec należy cały czas pracować ze światłem, prawdą i miłością – przekonuje Mistrz Lalitamohandżi. – ‚Troski i zmartwienia nie powinny przesłonić nam życia. Dlatego muszę pokazać jak wielkiego szczęścia może zażyć ten, kto będzie prosił o Boskie Światło, pokój i prawdę. Wystarczy, że otworzy swe serce.’  Naturalna łatwość, z jaką Mistrz Lalitamohandżi łączy elementy zachodniej tradycji duchowej z wedyjską duchowością, pomaga ludziom dostąpić bardzo osobistego doświadczenia z Boskością, niezależnie od kultury, płci czy wieku. Szczególną uwagę Awatara poświęca osobom poszkodowanym przez straszne zło, w tym ofiarom przemocy domowej, terroru i zbrodni zinstytucjonalizowanego kościoła i państwa, ofiarom molestowania oraz gwałtu, ofiarom wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Swamin powiada, że są to problemy współczesnych czasów i dlatego każdy Awatara musi się z nimi zmierzyć ofiarując odpowiednią duchową wiedzę, metody rozpuszczania traumy, duchowe wsparcie ofiarom złego systemu oraz uzdrawiające terapie ofiarom ujawnianych współcześnie zbrodni i nadużyć na ludziach. 

Życie w Aśramie rozpoczyna się porannym darśanem z naukami i błogosławieństwami, czyli przed piątą rano. Zaspani mieszkańcy w milczeniu zajmują miejsca w obszernej sali. Zapalone lampki oliwne i świece, zapach leczniczych kadzideł – wprowadzają wszystkich w uroczysty subtelny nastrój. Punktualnie o piątej do sali wkracza inkarnowany Mistrz Duchowy Lalitamohandżi ubrany w strój subtelnie ukazujący majestat boskiego Mistrza, Swamina, Arhata, Awatara. Przy dźwiękach delikatnej muzyki lub śpiewu Lalitamohandżi rozpoczyna swoją energetyczną pracę transformowania uczniów w istoty boskie. Osoby wrażliwe lub mające zdolności radiestezyjne obserwują jak w dłoniach Mistrza Lalitamohandżi pojawia się kula złocistego światła, a czasem wiele kul światła oraz silnych duchowych promieni, białych, złotych i kolorowych, w całym spektrum boskiej tęczy. – Nie ma drugiego Awatara czy Mistrza Duchowego w Europie, który posiadałby tak ogromną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu sztuki uzdrawiania, medytacji, jogi, czakramów, kundalini, czy samadhi – mówi Rafał, instruktor jogi ze Szczecina, który od 1990 roku regularnie odbywa pielgrzymki na spotkanie z boską Awatarą Lalitamohandżi. 

Awatar, po pewnym czasie praktyki i udzielania nauk boskiej mądrości, podchodzi do osób siedzących w rzędach lub kręgach i kładzie im dłonie na głowach, udziela błogosławieństwa. Po zakończeniu porannej ceremonii, około siódmej rano, wszyscy uczestnicy pełni boskiej energii opuszczają salę w skupieniu i ciszy. Po śniadaniu, w sali dharmy, zbierają się prawie wszyscy mieszkańcy aśramu, aby śpiewać mantry oraz pieśni poświęcone Bogu, Mistrzom i Awatarom. Chwytliwe melodie od razu wpadają w ucho. W aśramie przeważają młodzi ludzie, którzy wychowywali się w religijnej i duchowej próżni polskiej świadomości i teraz gwałtownie nadrabiają stracony czas szukając mistrzów oraz metafizycznych możliwości rozwoju duszy. – Po raz pierwszy przyjechałam tu przez „przypadek” – mówi Helena, młoda Polka mieszkająca na obrzeżach Warszawy. – Kiedy przyjaciółka pokazała mi zdjęcie Mistrza Lalitamohandżi poczułam, że od tego jaśniejącego oblicza Lalitamohana bije nieziemskie ciepło, radość i szczęście. Nigdy w życiu nie widziałam oczu przepełnionych taką mądrością i błogością. Mój mąż, który jest radiestetą i czuje energie, powiedział, że to bardzo ważna Istota Światła na najwyższym poziomie świadomości jaki u ludzi jest tylko możliwy. Tak się zaczęła moja przygoda z Mistrzem Lalitamohandżi – teraz jestem tu, nawet raz na miesiąc.

Mistrz Lalitamohandżi w miarę możliwości i czasu stara się zawsze spotykać z przybyłymi do aśramu gośćmi, robią to także jego specjalnie błogosławieni w tym celu uczniowie duchowi, na co dzień wielcy jogini, awadhutowie. – Każdy z obecnie żyjących awadhutów i awatarów posyła ludziom energię i subtelnie oddziałuje na odwiedzające go osoby – tłumaczy Ravi z Bielska-Białej, sekretarz Aśramu. – Mistrz Lalitamohandżi jest Boskim posłannikiem pracującym ze światłem prawdy, energią pokoju i pradawną mądrością. Kiedy, podczas darśanu, zanosimy Jemu swoje prośby, On ofiarowuje nam to, co jest dla nas najlepsze, oczyszcza z negatywnych energii i wypełnia światłem. Ravi ostrzega jednak wszystkich, którzy wstępują na ścieżkę samorozwoju i zaczynają pracować ze światłem. – Kiedy przebywamy w aśramie w pobliżu Awatara jesteśmy chronieni Boską potęgą duchową. Aura każdego zostaje oczyszczona, a on sam chodzi z uśmiechem na twarzy – tłumaczy Ravi. – Natomiast po powrocie do domu, możemy paść ofiarą własnych „czarnych myśli”, którym może nie spodobać się nasza chęć pracy z boskim światłem i prawdą. Nie poddawajmy się wtedy tylko medytujmy, powtarzajmy mantramy, modlitwy lub prośmy o ochronę u świętej osoby Mistrza Lalitamohandżi. 

Kulminacją każdego dnia jest wieczorny darśan (darshan) z Mistrzem Lalitamohandżi, kiedy to każdy może podejść do awatara, dotknąć jego dłoni i poprosić o błogosławieństwo. Ponieważ Lalitamohandżi pracuje w bardzo delikatnej materii wszystkie spotkania z nim odbywają się w głębokiej ciszy i skupieniu, nie ma łażenia i hałasowania, tylko mocna praktyka medytacji, mantrowanie oraz milczenie w czasie przekazów duchowej, boskiej energii. – Jestem bardzo szczęśliwa, że było mi dane tu przyjechać. W oczach Lalitamohandżi zobaczyłam dobroć, mądrość i blask boskiego światła, których nigdy w życiu nie zaznałam – mówi ze łzami w oczach Alina Gola z Bytomia. – Zrozumiałam jak wiele urazów było we mnie głęboko ukrytych i jaka mnie jeszcze czeka praca z moim własnym wnętrzem. 

Osoby widzące energie zachwycają się odczuciami, jakie pojawiają się w czasie darśanów z Mistrzem. – Podczas osobistego darśanu dostałam przekaz, aby wymieść z siebie wszystkie złe energie, których okazało się wiele drzemać w zakamarkach mojego wnętrza – mówi Jolanta z Katowic. – Widziałam jak obok mnie przemykały różne kształty i widmowe postacie, szare, brunatne, mroczne. Domyśliłam się, że to były negatywne emocje i „złe” myśli przybyłych na darshan osób, w tym całkiem mnóstwo moich własnych. Wszystkie zjawy opuszczały swoich „gospodarzy” i spalały się w duchowym ogniu, jakim obdarzał nas Mistrz Lalitamohan. Szarpało mnie, kiedy mroczne kształty wychodziły ze mnie na spalenie w ogniu boskiej światłości jakim emanuje Lalitamohan. Energia światła mądrości Mistrza Lalitamohandżi najsilniej oddziałuje na naszą czakrę serca oraz na trzecie oko. Wiele osób przybywa do aśramu z prośbą o odmianę swojej sytuacji uczuciowej, znalezienie właściwego partnera czy partnerki, o zajście w ciążę oraz uwolnienie się od złych związków karmicznych, i o lepszą, świetlistą przyszłość. – Na pierwszym darśanie poczułam tak silne uderzenie ognia, że pomyślałam przez chwilę, iż zaraz ulegnę samospaleniu – wspomina Teresa z Wadowic. – Dopiero po chwili zorientowałam się, że nic mi nie grozi, a samo uczucie palenia jest przyjemne i uzdrawiające. Dostałam wtedy od Mistrza Lalitamohandżi  bardzo dużo energii w postaci subtelnego błogosławieństwa. 

Na jednym z darshanów można podejść do Mistrza Lalitamohandżi i poprosić o pobłogosławienie pamiątkowych kamieni szlachetnych, które potem należy nosić jako osobiste amulety i symbole Boskiej mądrości. – Kiedy dowiedziałam się o ceremonii poświęcenia kamyczków wraz z koleżankami wybrałyśmy się na poszukiwanie odpowiednich kawałków skały – opowiada Teresa z Wadowic. – Nieopodal aśramu natknęłyśmy się na ruiny starego  zamku, a u jego stóp iskrzące się kawałki krzemienia.  Wręczając Mistrzowi Lalitamohandżi swój kamyczek pomyślałam, że dzięki niemu na zawsze połączę się z Bogiem i Aniołami, z Bóstwami Nieba. Teraz wiem, że spełniło się jedno z moich marzeń. Mistrz Lalitamohandżi udziela także duchowych ślubów, odnawia śluby małżeńskie oraz przyjmuje listy z prośbami osób biorących udział w darśanach. – Kiedy wręczałam jemu kopertę, wyraz jego oczu powiedział mi, że moje prośby zostały zrozumiane – wspomina Ewa z Łodzi. – W swoim liście poprosiłam Mistrza o miłość i światło dla mojego męża oraz dorastających dzieci, które wychowałam w tak niepopularnej obecnie uczciwości. Teraz już wiem, że dostanę to, o co poprosiłam. 

Życzeniem wcielonego duchowego Mistrza Lalitamohandżi jest, aby pomagać innym odnajdywać drogę do wewnętrznego boskiego światła. Tysiące osób proszących Go o radę w sprawach duchowych i z codziennego życia, jest głęboko poruszonych spotkaniem z Nim. Mistrz Lalitamohandżi zachęca wszystkich aby słuchali intuicji oczyszczonego serca. Jest człowiekiem, który kocha Boga całym sercem, i potrafi przybliżyć Boga innym, w bardzo bezpośredni i prosty sposób. Centralnym punktem pracy Mistrza Lalitamohandżi w tej Awatarze, jest dostarczanie i uczenie różnych duchowych technik i praktyk, które pomagają rozwijać Duszę i budzić boskość w duchowym aspirancie. Praktykami takimi są, między innymi, darśan (spotkanie z błogosławieństwami), regularne modlitwy i mantrowania,  ceremonie takie jak pudża uzdrawiania i poświęcenia, medytacja, śpiewanie, ćwiczenia jogiczne, sekretne mudry i specjalne mantry dla powodzenia, szczęścia oraz uzdrowienia. Mistrz Lalitamohandżi często podkreśla, że na ścieżce duchowej należy mieć dużo cierpliwości i wytrwałości; nie powinno się oczekiwać zbyt szybkich rezultatów – tak samo, jak w codziennym życiu. Mistrz Lalitamohandżi nie chce żeby ludzie byli od Niego zależni, tylko żeby ufali Bogu i Guru (nauczycielowi), który jest w nich samych, żeby mieli dobre relacje z Trzema Świętymi Klejnotami Boga: Śri Guru, Dharmą i Sanghą, żeby głęboko medytowali i przebudzili się w Świetle Mądrości Bożej. – Mistrz Lalitamohandżi emanuje potężnym i bardzo rzadko spotykanym Złotym Blaskiem w którym przebijają się wszystkie barwy tęczy w najsubtelniejszych odcieniach, a wszystko to przeplatane w boskiej jaśniejącej poświacie Białego Blasku Duszy, a ja czuję się Jego duchową córką. – mówi jasnowidząca Mirosława z Łodzi, na co dzień duchowa uzdrowicielka lecząca złotym światłem. 

Awatar to istota duchowa wcielona w ludzkiej postaci, która już nie musiała reinkarnować się z powodu uwarunkowań karmicznych. Awatar wciela się świadomie, aby przyjść tutaj na ziemię i podnosić wibracje nasze i naszej Planety. Awatarowie są i żyją wśród nas jak ludzie – wcieleni ale nieograniczeni w swojej świadomości jak zwykli ludzie uwarunkowani karmanem. Awatarowie, chociaż są rzadkością wśród ludzi tej planety, pomagają ludzkości odkryć moc światła, mądrości, uzdrowienia i miłości, uaktywnić najpiękniejszą naszą wartość – wewnętrzne Światło Boże. Błogosławią nas, intensywnie nauczają dharmy boskich zasad i pomagają wzrastać duchowo. Awatar zawsze jest osobą biegle znającą dharmę, wedyjską tradycję duchową ludzkości, głębsze zagadnienia medytacji, jogi i boskiej białej tantry. Każdy Awatar w historii ludzkości jest znawcą wiedzy wedyjskiej i praktykiem sanskryckich mantramów, w szczególności, Awatarowie są mistrzami Słowa Mówionego, którym objaśniają wszelkie aspekty duchowości i mistyki. Inkarnację Mistrza Lalitamohandżi jako Awatara, zgodnie z wedyjską tradycją przekazu dharmy, potwierdzili osobiście wielcy nauczyciele, mistrzowie i awatarowie, jak Swami Krishnamacharya, Mahavatar Babaji w swojej ostatniej Inkarnacji, Guru Ananda Śiv, Sathya Sai Baba, Premananda Maharaj, Swami Tirtha i wielu innych. 

Duchową pracę ze światłem Bożym na Ziemi oraz rozbudzaniem iskry Bożej, która otwiera i przemienia człowieka i całą jego świadomość z materialnej w duchową, zdolna jest poprowadzić tylko doskonała, uduchowiona Istota, która rodzi się już z tym posłannictwem, rodzi w świadomy sposób jako Awatara lub Awadhuta. Istota, która uświadamia sobie już we wczesnym dzieciństwie, z jakim przyszła na świat posłannictwem. Prawdziwe Światło Boże, jakie taka Istota zdolna jest przekazać jest tak czyste i jasne, że przemienia wszystko w człowieku nawet bez słów, rozbudza i prowadzi go ku Jedności z Boskością. Istocie takiej Słowa Mówione służą do rozbudzania w ludziach tęsknoty za Świętą Wiedzą która przejawia się poprzez duchowo przebudzone i oświecone Istoty Ludzkie. Awatara jest samym Światłem, Mądrością, Prawdą, Uzdrowieniem, Pokojem. Uduchowionych Istot, awatarów, które są w Jedności ze Światłem i Mądrością Bożą, i które już samą swoją obecnością, udzieleniem nauki, błogosławieństwem, przemieniają ludzkie wnętrza i budzą głęboko uśpioną w człowieku świadomość boskości żyje na naszym świecie bardzo mało. Tylko niewielu z Nich udziela się publicznie dając darśan setkom i tysiącom wiernych, ściągających ze wszystkich zakątków świata. Podczas darśanu, swoją obecnością, spojrzeniem bądź dotknięciem (w zależności od potrzeb) przelewają na ludzi boskie Światło, tym samym pomagając im w uświadomieniu sobie wszechogarniającej boskości i wzrostu tej świadomości w nich samych. Na świecie żyje więcej Osób Bożych, świetlistych Istot, które pomagają ludziom w uświadomieniu sobie boskości w nich samych. Niektórzy Ojcowie Boży, czy Matki Boże pracują na Ziemi cicho, w samotności, inni bardziej publicznie, lecz wszyscy Oni mają ten sam cel: chcą wspomóc człowieka łagodnego serca, uczynić człowieka szczęśliwym i świadomym boskości. Awatarzy rodzą się ze Światła i przychodzą na świat w czasie i miejscu, gdzie najbardziej Ich Obecność i duchowa aura jest potrzebna. 

W Europie Środkowej, w Rzeczpospolitej Polskiej w 1962 roku na Pomorzu przyszedł na świat Boski Ojciec, Mistrz Złotego Światła – awatar realizujący aspekt Boskiej Mądrości, Światła i Prawdy – Mistrz Lalitamohandżi. Wniebowstąpiony Mistrz Lalitamohandżi już od najwcześniejszego dzieciństwa często doświadczał niezwykłych duchowych stanów ekstazy, najwyższego samadhi, zanurzenia w Bogu. Jego fizyczne ciało jakby „spalało się”, kiedy łączył się z najwyższym Światłem Bożym, ze sferą Boskiej Mądrości i Prawdy. Nikt z Jego otoczenia nie pojmował do końca, co się z Nim dzieje, jednak rodzice przeczuwali, że w ich późnych latach życia przyszło do nich z woli Boga bardzo niezwykłe dziecko. Już w dzieciństwie spędzał prawie cały swój wolny czas w ciszy, modlitwie i medytacji, w łączności z aniołami i bóstwami nieba. Coraz bardziej zagłębiał się w najsubtelniejsze poziomy świadomości, przenikał mistyczne stany, poziomy i sfery. Dziś objawienia zdarzają się w Jego życiu bardzo często, a znaki na ciele i duszy pokazują pełną boską Awatarę. Jednoczy się ze Światłem całkowicie kilka razy dziennie na całe godziny, a czasem i na wiele dni czy tygodni. Mistrz Lalitamohandżi należy do tych boskich awatarów, którzy pracują ze Światłem Mądrości i Prawdy w cichym odosobnieniu, aby potem nieść pochodnię Świętej Wiedzy dla wszystkich, którzy szczerze przybywają po nauki i błogosławieństwa oraz darśany. Mistrz Lalitamohandżi przyszedł na ten świat po to, by przyśpieszyć duchowy rozwój ludzkości, w tym w szczególności aby wspomóc duchowy rozwój Słowian oraz ludzi w Europie jako ‚European Avatar’. 

Mistrz Lalitamohandżi często pracuje tylko z małymi grupkami starannie wybranych osób, pomaga im na ich duchowej drodze, którą jako awatara już przebył. Daje im darśany, medytuje z nimi, prowadzi metafizyczne dyskusje, otwiera ich duchowo i uczy pracować w swoim wnętrzu. Jego Światło Mądrość budzi delikatne struny ciała, działa na wszystkich poziomach, oczyszcza punkty energetyczne w organizmie człowieka, które wiążą się z chorobami, cierpieniem, emocjami i przywiązaniem do rzeczy na pozór ważnych. Mistrz Lalitamohandżi budzi energię ducha, przywraca zagubionym utracone połączenie z Duszą oraz Bogiem. Mistrz przynosi transformację i samouświadomienie tak szybko, jak tylko jest to w stanie unieść indywidualna struktura każdego organizmu. Jednak droga, którą wskazuje, odpowiednia jest tylko dla tych, którzy bez jakichkolwiek warunków i ograniczeń chcą oddać się boskiemu Światłu i Prawdzie, oderwać się od wszelkiego przywiązania i pożądań, żyć tylko w Świetle Boga i służyć pomocą innym. „Odległość od Światła, którą człowiek sam wybiera, decyduje o jego charakterze, przywiązaniach i mocy.” 

Gdy zbliżamy się do awatara, bardzo ważne jest aby kierować swą myśl ku wszystkiemu, co czyste i wzniosłe, by próbować widzieć we wszystkich boskość i dobro i na tych cząstkach się skupiać. Mieć dobro wokół siebie i napełniać swe życie dobrem, czynić dobro. Jakąkolwiek myśl, która się w was pojawi, możecie zmienić w piękniejszą, szczególnie jeśli wybieracie się do boskiego awatara. Wszelkie dobro, które wokół rozdajecie możecie jeszcze udoskonalić idąc za inspiracją i światłem przewodnictwa jakiego awatar udziela. W myśli jest nieograniczona siła, a ludzie przychodzący do awatara powinni myśleć o tym, jak się oczyścić ze wszelkiego zła, powinni postanowić oczyścić się ze wszelkiej niemoralności. Dodać do tego subtelne uczucia i ufność w siebie. Rozpocznijcie tworzyć wokół siebie dobro i przemieniać wszystko w dobro, jeśli zmierzacie ku Światłości, ku Bogu. Poznawać, zmieniać i wykorzystywać dary, które są boskie, to dalsza część praktyki duchowej w codziennym życiu. Awatara jest ucieleśnieniem Dobra i Światła, emanacją Najwyższego Dobra, a ludzie zbyt źli i zepsuci moralnie mogą nie być w stanie przebywać w pobliżu Awatara, w zasięgu jego aury, duchowego pola świetlistej energii. Największą Łaską Bożą jaką Bóg wyświadcza ludziom jest danie im możliwości przebywania w towarzystwie Awatara, danie im możliwości praktyki duchowej pod kierunkiem Awatary. Ludzie, którzy aż po kres swojego życia praktykują pod osobistym kierownictwem duchowym Awatara, osiągają wyzwolenie z kręgu narodzin i śmierci, osiągają zbawienie (moksza) i wchodzą do Niebios Boga przeznaczonych dla Jego wybranych.

Jedna uwaga do wpisu “Lalitamohandżi Awatar

  1. każdy może stać się awatarem, po tybetańsku tulku (wcielona postać) albo, jak niektórzy twierdzą – już nim jest, ale trzeba jeszcze tę wartość z siebie w pełni wydobyć 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s