Czym jest Joga?


Czym jest joga? Co to jest joga? 

Czym jest Joga

Czym jest Joga?

Joga jest to rozbudowany system leczniczy dotyczący ciała, umysłu i ducha, pochodzący z Indii, sprzed 7000 lat, a ponad 5 tysięcy lat p.e.ch. Słowo “yoga” w sanskrycie oznacza łączyć, integrować, scalać, jednoczyć. Istnieje kilka zasadniczych, podstawowych ścieżek realizacji jogi będących zbiorami zasad postępowania oraz praktycznych ćwiczeń unifikacyjnych. Odnoszą się one do najistotniejszych aspektów, poprzez które człowiek ujawnia swoją naturę. Joga to uniwersalny system ćwiczeń psychofizycznych, który niesie ze sobą wiele korzyści dla zdrowia. Ćwicząc jogę regularnie jesteśmy w stanie osiągnąć prawdziwą harmonię ducha i ciała. 

Joga jest to nauka zajmująca się rozwojem człowieka w każdym aspekcie, w tym zdrowiem i doskonaleniem ciała oraz umysłu. Umożliwia odkrycie w sobie różnicy między ciałem a umysłem, a także synchronizowanie ciała i umysłu. Joga to droga czy sztuka prawego i dobrego życia, stąd zwie się jogę gałęzią filozofii albo praktyczną filozofią życia. Joga jest najlepszą znaną ludzkości wszechstronną formą ćwiczeń służących zarówno rozwojowi fizycznemu, umysłowemu jak i duchowemu, i to bez względu na wyznawaną religię. Prawidłowe wykonywanie ćwiczeń jogi przydaje ciału lekkości, zwiększa możliwości pracy i odporność na choroby i niewygody, zwiększa zdolności umysłu i zmysłów oraz pozwala na przebudzenie jaźni, duszy. 

Joga to suma środków i technik umożliwiających wyzwolenie spod uwarunkowań karmana oraz uwolnienie od maji – iluzji i złudzeń. Joga etymologicznie pochodzi on od rdzenia yuj: wiązać, (po)łączyć, pojednać, złączyć, zaprząc, ujarzmi(a)ć, który odpowiada także łacińskim iungere, iugum, angielskiemu yoke, etc. Zakłada to, że więź między jednostkową duchowością (umysłowością) a duchowością uniwersalną została zerwana i należy ją z powrotem przywrócić, poprzez powiązanie na drodze jogi. Jogę charakteryzuje nie tylko strona praktyczna, ale również struktura inicjacyjna. Generalnie nikt nie uczy się jogi sam, potrzebne jest kierownictwo mistrza i doświadczonych nauczycieli. Jogi w Indiach uczą głęboko wtajemniczeni, na drodze bezpośredniego przekazu od mistrza do ucznia. 

Hatha joga, która zmierza do opanowania fizycznego organizmu, do którego też zalicza się psychika. Uprawianie wysublimowanej kultury etycznej (yama i niyama), postaw ciała – asan, mudr i bandh, ćwiczeń oddechowych – pranayam, oraz stosowanie się do zaleceń dietetyki jogi oczyszczają i wzmacniają ciało fizyczne. Hatha joga zawiera także w sobie jogiczną psychologię i psychoterapię, oczyszczanie zmysłów zwaną pratyahara. 

Radża joga – droga zwana królewską. Skupia ona wszystkie ścieżki równomiernie. Radża znaczy król. Król postępuje niezależnie, jest pewny i świadom siebie. Radża – jogin jest również samodzielny, niezależny i nieustraszony. Radża joga jest drogą samodyscypliny i ćwiczeń. Radża joga w starożytności nazywana Uro jogą lub po prostu Jogą składa się z kilku szeroko znanych metod praktyki duchowej i cielesnej. 

— Karma joga – jest ścieżką bezinteresownej pracy i służenia innym. Słowo “karma’ oznacza działanie, czyn. Każde ludzkie działanie – oddychanie, mówienie, ruch, jak również i myśl oraz każde słowo – to karma. Karma oznacza kosmiczne prawo przyczyny i skutku, prawo natury. Wszystko, co człowiek robi, co myśli lub o czym mówi, według prawa akcji i reakcji, wróci z powrotem do niego. 

— Bhakti joga – jest jogą miłości, a bywa też nazywana ścieżką poświęcenia. Bhakti oznacza miłość i oddanie Bogu oraz jego stworzeniu, respekt i szacunek do wszystkich żyjących stworzeń i całej przyrody. 

— Dżniana joga (Dźńana) – dżniana znaczy poznanie, a więc jest to droga, na której człowiek doświadcza prawdy poprzez poznanie, ćwiczenie i doświadczenie. Jest ścieżką prowadzącą do mądrości przez poznawanie, rozumienie i wiedzę. Przeznaczona jest dla osób o zainteresowaniach naukowych i dużych uzdolnieniach intelektualnych. 

— Budhi joga – to metody przebudzenia rozumu intuicyjnego, wyższego umysłu oraz praktyki wiodące ku przebudzeniu i oświeceniu. 

Krija joga – joga jednoczenia ciała i umysłu z atmanem (duszą, jaźnią) poprzez oczyszczanie zmysłów i rozwój pierwiastka woli. Krija joga bywa kultywowana jako uproszczona radża joga lub czasem jako jeden z etapów praktyki  radża jogi. 

Laja joga – to metody praktyki zajmujące się sublimowaniem ego oraz budzeniem i rozwojem świetlistego tęczowego ciała, opierają się na praktykach oddechowych, mantramach oraz medytacjach z wizualizacjami świateł. Laja joga to joga dla każdego, a zwłaszcza dla osób pragnących w naturalny sposób, bez hałasu i rywalizacji z innymi wzmocnić swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Dla tych, którzy pragną mieć więcej energii, i jednocześnie czuć się bardziej skoncentrowani i spokojni. 

Joga u podstaw to dialog ciała, oddechu i umysłu (manas). Dla niektórych to po prostu dobry system ćwiczeń fizycznych, dla innych – sposób na życie, filozofia dotycząca zdrowego trybu życia. Każdy z nas może znaleźć tutaj coś dla siebie. Jogę zasadniczo może ćwiczyć czy praktykować każdy – ćwiczenia są bardzo zróżnicowane. Hatha joga nastawiona na asany, mudry i bandhy to trening od prostych, wstępnie otwierających ciało ćwiczeń – do bardziej skomplikowanych pozycji i układów pozycji (form, dżuti, vinyasa). Oczywiście, zaczyna się od podstaw, a to jest zapoznanie z zasadami moralnymi zdrowego życia i długowieczności czyli od yama i niyama. 

Asany (pozycje jogi) od których się zwykle rozpoczyna to ćwiczenia: 
* wzmacniające i rozciągające ciało; 
* polepszające koncentrację; 
* regenerujące; 
* relaksujące. 

Każda sesja Jogi to atrakcyjny trening, który: 
* kształtuje zgrabną sylwetkę, rozwija gibkość, siłę i wytrzymałość; 
* rozbudza i podnosi naszą witalność; 
* oczyszcza i uzdrawia ciało oraz umysł; 
* usuwa toksyczne emocje, uwalnia napięcia psychiczne; 
* odstresowuje i poprawia samopoczucie. 

Asana - Jogi nauczanie rozpoczyna się w Asanie

Asana – Jogi nauczanie rozpoczyna się w Asanie

Hatha joga – Joga zdrowia, siły i zręczności 

Hatha joga to system pracy z ciałem, oddechem i psychiką, oparty na wielowiekowej tradycji indyjskiej. Ha – oznacza słońce, element stały, niezmienny i jest czystą radością istnienia, podobnie jak Yin w medycynie chińskiej. Tha – oznacza księżyc – nasz umysł, naszą świadomość i podobnie jak on ulega nieustannym zmianom, tak jak Yin w medycynie chińskiej. Joga oznacza jedność energii słońca i księżyca. Jeżeli Ha i Tha są w równowadze osiągamy stan doskonałego spokoju, w którym dzięki niezakłóconej niczym zdolności spostrzegania i obserwacji, możemy osiągać wyżyny naszych możliwości. Hatha Joga polega na fizycznym i energetycznym oczyszczaniu organizmu i jest najstarszą znaną formą ćwiczeń fizycznych. Rysunek na kamieniu znaleziony w Indii, przedstawiający osobę ćwiczącą Hatha Joga pochodzi sprzed 5000 lat i został znaleziony w Dolinie Hinduskiej, leżącej na terenach dzisiejszego Pakistanu czyli dawnej Indii Zachodniej. 

W czasie każdego ćwiczenia typu asana, mudra czy bandha, dzięki wzmożonemu napięciu mięśni i rozciąganiu ścięgien poprawia się ukrwienie i przepływ krwi przez stawy, kości, skórę i narządy wewnętrzne naszego organizmu. Po sesji ćwiczeń czujemy się uspokojeni, pogodni, łatwiej się nam koncentrować i wykorzystywać nasz intelektualny potencjał. W ćwiczeniach fizycznych pozycji ciała nie ma żadnej magii, ale jest wysiłek, którego głębsze rezultaty wielu osobom wydają się być magiczne. Jest to po prostu genialnie przemyślany sposób rehabilitacji i rozwoju ciała oraz umysłu. Jest generalnie jedna ścieżka Hatha-jogi, w której znajdujemy 84 główne wzorcowe asany oraz szereg podstawowych form (serii) ćwiczeń dla pożytku adeptów. Praktyka w każdej z nich wymaga specyficznego podejścia określonego przez mistrza, który osiągnął w jodze wysoki stopień doskonałości. Zawsze należy pamiętać, że jedynym mistrzem założycielem i twórcą jogi jest Mistrz Śiva Yogeśvara i nikt nie powinien uważać się za twórcę czy założyciele żadnej nowej odmiany jogi, gdyż takie osoby zdradzają objawy braku wiedzy i praktyki jogi w jej oryginalnej postaci. Dobry instruktor czy trener, nauczyciel jogi zna głębiej kilka odmian jogi tradycyjnej, nie tylko ścieżkę którą preferuje. 

W dawnych czasach używano jedynie nazwy Joga (Yoga) i tak powinno być, gdyż wszelkie tak zwane ścieżki jogi to jedynie wybór części praktyk z powodu indywidualnego stanu adeptów w różnych fazach ich rozwoju lub osobistych preferencji do niektórych grup praktyk. Dobry nauczyciel czy instruktor to ten, kto Jogę zna wszechstronnie, a nie tylko jakiś jej aspekt czy etap. Joga zawiera zarówno ćwiczenia etyczne, relaksacyjne czy medytacyjne, statyczne jak i dynamiczne, rozciągające jak i wzmacniające, joga zawiera trening oddychania oraz oczyszczanie umysłu i zmysłów, wykonuje się pojedyncze ćwiczenia bardzo długo jak i zestawy ćwiczeń gdzie płynnie przechodzimy z jednej praktyki do innej (dżuti). 

Joga jest bardzo uniwersalna, łatwo adaptować praktyki dla prawie każdej filozofii czy religii. Praktyka jogi, sadhana, czyni ciało elastycznym i silnym. Działa odstresowująco i relaksująco, ale jednocześnie energetyzuje i pobudza. Hatha joga otwiera na świat osoby o usposobieniu introwertycznym, a zarazem równoważy impulsywny charakter. Ćwiczysz na takim poziomie swoich możliwości fizycznych, które w danej chwili posiadasz. Stopniowo twoje ciało coraz bardziej się wzmacnia, uelastycznia i poprawia się twoja kondycja. Joga pozwala zrównoważyć skrajności na poziomie fizycznym i duchowym, a jedną z podstaw jest wykonywanie ćwiczeń przeciwstawnych. 

Dobre samopoczucie, dobre zdrowie, nie może być uważane za coś oczywistego, zagwarantowanego, lecz do zdrowia należy dążyć. Joga uczy, że to jest osiągalne poprzez ćwiczenia asan, mudr i bandh oraz praktyk oddechowych. Ażeby asany i mudry oraz bandhy przyniosły maksymalną korzyść należy ćwiczyć z tapas (samodyscypliną i zapałem, z żarliwością). Asany, mudry i bandhy są integralną częścią autentycznej Jogi, podobnie jak ćwiczenia oddechowe czy relaksacja. AMB (Asany, Mudry, Bandhy) nie są zwykłymi ćwiczeniami fizycznymi, lecz pociągają za sobą zarówno procesy psychologiczne jak i fizjologiczne. Asany łączą się ze wszystkimi innymi aspektami Jogi mającymi swe źródło w etyce (yama i niyama), a kończącymi się w duchowości. Joga używa ciała do ćwiczenia i samokontrolowania emocji oraz myśli tak, że w późniejszym etapie ciało i umysł mogą współgrać z duszą (jaźnią, atmanem). Asany Jogi oddziałują na każdą pojedynczą komórkę i tkankę ożywiając je. Szeroka różnorodność pozycji oferuje praktykę umożliwiającą stworzenie silnego ciała, dobrze funkcjonujących organów wewnętrznych i jasnego umysłu. 

Każda z AMB – asana, mudra czy bandha ma odmienną formę i kształt. Aby je wykonać wymagane jest dokładne rozciąganie i odprężanie oraz wzmaganie siły woli. To wyrównuje skórę i strukturę mięśniową ze szkieletem. Są pozycje i serie pozycji, które dają różnorodne efekty: stymulujące, uspakajające (wyciszające), dodające energii, budujące wytrzymałość i koncentrację, ułatwiające sen, wewnętrznie uspakajające itp. Są to dodatkowe korzyści wynikające z prawidłowej praktyki. Stąd pozycje stojące dają witalność, siedzące działają uspokajająco, skręty oczyszczają, pozycje leżące są wypoczynkowe, leżące z twarzą w dół dają energię, pozycje odwrócone rozwijają siłę umysłu, równoważne dają uczucie lekkości, wygięcia do tyłu pobudzają (ożywiają), a skoki rozwijają zwinność (zręczność). Asany w Jodze rozpoczyna się zwykle od serii z pozycji leżącej! 

Relaksacja jest dobrze rozbudowaną sztuką w Jodze. Jakość relaksacji zależy od intensywności poprzedzających ją pozycji. Wiele zwykłych, fizycznych dolegliwości i defektów, włączając chroniczne zaburzenia, może zostać uleczonych poprzez ćwiczenie pozycji Jogi. Działają one na określone obszary ciała, takie jak: stawy, wątroba, nerki, serce. Ruch i wyciąganie w pozycjach odwróconych wraz z ustawieniem organów wewnętrznych ma wpływ na to, jak one działają. Ciało zostaje dotlenione i wypełnione zdrową krwią, oczyszczone i odprężone. Wytrzymałość, pojemność płuc, praca serca i mięśni, krążenie i oddychanie, wszystko to ulega poprawie. Dzieje się to na takich zasadach, że możemy mówić o terapeutycznym działaniu Jogi czy wręcz o Jodze jako systemie ćwiczeń leczniczych. Wielki nacisk należy położyć na praktykę, gdyż praktyka (sadhana) zmienia zarówno fizyczny, jak i umysłowy stan praktykującego, zawsze ku lepszemu. Jedną z zasad Jogi jest nieoczekiwanie na owoce pracy, dlatego Karma joga zawsze jest jakoś obecna w treningu każdej formy Jogi. Praktyka powinna być wykonywana dla samej praktyki bez zważania na sukces czy porażkę, co jest sposobem na osiągnięcie równowagi (spokoju) i harmonii ciała, umysłu oraz ducha (duszy, jaźni, atmana). 

Mohan Ryszard Matuszewski

Światło Błogosławieństwa Mistrza Jogi dla Narodu Polskiego

Joga u Mistrza 

Metoda nauczana przez Mistrza LMB zwraca szczególną uwagę na precyzję asan (pozycji ciała) i bezpieczeństwo ich wykonywania. Ważne jest oddychanie i mentalne nastawienie, ważne jest ustawienie mięśni, kości i stawów, a także znajdowanie związków pomiędzy ustawieniem poszczególnych części ciała względem siebie oraz praca umysłu i emocji. Praca nad doskonaleniem nawet pozornie prostych pozycji, asan, mudr i bandh może trwać całe lata. 

Ćwicząc według wskazań współczesnego Mistrza w poszczególnych pozycjach trwa się długo. Dłuższe trwanie w asanach pogłębia ich działanie, wzmacnia odporność psychiczną i fizyczną. Nie wyklucza się jednak możliwości szybkiego przechodzenia z jednej pozycji do drugiej, np. w Powitaniu Słońca czy w innych energetyzujących sekwencjach znanych jako dżuti (juti). 

Metody uczone u Mistrza LMB bardzo zwracają uwagę na odpowiedni układ asan w sekwencji. Istnieją układy do leczenia ludzi z około 100 grup różnych zaburzeń i dolegliwości! Mistrz LMB uczy także pozycji, które mogą przygotowywać do innych, inne z kolei mogą pełnić funkcję domknięcia danej serii ćwiczeń. Relaksacja i medytacja są istotną częścią treningu Jogi, której nie wolno pomijać, gdyż ich omijanie zawsze jest to ze szkodą dla ucznia i oznaką braku wiedzy o praktykach Jogi u danego instruktora. W ten sposób praktyka jogi układa się w spójną całość, a poprzez wzajemne oddziaływanie poszczególnych asan na siebie, pogłębiają się efekty całej sesji. 

Indie włącznie z obszarem Himalajów i Tybetem, z niespotykanym gdzie indziej na świecie rygorem trudziły się nad analizą różnych uwarunkowań życia ludzkiego. Na długo przed psychologią głębi mędrcy i asceci indyjscy zgłębiali tajemnicze dziedziny nieświadomości, aby zbadać, jak daleko sięgają strefy uwarunkowań istoty ludzkiej i zobaczyć, czy jeszcze istnieje coś poza tymi uwarunkowaniami. Doszli do stwierdzenia, iż uwarunkowania fizjologiczne, społeczne, kulturowe i religijne są względnie łatwe do określenia, a przeto i do opanowania, wszelkie natomiast przeszkody do życia ascetycznego i kontemplacyjnego powstają wskutek działania tego, co psychologia głębi uważa za treść i strukturę nieświadomości. Zajmowano się więc treścią tego, co nieświadome, aby to „spalić”. 

Po raz pierwszy joga wzmiankowana jest w obszernym zbiorze pism zwanych Wedami (w sanskrycie weda to wiedza), których część pochodzi z 7-5 tysięcy lat p.e.ch., a główny fundament współczesnych nauk o jodze stanowią Upaniszady, tworzące końcową część Wed. Filozofia wedyjska zajmuje się przede wszystkim ideą Absolutnej Rzeczywistości czy Najwyższej Świadomości znanej jako Brahman, stanowiącej podstawę całego wszechświata. Upaniszada Katha określa jogę w następujący sposób: „Kiedy zmysły zostaną uciszone, umysł uspokojony, a intelekt nie chwieje się, wówczas, jak mówią mędrcy – osiąga się stan najwyższy. Stała kontrola zmysłów i umysłu jest jogą. Człowiek, który to osiągnął, wolny jest od iluzji.” (Kath. Up. 3, 10-11) 

System jogi klasycznej został opracowany, zebrany i usystematyzowany w Jogasutrach powstałych w III wieku p.e.ch., przypisywanych mędrcowi Patańdżali. Jogasutry to pierwszy jednolity tekst o jodze składający się ze 195 sutr – aforyzmów, który w całości zachował się do naszych czasów. W drugim aforyzmie pierwszego rozdziału Jogasutr Patańdżali definiuje jogę jako „citta-vrtti-nirodah”, co można to przetłumaczyć jako powstrzymanie poruszeń świadomości albo umysłu, jako nierodzenie negatywności. Jogin nie wytwarza swoim umysłem przypadkowych, chaotycznych, negatywnych, szkodliwych czy demonicznych (vrtti od Vrtra) fal emocji ani myśli. Joga jest więc metodą, która ucisza niespokojny umysł, wytwarza potężną energię i kieruje ją na duchowy rozwój człowieka. Joga to opanowanie ciała, umysłu i zmysłów. Wiele późniejszych tekstów jogi to najczęściej komentarze do wymienionych Jogasutr Maharyszi Pańdżalego i także Bhagawadgity, która omawia 18-cie rodzajów czy praktycznych lekcji Jogi w zarysie. 

OM! OM! OM!

2 uwagi do wpisu “Czym jest Joga?

  1. Joga jest wspaniała, a medytacji powinien się każdy nauczyć. Szczególnie medytacji Kundalini, z Boginią Himavanti Śakti Devi. Bardzo polecam, a sporo różnych szkół medytacji i jogi widziałam. Szkoła Bractwa Himawanti jest zdecydowanie najlepsza.

  2. Monika Barcz – Warszawa
    Propaguje Yogę od kilku lat. Bractwo Zakonne Himavanti to wspaniała moja szkoła. Zapraszam na Hatha Yogę w Warszawie i w większych miastach Polski gdzie ją prowadzę.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s