BRACTWO


Bogini Matka Gayatri Ma

Bogini Matka Gayatri Ma

Himavanti Sampradaya

1. Statutowa nazwa grupy: Antypedofilskie Bractwo Zakonne Himavanti

2. Inne nazwy:

Himavanti Sampradaya; Himavanti Laya Sampradaya; Święte Bractwo; Bractwo Himawanti; Antypedofilskie Bractwo Zakonne Himawanti, Ruch Ofiar Księży w Polsce, Wspólnota Himawanti, Braterstwo Himawanti; Wielkie Białe Bractwo; Loża Mistrzów; Bractwo Bogini, Himavanti Sangha, Himavanti Tirtha; Layadevi Sangha, Ezoterra, Paranormalium, Komnata Dusz, Wspólnota Dzieci Światła, Dzieci Boga, Era Wodnika, Ruch Złotego Wieku, Gnoza Wschodu, Boska Magia, Grupa Medytacyjna, Trójkąty Białego Światła, Medytacja Transmisyjna, Śiwa Joga, Tantra Marga, Rozwój Duchowy, Kundalini Joga. Członkowie używają głównie tej nazwy, która najbardziej jak wierzą odpowiada ich wibracji wyliczanej według zasad okultystycznej numerologii, gematrii. Także wedle lokalnego zapotrzebowania członków.

3. Organizacje satelitarne i ośrodki:

Stowarzyszenie ‚Mahaśakti‚ i Joga Klasyczna w Szczecinie,

Stowarzyszenie Doskonalenia Się – Nirwana w Częstochowie;

Stowarzyszenie Tu i Teraz w Gdyni;

Ruch Pomocy Matce Ziemi i Przyrodzie w Łodzi;

Antyklerykalny Ruch Społeczny „ARS”,

Klub Radiestetów na Zamku – Brzeg

Kujawskie Stowarzyszenie Radiestetów Niny Waśk we Włocławku

Antypedofilski Ruch Społeczny ‚ARS’;

Stowarzyszenie Ofiar Gwałconych przez Księży Pedofilów;

Ogólnopolski Komitet Obrony przed Pedofilami (OKOPP).

Świątynia Bogini Himawanti i Ośrodek Jogi Klasycznej w Szczecinie, ul Pocztowa 39;

Letni Ośrodek Odosobnień w Tylmanowej k/Krościenka;

Śląska Świątynia Duchowego Uzdrowienia – Leszczyny-Czerwionka k/Gliwic; ul. Młyńska 21A;

Ośrodek Medytacji i Ezoteryki „Śri Vidya – Taraska (pomiędzy Żywcem, a Szczyrkiem);

Świątynia Boskiej Matki Himawanti i Uzdrowienia w Studziankach k/Łodzi.

Klub Komnata Dusz w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kundalini Yogi Bhajan

4. Założyciele:

Mistrz ŚIVA YOGEŚVARA i Devi Parvati (około 8 tysięcy lat p.e.ch.). Dattatreya Ryszi, około 3 tyś. p.e.ch. Do Polski BZH sprowadziła Śri Umadevi Wanda Dynowska; od 1983 roku jednym z głównych liderów jest Ryszard Matuszewski (Aćarja Lalit’ Mohan), Hanna Szpilewska (Aćarja Kapali Nari), Izabela Tryc (Aćarja Adila Śjam), Witold Boguszewski (Aćarja Śantidev).

5. Geneza:

Linia Przekazu Himawanti (LPH) jest szkołą ezoterycznej tantry i jogi północno-indyjskiego sziwaizmu (Śaiva). Wyznawców śaivita (sziwaizmu) jest w Indii około 250-300 milionów. Na całym świecie 350-400 milionów. Bractwo Himavanti umocnił i rozwinął w Polsce po 1983r. znany Mistrz Aikido i Aiki-Jutsu oraz Kalaripayat Ryszard Matuszewski z Torunia. Bractwo Himawanti do 1993 roku działało m.in. jako Klub przy Stowarzyszeniu Biocenotycznym w Toruniu, a potem w Łodzi. W latach 1988-1993 Matuszewski zaangażowany jest w ustanowienie i rozwój indyjskiego Zakonu Sufi Pir Hazrat Inayat Khan. Po odejściu z Zachodniego Zakonu Sufi napisał szereg listów do ówczesnych liderów tego Zakonu o finansowych oszustwach jakich dokonywali niektórzy jego liderzy w Polsce jak były eSBek Tadeusz Zygadło (pseudonim operacyjny ‚Barski’) z Włocławka, Ewa Kondrat z Wejherowa i Anna Rakowska – utrzymanka Zygadły. Główny przedstawiciel Zakonu (Pir Vilayata Inayat Khan) nazwał Lalita Mohana najwspanialszym liderem i mistrzem duchowym, a przestępców i złodziei takich jak Tadeusz Zygadło publicznie potępił. Tadeusz Zygadło za przekręty finansowe został usunięty z ZZS, ale wszedł do Ruchu Sathya Sai Baba i Kriya Yogi, gdzie dalej robi różne szwindle i oszustwa. W 1995r. z grupa 15 głównych liderów i kapłanów Bractwa Himawanti złożyła wszystkie wymagane do rejestracji dokumenty w Wydziale Wyznań MSWiA. Zgromadzenie Generalne BZH pragnęło zarejestrować ruch jako związek wyznaniowy jednak w 1996 roku, otrzymał od MSWiA decyzję odmowną. Głównym powodem odmowy był fakt, że Himawanti otwarcie pomaga ofiarom gwałconym w dzieciństwie przez księży pedofilów a także ofiarom korupcji sądowej! Ryszard Matuszewski nie zgodził się na usunięcie tej części programu ze Statutu i programu terapeutycznej aktywności Bractwa Himawanti!

6. Nauka i doktryna:

Foto: Bogini Himavanti, Amman, Śri Devi

Śri Devi Himavanti Amman

Śri Devi Himavanti Amman

Bractwo Himawanti propaguje kult Najwyższego Boga pod imieniem Śiwa (Sziwa, Łaskawy) oraz Bogini pod imieniem Parwati (Parvati, Bogini Gór), naucza kilkunastu metod tantry, jogi oraz ajurwedy. Adepci zajmują się szeroko pojętym ajurwedyjskim uzdrawianiem, także działalnością społeczną i kulturalną. Ruch nawiązuje do nauk duchowych propagowanych w Polsce wcześniej m.in. przez Śri Umadevi Wandę Dynowską, oświeconą mistrzynię duchową związaną z Śiwaizmem. Główne aśramy indyjskie znajdują się w Darjeeling, Leh, Bhutanie – generalnie w Hindukuszu. Teologia i filozofia ruchu opiera się na systemie śiwaizmu kaszmirskiego oraz jogi ezoterycznej, tzw. Laja jogi, Tantra jogi i Bhakti jogi która jest tradycyjną, znaną od tysiącleci Drogą Duchową w hinduizmie. Bractwo zajmuje się też analizowaniem i porównawczym wykładaniem różnorodnych wierzeń religijnych i okultystycznych. Doktryna Śiwaizmu indyjskiego jest zbudowana na tak wielu nurtach religijnych i filozoficznych Indii, Tybetu i Pamiru, że trudno ją opisać.

Propagowane i wyznawane praktycznie doktryny to nauka o reinkarnacji duszy, wegetarianizm, filozofia pięciu elementów (żywiołów) przyrody, nauka o oświeceniu i wyzwoleniu duszy z kręgu odrodzin, kult trzech boskich skarbów czy klejnotów: Guru (Mistrza-Przewodnika), Dharma (Nauka, Zasady) i Sangha (Wspólnoty, Braterstwa) oraz pokojową naukę i filozofię Satjagraha Mahatma Gandhi.Największym szacunkiem obdarzony jest aktualny Guru linii przekazu, w Polsce mistrz duchowy (Mohan Ryszard Matuszewski), którego uznaje się w ruchu za Awatara, czyli odpowiednik Syna Bożego. To, co szczególnie wyróżnia Ryszarda Matuszewskiego w jego publicznych poglądach, to przekonanie, że sprawcą wszelkiego zła w Polsce jest pedofilia, ciemnogród i faszyzm, którymi skażony jest też niestety i Kościół katolicki.

Podstawy doktrynalne i rytualne praktyk oraz nauczania prowadzonego przez BZH można znaleźć w ogólnie dostępnych świętych pismach hinduistycznych jak: Śiwa Purana, Linga Purana, Guru Gita, Jogasutry, Bhagawad Gita, Rygweda, Hatha Joga Pradipika oraz w klasycznych traktatach tantrycznych jak Tantra-Aloka czy Kularnawa-Tantra.

Jogini i myśliciele, których nauki przyjmuje Bractwo, to m.in.:

Wasugupta (Vasugupta) Ryszi – wybitny mędrzec i święty jogin, reformator nauk śiwaickich, uważany za ojca współczesnego śiwaizmu kaszmirskiego i ezoterycznych metod takich jak Laja Joga czy Mohana Tantra. Żył w latach 770-830, a jego główne zachowane dzieło to Śiwa-Sutra, kanoniczna podstawa ezoterycznych nauk BZH. Data urodzin może być nieścisła, gdyż w wielu przypadkach zapisywana była data inicjacji – tak zwanych drugich, duchowych narodzin. Wasugupta nauki pobierał w górskich aśramach w Himalajach, uważanych za tajemne.

Lalāsa Dewi (1320-1390) bardziej znana jako Lalla (kaszmirskie: umiłowana) to znana mistrzyni Laja Jogi i Tantry oraz sufizmu z XIV wieku, żyjąca w północnej Indii w obszarze śiwaizmu kaszmirskiego. Lalla Ded Jogeśwari, zwana też Lalla-Madź lub Lalleśwari – inicjowana przez swego Guru Śri Siddha Nilakantha znana jest jako wybitna pisarka i poetka śiwaicka. Wśród kaszmirskich sufich znana jako Lal Arifa. Imię Lalla otrzymała z uwagi na wielkie pragnienie poznania Najwyższej Rzeczywistości. Najważniejszy zbiór poematów opiewających Boga Śiwa to „Lalla-Vakyani”, używany jako śpiewnik w Św. BZH. W wieku lat 12 wydana za mąż, porzuciła złego jak się okazało męża w wieku lat 26 przyjmując śluby wyrzeczenia Sannjasa, często podróżowała bez odzienia znana jako tańcząca „Naga Jogini” o długich ciemnych włosach.

Ćarandas – wielki jogin i mistyk tantryczny z Radźputanu, żyjący w XVIIIw. Uciekł z domu mając siedem lat, zamieszkał w Delhi u dziadka, gdzie zasłynął od wczesnej młodości natchnieniem i świętością. Napisał traktat o jodze oraz księgę ezoterycznych pouczeń. Studiował też Bhagawad Puranę oraz sufizm, a wśród licznych oświeconych uczniów było wiele kobiet. Nauczanie Śri Ćarandasa cechuje się głębią mistycyzmu i wewnętrznych doznań.

Dattatreja – dosłownie „Datta, syn Atri, Potomek Atri”, powszechnie w Indii znany mistrz-nauczyciel jogi i adwaita wedanty. Znany z Puran tak zwany ‚szalony jogin’, nauczyciel jogi ścieżki ośmiostopniowej oraz ścieżki awadhuty. Faktycznie syn wedyjskiego Ryszi Atri, uważany za Awatara, zstąpienie Trójcy bogów: Brahma, Wisznu i Śiwa Mahadewa dla których jest przewodem (awadhuttą). Uznawany jako autor Awadhuta-Gity (traktat o posłannictwie), Dźiwanmukti-Gity (traktat o wyzwoleniu duszy), Tripura-Rahasja (Tajemnic Bogini Tripura, Lalita Tripura Sundari Himawanti). Ostatni z traktatów jest podstawą nauczania znanego indyjskiego mędrca, Śri Ramana Mahariszi. Ikonografia pokazuje Ryszi Dattatreya z trzema głowami, z których każda wyobraża oblicze jednego z Bogów hinduistycznej trójcy zwanej Trimmurti. Historycy hinduizmu umiejscawiają wcielenie Ryszi Dattatreja na początek epoki Kali Juga, zaraz po odejściu – wniebowstąpieniu awatara Kryszny, co miało miejsce w 3102 r. p.e.ch. (przed erą chrześcijańską). Przynajmniej tak długa jest historia tajemnego Barctwa Himawanti.

Podstawy moralne duchowości – Jama (Yama) głoszone przez śiwaickie Święte Bractwa Zakonne Himawanti:

 • 1. AHINSA – zasada niekrzywdzenie, niestosowania przemocy, niezabijania żywych stworzeń
 • 2. SATJA (Satya) – zasada prawdy, prawdziwości, szczerości i prawdomówności
 • 3. ASTEJA (Asteya) – niekradzenie, nieprzywłaszczanie tego co cudze, życie wyłącznie z pracy własnych rąk i talentów
 • 4. BRAHMAĆARJA (Brahmacharya) – wstrzemięźliwość, opanowanie zmysłów, a także boskie przewodnictwo
 • 5. DAJĀ (Dayā) – zasada miłosierdzia, łaski, tolerancji dla innych i obcych
 • 6. ARJAWA (Aryava) – zasada uczciwości, szlachetności, siły woli i prawości
 • 7. KSZAMĀ (Kshamā) – zasada przebaczenia, wybaczenia, uwolnienia
 • 8. DHRYTI (Dhriti) – zasada stałości, skromności, trwałego zaangażowania, lojalności
 • 9. MITAHARA – zasada umiaru w jedzeniu i przestrzegania wegetariańskiej diety oraz ascetycznych postów
 • 10. ŚAUĆA (Shaucha) – zasada czystości, oczyszczenia, ablucji rytualnej oraz mentalnej

Zasady pochodzą od bardzo popularnego w Indii mistrza duchowego Ryszi Dattetreya oraz jego sukcesora Ryszi Sankryti. Zasady od 5-10 są w jodze Patańdźali zwykle ujmowane w jeden punkt o nazwie Aparigraha – nieprzywiązanie, nieprzyleganie do przedmiotów materialnych. Nowicjusze zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania pierwszych trzech zasad, osoby wyświęcone (inicjowane, wtajemniczone) obowiązuje cały staroindyjski dekalog.

7. Praktyka:

Od adeptów wymagane jest w pierwszej kolejności trzymanie się własnej rodziny, dbanie o dzieci i współmałżonka i trzymanie się Wspólnoty Himawanti a uwolnienie się od dawnego życia w pijaństwie i narkotykach oraz zboczeniach seksualnych. Himawanti zakazuje zrywanie kontaktów z rodziną jak ma to miejsce w klasztorach katolickich. Ryszard Matuszewski znany jest z personalnie z tego, że publicznie potępiał osoby, które porzucały własne dzieci oddając je do domów dziecka lub zaniedbując obowiązki rodzicielskie wobec potomstwa w inny sposób. Do praktyki zalicza się codzienna medytacja rano i wieczorem (od 24 minut dla początkujących do trzech godzin dla w pełni wyświęconych, tak zwanych świeckich mniszek i mnichów sannjasinów), post jeden dzień w miesiącu przed Nowiem Księżyca – bez jedzenia ale z piciem wody. Oprócz tego adepci zobowiązani są do brania udziału w liturgicznych zgromadzeniach religijnych, typowo hinduistycznych, które trwają od dwóch dni do trzech tygodni. Bractwo celebruje dłuższe hinduistyczne święta jak Navaratri, Czohanija, Guru Purnima czy Kumbha Mela. Główną formą nabożeństwa (pudża) jest rytuał do Bogini Himawanti Layadevi.

Typowy śiwaicki taniec, często tańczony na spotkaniach grup BZH to inwokacja Bogini Gangi, świętej dla całego hinduizmu rzeki, wody której obmywają wedle wierzeń ze wszelkich grzechów i skalań:

 • O Dewi Ganga, Dewi Ganga Om – O Dewi Ganga Hari Om! – Ach Boska Gango, Święta Bogini Rzeki – Ach Boska Gango, Wybawiaj (Nas)!

Typowe i powszechnie w BZH używane Mahamantry to:

 • Om Namah Śiwāya! – Chwała Tobie Boże Łaskawy! (różaniec 108x lub 1008x)
 • Om Namo Bhagawate Mahādewāya! – Chwała Panu Bogu Wielkiemu! (108x)
 • Om Namo Bhagawate Rudrāya Sarwa Dźagatmohanam Kuru-Kuru Swāhā! – Chwała i Dziękczynienie Panu Rudra, Bóstwu Przyrody, Obdarowującemu Nas Dobrobytem i Powodzeniem! (108x)

Śri Menaka Devi Mataji

Bogini Himawanti (sansk. Himavanti) – jedna z mniej znanych indyjskich form kultowych Bogini, żeńskie ucieleśnienie Absolutu. Nazwa wywodzi się od pojęcia Himawat lub Himawant oznaczającego odpowiednio górski region Hindukuszu i same Himalaje oraz ducha czy duszę tychże. Bogini Himawanti opisywana jest jako boska małżonka Himawanta oraz jako Pramatka, Rodzicielka wszystkich żyjących stworzeń. Określana jest także jako Mena czy Menaka, co oznacza Boską Kobietę, Boginię-Matkę i uznawana w pismach indyjskich jak „Śiwa Purany” za matkę Bogini Parwati – małżonki Boga Śiwa. Istnieje wiele mitologicznych historii opisujących życie i funkcje Bogini Himawanti, Menaki. Imię Himawanti dosłownie znaczy: „Ta, która jaśnieje jak blask słońca odbity od śnieżnych himalajskich szczytów”. W ezoteryzmie tantrycznym ideał Bogini Himawanti wyznacza bieg żeńskiego przewodu wznoszenia Kundalini poprzez ośrodki energetyczno-duchowe ćakramy (czakramy) w ciele człowieka, Bogini Himawanti Dewi przyjmuje kolejno następujące formy kultowe w kolejnych ośrodkach:

 • 1. Muladhara (Kość Ogonowa) – Dakini Dewi (Bogini) – modlitwa mantra: Om Dam Dakinyai Namah!
 • 2. Swadhiszthana (Podbrzusze) – Rakini Dewi – modlitwa mantra: Om Ram Rakinyai Namah!
 • 3. Manipura (Splot słoneczny) – Lakini Dewi – modlitwa mantra: Om Lam Lakinyai Namah!
 • 4. Anahata (Serce, Pierś) – Kakini Dewi – modlitwa mantra: Om Kam Kakinyai Namah!
 • 5. Wiśuddhi (Gardło) – Śakini Dewi – modlitwa mantra: Om Śam Śakinyai Namah!
 • 6. Adźńa (Mózg) – Hakini Dewi – modlitwa mantra: Om Ham Hakinyai Namah!
 • 7. Sahasrara (Korona) – Kundalini Dewi – modlitwa mantra: Om Kam Kundalinyai Namah!

Ezoteryzm związany z Boginią Himawanti Devi związany jest współcześnie z indyjskimi ruchami na rzecz wyzwolenia kobiet, feminizmu, ochrony przyrody himalajskiej przed wyginięciem, pokojowymi demonstracjami i akcjami na rzecz pomocy uchodźcom z Tybetu etc. Modlitwa mantra wprost do Bogini Himawanti to: Om Himawantyai Namah! – Boskiej Himawanti pokłon, hołd! Bidża mantra – sylaba nasienna to dźwięk: „Haim„.

8. Organizacja:

Bractwo działa na całym świecie w formie lokalnych stowarzyszeń kultowych i klubów wiedzy tajemnej. Obecnie w każdym województwie w Polsce jest jeden ośrodek przyjmujący Nowicjuszy. Oprócz tego wiadomo, że większość grup i klubów hatha jogi w Polsce prowadzą osoby mniej lub bardziej związane z Bractwem Himawanti. Z uwagi na pedofilsko-inkwizycyjne represjonowanie członków Braterstwa Himawanti większość adresów kontaktowych Bractwa prowadzi do Gliwic, gdzie od 18 czerwca 2001 roku rezyduje Mistrz Zakonu, Mohan Ryszard Matuszewski. Wcześniej, od 1996 do 2001 roku, siedzibą BZH było Jaworzno. W latach 1983 do 1996 roku siedzibą BZH był TORUŃ w którym aktualnie jest około 350 adeptów ruchu. Według Statutu, siedzibą BZH jest siedziba Zwierzchnika Generalnego BZH, którym od 1986 roku po mianowaniu publicznym przez Swami Śyam Śivananda z Darjeeling jest dla Europy Środkowej Ryszard Matuszewski.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej, Bractwo jest hinduistyczną organizacją duchowo-religijną nawiązującą do północno-indyjskiego Śiwaizmu (Śaiwita). Ruch założony w styczniu 1983 roku przez 19 uczniów i zwolenników nauk śiwaickiej tantry i jogi, szczególnie śiwaizmu kaszmirskiego. Nie posiada osobowości prawnej, działa jako ruch zarządzany przez grupę liderów zwanych Aćarjami (Acharya). Jak podają członkowie bractwa, posiada ono ok. 1100 wyświęconych mnichów i mniszek i około 100 nauczycieli oraz instruktorów. Łączna liczba świeckich i zakonnych członków w Polsce szacowana jest na ponad 22 tysiące osób, z tego około 3,5 tysiąca praktykuje regularnie. Przywódcą Bractwa Himavanti jest od 1983r. Mistrz Duchowy Śri Lalita Mohan Babadźi – Ryszard Matuszewski (ur. 1962r.) oraz kilkudziesięcioosobowe ciało kolegialne osób duchownych – Zgromadzenie Generalne BZH podejmujące decyzje przez konsensus. Ryszard Matuszewski znany jest z wystąpień o charakterze  antyklerykalnym. Wedle opinii członków bractwa, z tego powodu jest zwalczany i represjonowany przez organizacje antykultowe.

9. Stosowane metody rekrutacji:

BZH nie prowadzi werbunku ani rekrutacji jak czynią katolickie sekty i klasztory. Bazuje na ludziach, którzy spontanicznie, sami z siebie potrzebują wiedzy ezoterycznej i praktyki duchowej. Zainteresowani zwykle sami trafiają na liderów ruchu i ośrodków, aby podjąć inicjację i trening duchowy. Ruch organizuje dla sympatyków warsztaty i spotkania medytacyjne oraz wyjazdy w góry. Ruch zastrzega w swoich publikacjach, że liderzy mają prawo odmówić przyjęcia osoby chętnej do wstąpienia do ich organizacji bez podania przyczyn. Przez okres początkowy od roku do 3 lat nowicjuszom zaleca się nie ujawniać swojej przynależności do BZH. W przyjmowaniu lub odmowach członkostwa zgromadzenie liderów kieruje się intuicyjnym odczuciem. Decyzje zapadają przez konsensus. Bractwo Himavanti wydaje biuletyny pt. „Światło Himawanti” i „Hridaya”. Dla członków dostępna jest literatura, około 500 tytułów. Oprócz tego prowadzi ożywione formy rozpowszechniania nauk śiwaizmu przez Internet, szczególnie poprzez grupy dyskusyjne o zamkniętym charakterze, tylko dla wtajemniczonych dostępne. Jedyną  poświęconą Bogini publiczną grupą kultową dla zainteresowanych w Internecie jest aktualnie grupa na Yahoo o nazwie ‚HIMAWANTI-OM’. Oficjalna strona internetowa znajduje się pod adresem http://www.himavanti.org

10. Relacje z otoczeniem:

W ruchu panuje przyjazne nastawienie do świata zewnętrznego, z którym należy podtrzymywać czyste i dobre więzi. To samo dotyczy najbliższej rodziny i przyjaciół. Bractwo wymaga praktycznego oczyszczenia więzi z rodziną i przyjaciółmi, wymaga efektywnych transformacji związków toksycznych w pozytywne. Jest to generalna norma funkcjonowania całej kultury hinduistycznej!

Bractwo Zakonne Himavanti cechuje szczególne podejście do pedofilii, narkomani, alkoholizmu, w tym do pedofilii części księży Kościoła katolickiego, co objawiło się m. in. groźbami ataków bombowych na Bractwo Himawanti i jego nieliczne obiekty sakralne przez kilkunastu pedofili i narkomanów. Tylko w latach 2005 – 2006 Dariusz Pietrek z Chorzowa i Jadwiga Gierczyńska z Częstochowy przysłali na internetowe konto Lalita Mohana ponad 90 gróźb zabójstwa jego i innych liderów BZH. W związku z powyższym toczy się kilkanaście śledztw i postępowań. Ostatnio Mohana zaczęli atakować pedofile z innych katolickich lub podszywających się pod katolicyzm bojówek. Było to widoczne także w internecie, gdzie na licznych pedofilskich forach i grupach, atakują Mohana i BZH zboczeńcy seksualni tacy jak Vader, Ptasiek, Bo, Owel Birth, Lajsikonik, MalGanis, Antymohan i całe stado innych, którzy wpisują zwykle te same idiotyczne teksty szkalujące Mohana i Bractwo Himawanti, a także robiący zadymy jak Owel Birth z Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji, którym jest najprawdopodobniej Paweł Królak (krooliks) z Lublina.

11. Ilość członków na świecie:

Organizacja posiada zasięg międzynarodowy. Sziwaizm (Śivaizm) to 350-400 milionów wyznawców na świecie, praktykujących głównie tantrę bogini, tantra jogę i rozwój Kundalini. Głównych centrum duchowym i Świątynią śiwaizmu nauczanego przez BZH jest Świątynia Kedarnath u podnóży Himalajów. Dostępny tylko dla wyznawców praktykujących przynajmniej 12 lat jest Aszram w północnej części Darjeeling oraz Himawanti Aśram w Leh. Praktyki Laja Jogi w Europie rozpowszechniali już inni liderzy okultystyczni jak Alicja Bailey czy Benjamin Creme, jednak robili to wybiórczo i na niewielką skalę. W południowej Indii kult Bogini Himawanti znany jest bardziej jako Śri Vidya i kult Bogini Lalita Tripura Sundari Devi.

12. Ilość członków w Polsce:

W Polsce szacuje się liczbę członków wtajemniczonych i sympatyków (środowisko) na 21-25 tysięcy osób (dane na 2005 – 2007 rok). W latach 1983-1990 do ruchu za sprawą Ryszarda Matuszewskiego przyszło ponad 10 tysięcy osób, które formalnie wypełniły deklaracje dożywotniego członkostwa. Dane szacunkowe z 1995 roku mówią o 500-600 mnichach i mniszkach oraz 30 nauczycielach w randze kapłana/ kapłanki. Dane z 1997 roku mówią o około 100 nauczycielach i kapłanach, o ponad 1100 wyświęconych mnichach i mniszkach (osobach zakonnych) oraz o 3500 osobach inicjowanych poprzez inicjacje w różne systemy praktykowania. Konferencje ruchu na które prowadził w latach 1988-1991 Ryszard Matuszewski w Bydgoszczy ściągały nawet 1800 osób na jeden weekend. W Katowicach w latach 1997-1999 uczestniczyło jednorazowo 1200-1500 osób, członków organizacji religijnej. Zwykle oficjalnie taka kongregacja jest zgłaszana jako zlot osób zainteresowanych uzdrawianiem czy medycyną naturalną, jako festiwal zdrowia i ezoteryki.

13. Główne zagrożenia:

Do największych zagrożeń należy:

 • bandyckie napady i oszczerstwa w pedofilskiej i homoseksualnej prasie, radio oraz telewizji;

 • ograniczone możliwości działania z powodu zbójeckiej odmowy rejestracji związku wyznaniowego jako osoby prawnej;

 • pozbawianie duchownych BZH prawa do opieki społecznej i emerytury przez reżim RP wbrew Konstytucji i Prawu Międzynarodowemu;

 • bandyckie napady organizowane na liderów Bractwa i samo Święte Bractwo Himawanti przez podejrzewanego o pedofilię i sympatie faszystowskie Ryszarda Nowaka oraz jego mafijną organizację o nazwie Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami ze Szklarskiej Poręby;

 • lęk przed wymordowaniem przez Ośrodki Informacji i Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, gdyż członkowie i liderzy BZH są zastraszani, często grozi się im śmiercią, oraz szantażuje.

14. Ciekawostki:

 • Bractwo Zakonne Himavanti znane jest w Polsce głównie z działalności pomocowej, zielonych kolonii i obozów dla dzieci, młodzieży i studentów, prowadzenia skutecznych kursów odwykowych dla narkomanów i alkoholików, z terapii duchowej dla ofiar księży pedofilów oraz szerokiego nauczania ezoteryki i okultyzmu Wschodu, jogi, tantry i ajurwedy.

 • W 1996/1997 roku Mohandżi Ryszard Matuszewski został oskarżony przez pedofilskiego przeora Jasnej Góry Izydora Matuszewskiego (swego brata) z zemsty za pomaganie w terapii byłym członkom sekty Paulinów którzy głośno mówili o homoseksualnym i pedofilskim drugim życiu w klasztorze i ich seksualnym gwałceniu przez starszych mnichów. Kiedy skandal nabrał rozpędu, Izydor Matuszewski zrezygnował po cichu z funkcji przeora i udał się na dyscyplinarne zesłanie oraz kościelne leczenie z pedofilii. 

 • Ryszard Matuszewski należał przez pewien czas do Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”, z której został później usunięty z uwagi na to, że jest to partia lesbijek, pederastów i pedofilów, którzy wściekli się, gdy się dowiedzieli, że Ryszard Matuszewski prowadzi terapię dla ofiar pedofilów i zboczeńców, czyli także członków i aktywistów partii Racja Polskiej Lewicy. Ryszard Matuszewski napisał nieoficjalny hymn antyklerykałów będąc w APP ‚Racja’. Głównym architektem usunięcia Mohana z partii APP ‚Racja’ był Rafał Maćkowiak z Chorzowa, znany znany wymiarowi sprawiedliwości głownie jako przestępca skarbowy, prawomocnie skazany. Rafał Maćkowiak i jego małżonka są blisko związani z uchodzącą za niebezpieczną i destrukcyjną sektę organizacją Effatha oraz pedofilską sektę Opus Dei. Wspólnikami gangu APP ‚Racja’, dziś Racja Polskiej Lewicy byli: Jerzy Wrubel (agent UOP w Racji, pederasta), Julian Marcichów (WSI Bytom, pederasta), Seweryn Bajorek-Makowski, (UOP z Katowic, brak danych o orientacji seksualnej). Oto jak Rację PL agenci bezpieki pospołu z pedofilami rozkładali.

 • W dniu 6 maja 2003 roku Matuszewski wraz z dwoma swoimi uczennicami został napadnięty i pobity przez gang pedofilów sprzedających dziewczynki i chłopczyków z samotnymi matkami do zagranicznych burdeli na zlecenie byłej członkini BZH Bożeny Matejko Rewald z domu Pikucińskiej usuniętej wcześniej dyscyplinarnie z BZH za handel narkotykami i kazirodzkie wykorzystywanie seksualne swego synka, i jej wspólników, którzy grozili Mohandżi Ryszardowi Matuszewskiemu śmiercią, poderżnięciem gardła i długoletnim uwięzieniem. W 2002 roku Sąd Okręgowy w Toruniu pozbawił Bożenę Matejko Rewald praw rodzicielskich prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad dzieckiem, długotrwałe wykorzystanie seksualne dziecka i usiłowanie zabójstwa swego kilku letniego synka Witolda Matejko poprzez jego zagłodzenie. Przestępczych czynów Bożena Matejko Rewald dokonywała na polecenie swego kochanka i bossa gangu handlarzy kobietami Abrama Tadeusza Mynarskiego z Wilamowic, szefa pedofilskiej mafii z siedzibą w Bydgoszczy.

 • Mohan Matuszewski został nieprawomocnie i bezpodstawnie skazany najpierw na 3 lata więzienia (m.in. na podstawie wzięcia łapówki przez prokuratora i sędzinę z Bydgoszczy będących na usługach mafii pedofilskiej Ryszarda Nowaka, Mynarskiego i Gierczyńskich), lecz sąd po dwóch latach przetrzymywania w areszcie do apelacji sąd zmniejszył wyrok do 2 lat, a z uwagi na ciężki stan zdrowia (klaustrofobia, choroba serca) orzekł mu przerwę w wyroku na leczenie wolnościowe i Matuszewski opuścił więzienie do wskazanego szpitala. Ostatecznie wszystkie sprawy przeciwko Mohandżi Ryszardowi Matuszewskiemu zostały umorzone, w tym kilkakrotnie w postępowaniu pokasacyjnym na polecenie Sądu Najwyższego. Po licznych pedofilskich i faszystowskich akcjach podejmowanych przeciwko Bractwu Himawanti przez osoby zajmujące się mordowaniem mniejszości wyznaniowych, głównie Dariuszowi Pietrkowi, koordynatorowi Centrum Pedofilii w Katowicach, Mohan został ponownie napadnięty, pobity przez policję z Katowic i aresztowany w kwietniu 2006. Sześciu funkcjonariuszy katowickiej komendy wojewódzkiej policji straciło z tego powodu pracę za współpracę z mafią, a Komendanta Szwajcowskiego dyscyplinarnie za ten rozbój usunięto ze stanowiska.

 • Licznie zlecane badania psychiatryczne Matuszewskiego w tym przez lekarzy psychiatrów z Bydgoszczy, Piły i Torunia wykluczyły rzucane przez pedofilską mafię antykultowców podejrzenia o chorobę psychiczną, a nawet wykluczona została możliwość przebycia epizodu psychotycznego w przeszłości z uwagi na brak objawów tzw. defektu schizofrenicznego. Więzienne badania psychologiczne przeprowadzane kilkakrotnie wykazały m.in. bardzo wysoką, ponadprzeciętną inteligencję u badanego (135 pkt). Badano także inteligencję emocjonalną, która okazała się wysoka.

 • Dariusz Pietrek z Chorzowa, Marcin Pietraszewski z Katowic i Tadeusz Mynarski podejrzewani są przez śląską prokuraturę i policję o próbę usiłowania zabójstwa Ryszarda Matuszewskiego, kiedy przebywał na tzw. wolnościowym leczeniu szpitalnym. Prowadzonych jest kilka śledztw o rozsyłanie karalnych gróźb zabójstwa i długotrwałego uwięzienia przez Dariusza Pietrka do Ryszarda Matuszewskiego i kilkunastu innych członków Bractwa Himawanti, m.in w Częstochowie, Chorzowie, Gliwicach, Katowicach, Zabrzu, Bielsku-Białej i Opolu. W Częstochowie policja i prokuratura prowadzi kilku wątkowe śledztwa przeciwko Jadwidze Gierczyńskiej z domu Żurek (dawniej Kulawik) i Januszowi Gierczyńskiemu oraz ich wspólnikom podejrzanym o przesyłanie gróźb zabójstwa Ryszarda Matuszewskiego i innych liderów Bractwa Himawanti! W Pucku i Gdyni prowadzone jest śledztwo o próbę dokonania zabójstwa Wojciecha H. przez Jadwigę i Janusza Gierczyńskich.

 • ‚Prawą ręką’ LalitaMohana w Polsce jest kilkunastu liderów, tak zwana Wyższa Rada Duchowa BZH: Hanna Koczowska z Olsztyna; Anna Oleksowicz z Warszawy; Lech Dauksza z Łodzi; Krzysztof Błachaniec (Matariśwan) z Krakowa; Jan Piskorski, Witold Boguszewski i Maciej Marczak z Częstochowy; Arkadiusz Lisiecki z Wrocławia; Ewa i Rafał Lichtarowicz oraz Dariusz Witkowski ze Szczecina; Jarosław Buller z Poznania; Izabela Tryc i Ewa Macherowska z Gliwic; Hanna Szpilewska, Jarosław i Małgorzata Kowalczyk z Gdańska; Sławomir Barcz i Irena Dygowska z Bydgoszczy; Ks. Mirosław Paweł Salwowski z Bydgoszczy; Nina Waśk z Włocławka; Marek Osada z Zabrza; Anna Maria Gauri (z domu Rampała, Gliwice); Anna Michalska z Opola;  Dorota Sawicka z Wołomina; a także kilkanaście innych.

15. Krótka Biografia Mohana:

RYSZARD MOHAN MATUSZEWSKI – jogin, pacyfista, socjalista, ekolog, filozof, pisarz, poeta (autor kilku tysięcy stron tekstów o Jodze, Ekologii, Duchowości i Kulturze Wschodu), aktywny i radykalny obrońca praw człowieka (członek Amnesty International), obrońca praw zwierząt. Aktywnie i zdecydowanie przeciwstawia się wszelkiej nietolerancji (rasowej i religijnej), uciskowi społecznemu, biedzie i zacofaniu! Propagator ZIELONEJ DEMOKRACJI (państwa bez jakiejkolwiek przemocy), o jaką walczył Mahatma Karamchad Mohandas Gandhi!

Ryszard Zenon Matuszewski urodził się w 1962r., dnia 7 lutego o godz. 4.30 rano w miejscowości Człuchów na Pomorzu. Wychowywał się w leśniczówce. Od dzieciństwa interesował się astronomią, fizyką oraz zjawiskami metafizycznymi. Pod koniec szkoły podstawowej zaczął ćwiczyć asany jogi na podstawie popularnych publikacji. Matka wyuczyła go rodzimego zielarstwa. Ojciec wprowadził w tajniki przyrody oraz religii dawnych Słowian. W liceum, w 1978r. zaczął z pasją trenować aikido – japońska sztukę walki pod kierunkiem Janusza Daroszewskiego i Ryszarda Leśniewicza ze Szczecinka oraz Mariana Osińskiego ze Szczecina. Podczas studiów na wydziale matematyczno-fizycznym w Toruniu od 1981r., zetknął się z zen Kuan Um, aiki-jutsu, karate, uczył się także dalej zielarstwa i radiestezji. Uczestniczył w licznych kursach i obozach o podobnej tematyce. W 1982r. zajął się także sufizmem akbariyya z Iranu i chishtiyya z Pakistanu oraz subudh. Od stycznia 1983r. przystąpił do północnoindyjskiej szkoły ezoterycznej jogi, tantry i ajurwedy należącej do kaszmirskiego śiwaizmu znanej jako Himawanti Sampradaya. W międzyczasie wstąpił też do innych jogiczno-tantrycznych grup jak m.in. Ananda Marga, Stowarzyszenia Kriya Yoga (SRF) czy Ruchu Premananda (który ściągnął do Polski i rozwinął oraz którym do dzisiaj kieruje jako tzw. Koordynator Krajowy).

W 1986r. otrzymał święcenia kapłańskie w Zakonie Himawanti i zaczął nauczanie medytacji, jogi i tantry jako śiwaicki Swami (Mistrz). Okazjonalnie zajmował się też rebirthingiem, prowadził nawet klub Rb w Toruniu, medytacją trójkątów i medytacją transmisyjną. W 1988r. przystąpił do Zachodniego Zakonu Sufi linii Hazrat Inayat Khan, który to zakon od podstaw rozwinął w Polsce, a potem zostawił swoim wychowankom. W 1995r. stanął na czele grupy inicjatywnej dla zarejestrowania osoby prawnej hinduistycznego związku wyznaniowego o nazwie „Bractwo Zakonne Himawanti” (BZH). Wydział Wyznań MSWiA w sumie trzykrotnie odmówił rejestracji osoby prawnej (w 1996, 1998 i 2002r.), uzasadniając decyzje sprawami natury formalnej oraz okultystycznym charakterem BZH. Od sierpnia 1996r. zaczęły się problemy z wymiarem sprawiedliwości związane z protestowaniem przeciwko arbitralnym odmowom rejestracji hinduistycznego związku wyznaniowego śiwaitów oraz konflikty z organizacjami antykultowymi, których faszystowskiej działalności Ryszard Matuszewski organicznie nie znosi i które otwarcie zwalcza, uważając je za szkodliwe społecznie i faszystowskie w charakterze.

W roku 2002 roku wiosną na krótki czas zaangażowany w tworzenia Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”, dziś znanej jako Racja Polskiej Lewicy. Znany z ostrych wystąpień przeciwko tworzeniu z Polski państwa wyznaniowego (antyklerykalizm), przeciwko inwigilacji mniejszości wyznaniowych przez policję. Od 1983r. żyje głównie z datków za uzdrawianie i weekendowych warsztatów poświęconych duchowości orientalnej i religii śiwaickiej, jogi oraz tantry, a także sufizmu. Pomimo silnej medialnej krytyki, znany z tego, że dzięki temu przyciąga jeszcze więcej zwolenników, nawet w czasie pobytu w areszcie i więzieniu. Często porównywany przez swoich zwolenników do Chrystusa i innych męczenników za wiarę. Wolny czas, także w więzieniu poświęca na pisanie tekstów o charakterze religijnym i metafizycznym, pisanie poematów, tłumaczenie tekstów takich jak Śiva-Purana, Guru-Gita, Śiva-Samhita a także pisanie do nich autoryzowanych komentarzy. Przebywał dotąd w 16-tu różnych aresztach i zakładach karnych, często przewożony z uwagi na znajdowanie tam nowych zwolenników i zakładanie grup BZH w więzieniu. Silne grupy zwolenników Ryszarda Matuszewskiego Mohana jako Guru (Mistrza Duchowego) powstały w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Kanadzie, Australii, USA, a nawet na Białorusi. Uczniowie Mohana jeżdżą prowadzić nauczanie jogi i tantry nawet do Indii.

16. Strony i grupy członków BZH w internecie:

http://www.himavanti.org

http://www.himavanti.org/pl/c/stoppedofilom

http://www.freewebs.com/lalitamohanbabaji/

http://ryszard-matuszewski.com/pl/

http://www.nhimawanti.org.np/

http://www.picasaweb.google.pl/HIMAWANTI.SANGHA

http://geocities.com/lalitamohanbabaji/

http://www.kozyczkowo.pl/

http://www.aigis.hg.pl/

http://www.babaji.pl/pl/

http://www.taraka.pl

http://www.oswiecenie.com

http://omgurudev.w.interia.pl/

http://www.logonia.org/

http://www.sufizm.torun.pl/

http://trojkaty.swiatla.pl.free.fr/index.html

http://www.jogaklasyczna.pl/

http://www.jogastudio.com.pl

http://www.zlotamira.com/

Grupy i fora:

http://groups.yahoo.com/group/HIMAWANTI-OM/

http://groups.yahoo.com/group/Tantra-pl/

http://groups.yahoo.com/group/reiki-pl/

http://groups.yahoo.com/group/magia-pl/

http://himavanti.pun.pl/

http://www.morlok.webd.pl/ezo/forum/index.php

http://www.przebudzenie.net/

http://www.joga-joga.pl/forum/

http://www.komnatadusz.ostrowiec.net.pl

http://www.paranormalium.pl/

Istnieje dużo więcej grup dyskusyjnych i forów, gdzie udzielają się członkowie BZH, jednak nie sposób ich wszystkich wymienić, a powyższe są na pewno założone i prowadzone przez osoby związane z Himawanti. Na wielu forach może być nawet trochę krytyki Mohana i Bractwa, tak aby nieświadomy czytelnik tym chętniej czytał takie forum, bez obaw i niechęci związanych z kampanią oszczerstw i represji wobec Bractwa.

Na podstawie:

Bractwo Zakonne Himawanti – podstawowe informacje

Oprac. Joanna Chaberska

Opublikowano: 24.08.2005

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2006

Oryginał na stronie:

http://www.freewebs.com/himawanti/

17 uwag do wpisu “BRACTWO

 1. Wspaniały tekst o Bractwie Himawanti tak prześladowanym przez pedofilskie ośrodki antysektowe katolików. Jak widać na przykładzie Irlandii, to Bractwo Himawanti powinno dostawać dotacje na walkę z katolicką pedofilią. I na terapie ofiar księży pedofilów hurtowo dymanych w całej Polsce przez licznych księży i biskupów. A ośrodki dominikańskiej informacji o sektach powinny skoczyć na robotach przymusowych w kopalniach na Syberii. Bo sami pedofilscy zboczeńcy od gwałcenia i molestowania seksualnego dzieci pracują w ośrodkach informacji o sektach i nowych ruchach religijnych, w Lublinie, Chorzowie, Szklarskiej Porębie, Katowicach, Częstochowie, Olsztynie, Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu. Wiem bo byłem i widziałem, a także poczułem co robią ci działacze dzieciom pospołu ze swymi księżami od zwalczania sekt. Dobrze, że jest takie Bractwo Himawanti – postrach dla Polskich księży pedofilów i dla pedofilów w ogóle.

  Pozdrawiam

  Szpulak

  email: szpulak212@wp.pl

 2. Pozdrawiam serdecznie z Łodzi. Bardzo sobie cenię nauki od Mohana! Bywałam co prawda tylko w Łodzi w AIGIS, ale było świetnie. Widziałam dużo kursów i liderów duchowych. Ale Mohan jest zdecydowanie najlepszy! To wspaniały człowiek, bardzo uduchowiony. Jak na Jogę to tylko do Mohana! Wszystko potrafi porządnie nauczyć!

 3. Chwała bogini Himawanti! Oby jak najwięcej pedofilów było wykastrowanych. Szczególnie tacy z Chorzowa jak Dariusz Pietrek, co to są podejrzani. W pierwszej kolejności podejrzani. I całe Effatha pedofilskie jak w Irlandii.

  Zapraszam do Stowarzyszenia Planeta Ziemia! Dla chwały Bogini Himawanti!

  Om Himawanti! Niech błękitna Matka Boska, Matka Ludzi i Aniołów nam zawsze króluje!

 4. Przepiękne opracowanie kultu Bogini Himawanti; samo czytanie jej Boskich Imion podnosi na duchu i przynosi uświadomienia, jak błogosławieństwa Pramatki wspierają różne ludzkie aktywności tu na ziemi. OM HIMAWANTAYAI NAMAH! Dziękuję serdecznie autorce.

 5. Bardzo mi się podoba Wasze podejście do życia i poglądy na trudne sprawy. Czy można gdzieś zobaczyć spis zjazdów, wykładów przez Was prowadzonych?
  Tak trzymajcie, ucierając nosa(i nie tylko) pedofilom katolickim. Sam kiedyś byłem ofiarą spasionego pijanego księdza. Daltego wiem jak bardzo ważna jest Wasza działalność.
  Pozdrawiam
  Kuba

  • Grupy są przepełnione, a zjazdów dla tysięcy osób nie robimy. Jeden miał być zjazd w 2002 roku w sierpniu, przed obliczem papieża Jana Pawła II, ale się nie odbył bo został spacyfikowany przez katolickie gestapo czyli przez ABW i CBŚ, w służbie watykańskiego okupanta. Miało być około trzech tysięcy osób. Dostaliśmy pałkami katolickimi po grzbiecie, a w katolskich mediach trąbiono, że był zamach na papieża. O pedofilii katolickiej na plebaniach nie było ani słowa… Od maja kolejnych 20 terapeutów zacznie pracę, pewnie na początek dadzą jakieś ogłoszenia. Niektórzy już mają chętnych na długotrwałą terapię.

   Jakoś tak nie da się w Polsce na drzwiach gabinetu napisać:

   Terapia Ofiar Księży Pedofilów

   dr Jan Kowalski

   ul. Wiejska 246, Warszawa

   Zapraszamy

   Zaraz by tam było zbiegowisko z krzyżem jak pod Pałacem Prezydenckim, albo palenie ośrodka jak w Krakowie, gdzie spalono dwa ośrodki, jak pod Zakopanem, gdzie spalono ośrodek terapeutyczny dla ofiar księży pedofilów, co się za bardzo reklamował. Ale odbudowaliśmy, uzbroiliśmy w ochraniarzy i kolejny raz katole po zebach dostali plus dodatkowe przyjemności dla podejrzanych o udział w pedofilskiej mafii! Na pomoc policji nie ma co liczyć. Policja ochrania księży pedofilów i terroryzyją od czasu do czasu nas, ofiary przez księży zgwałcone. Ale jakoś zainteresowani terapiami opartymi także o metody orientalne nie mają problemu z trafieniem do naszych terapeutów.

 6. Pozdrawiam całe Bractwo Himawanti!

  Pedofilów księży trzeba wytępić, bo Kościół niszczą od wewnątrz. Nie ma przebaczenia dla biskupów co ochraniają księży peodofilów w Płocku, Szczecinie, Częstochowie, Katowicach, Gliwicach, Bydgoszczy, Warszawie, Głubczycach, wszędzie tych pedofilów czerwonych w biretach trzeba na taczce wywieźć z kurii i na gnojnik wywalić!

 7. Oby takich interesujących tekstów z internecie było dużo więcej. szkoda, że niektórzy tak brzydko piszą o Bractwie Himawanti. Miłość jest w niewielu ludziach!

 8. Bractwo Himawanti to najwspanialsza grupa ludzi oddanych medytacji, jodze, tantrze, filozofii wschodu, terapiom dla nas, ofiar gwałconych w dzieciństwie przez księży pederastów i pedofilów.

  Indrapani Arkadiusz Bolesław Lisiecki

 9. Za walkę z pedofilią w katolickiej sekcie popieram Bractwo Himawanti. Sekta katolicka musi się nauczyć eliminować księży i katechetów pedofilów z życia publicznego i szkół natychmiast. Nie dość że księża piorą mózgi na katechezach, rekolekcjach i oazach przymusowych, to jeszcze molestują, obmacują i gwałcą. Tak przynajmniej jest w Rydułtowych i w Wodzisławiu Śląskim. Obrzydliwość tej ziemi to ksiądz katolicki.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s