DEKATOLICYZACJA


Dekatolicyzacja – inaczej odkatoliczenie, odkatoliczanie, oczyszczanie z katolicyzmu, usuwanie czy pozbywanie się cech katolickości. Przeciwieństwo katolicyzacji, potocznie „odkatolnienie”. Spotyka się także pojęcia zbliżone jak desakralizacja w sensie uwolnienia metafizycznego czy psychicznego od domniemanego magicznego działania sakramentów katolickich oraz dekomunizacja jako uwolnienie od skutków komunii katolickiej.

Dekatolicyzacja, odkatoliczenie, dzieli się na kilka zjawisk społecznych:

1) dekatolicyzacja w sensie porzucenia i oczyszczenia się z wyznawania religii katolickiej, w tym apostazja, czyli formalne wystąpienie z Kościoła katolickiego czy Rzymsko-katolickiego. Osoby uwalniające się z różnych powodów od wyznawanej dotychczas wiary katolickiej często pomagają sobie rozmaitymi zabiegami mentalnymi czy oratorskimi, np.: powtarzaniem wierszyków typu: „Odkatolicza się stolica, Polska cała i okolica!” Podstawą jest jednak formalne wystąpienie z Kościoła katolickiego, opuszczenie jego struktur, wypisanie się z tej organizacji w lokalnej parafii lub u biskupa.

2) dekatolicyzacja języka polskiego, to wyzbywanie się przez ateistów i osoby innych wyznań katolickich naleciałości językowych, takich jak sytuacyjnych powiedzeń typu „O Jezu”, „O Jezus Maryja” i wielu podobnych. Metoda ta najbardziej popularna jest wśród osób o nastawieniu ateistycznym lub agnostycznym.

3) dekatolicyzacja – odkatoliczanie w duchu słowiańskim to powrót do wiary Ojców w słowiańskie bóstwa, odkrywanie słowiańskiej przeszłości i tożsamości własnego narodu, powiązań z rodami herbowymi, ziemią pochodzenia, plemionami słowiańskimi oraz zwyczajami słowiańskiej Praojczyzny. Dekatolicyzacja w duchu słowiańskim to także odrzucenie kultu katolickiego i szerzej chrześcijańskiego jako zasadniczo obcego dla mentalności Narodu Polskiego. Taka dekatolicyzacja najczęściej połączona jest z powrotem do tradycji i wiary opartej o kulty słowiańskie, tzw. Rodzimowiercze.

Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka!” – to hasło głoszone przez filozofa Zadrugi, Antoniego Wacyka. Antoni Wacyk (ur. 1905 w Kuryłówce Murowanej na Podolu zazbruczańskim, zm. 25 sierpnia 2000) – polski publicysta, ideolog grupy Zadruga. W 1932 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po przeprowadzeniu się do Warszawy pracował jako urzędnik w Ministerstwie Poczt i Telegrafów. W 1937 został redaktorem pisma „Zadruga”. Walczył w Kampanii Wrześniowej. W 1956 roku stanął na czele nieformalnego Stowarzyszenia Intelektualnego „Zadruga”. Po zniesieniu cenzury na nowo podjął się pisarstwa. Jest autorem kilku bardzo ciekawych książek, jak wydanej w 1995 roku „Na pohybel katolictwu” – Zadruga.

4) dekatolicyzacja jako zjawisko spowodowane ujawnianiem skandali wewnątrz Kościoła Rzymsko-katolickiego polegające na spontanicznym zaprzestawaniu przez dotychczasowych wiernych udziału w obrzędach religijnych parafii. Do takiej dekatolizacji polegającej zwykle na ześwieczczeniu wyznawcy dochodzi najczęściej po ujawnieniu skandali seksualnych z wykorzystywaniem dzieci czyli wskutek tysięcy afer pedofilskich do jakich doszło w czasie pontyfikatu polskiego papieża Karola Wojtyły aka Jan Paweł II. W skali całego świata ujawnianych jest każdego roku dziesiątki tysięcy kolejnych ofiar pedofilii kleru katolickiego, zakonników katolickich i zakonnic katolickich, chociaż do wiadomości osób żyjących w Polsce ciągle trafiają jedynie nieliczne najbardziej nagłośnione skandale pedofilskie w kościele katolickim. Trzeba także pamiętać, że zasadniczo w więzieniach za pedofilię w Polsce odsiadują wyroki sami katolicy – od 1980 roku dotychczas nie zarejstrowano ani jednego innowiercy, tylko katolicy…

„Kościół Rzymasko-katolicki był naszym reżimem, miał wpływ na każdy wymiar społecznego życia. To się skończyło dopiero w 1992 roku, gdy media zaczęły prać jego brudne sprawy. To był nasz przełom, nasz rok 1989.” – mówi najważniejszy dziś irlandzki pisarz John Banville…

Sami aktywiści katoliccy rozpatrując reakcje otoczenia na grzechy Kościoła Rzymsko-katolickiego także na swój użytek definiują proces dekatolicyzacji.

5) dekatolicyzacja wedle księdza Piotra Natanka dotyczy świata i polega na laicyzacji, wpływach okultystycznych oraz przemianach społecznych życia rodzinnego:

Dekatolicyzacja świata. Stworzenie nowego społeczeństwa opartego na zasadach sprzecznych z Dekalogiem i podatnego na inspiracje okultystyczne.
Szczególnie duża skuteczność we Francji:
– laicyzacja szkoły i państwa;
– działania wymierzone w rodzinę (rozwód, antykoncepcja, aborcja, eutanazja, swoboda seksualna, homoseksualizm, itp.);
– prześladowanie i dyskredytowanie Kościoła, pozbawianie go materialnych podstaw egzystencji.
Potępienie masonerii przez papieży: wielokrotnie od 1738 r. – z dwóch przyczyn:
– naturalizm (odrzucanie przez masonerię objawionej prawdy uniwersalnej);
– charakter tajny i konspiracyjny (posłuszeństwo względem nieznanych zwierzchników).”

6) dekatolicyzacja Czechów i NRD

Dekatolicyzacja Czechów zaczęła się na dobre już w międzywojniu, bo Czesi sami nie bardzo wiedzieli, do jakiej tradycji się odwoływać – katolickiej (kojarzonej z opcji niemiecką) czy może do rodzimej Husyckiej albo Prawosławnej? Ostatecznie zwyciężyła laicka, świecka, areligijna. Komuniści co najwyżej utrwalili ten trend po II wojnie światowej. O trwałej dechrystianizacji na większą skalę spowodowanej przez stalinizm i demokrację ludową można mówić chyba tylko w przypadku NRD, które z ostoi ewangelicyzmu stało się ateuszolandią (państwem ateistycznym). Pośrednio odpowiada to za słabą pozycję Kościołów ewangelickich i ofensywę katolicyzmu w Niemczech. Na Czechów i ich niechęć do katolicyzmu wpłynęła opresyjna polityka Austro-Węgier, narzucanie wiary katolickiej terrorem, barbarzyństwo katolickiej III Rzeszy Adolfa Hitlera wobec Czech. Stalinizm jedynie dopełnił dzieła.

7) dekatolicyzacja prawa to zjawisko sekularyzacji państwa od etyki katolickiej narzucanej terrorem od początku istnienia państwowości polskiej pod zaborem katolickim. Odkatoliczenie prawa oznacza usunięcie z Kodeksu Karnego paragrafów umożliwiających karanie za grzechy przeciwko bóstwom i ideom kultu religijnego, jak np. za bluźnierstwo przeciwko Bogu i Jezusowi czy za obrazę uczuć religijnych. W XX wieku widać nie wielkie postępy, jak zmniejszenie kar za bluźnierstwo czy zlikwidowanie kar za apostazję. Nie usunięto jeszcze paragrafów umożliwiających więzienie ludzi za rzekomą obrazę tak zwanych uczuć religijnych, co jest pilną koniecznością u początku XX wieku wobec nawrotu inkwizycji katolickiej.

Stary wiersz słowiański pokazuje jak można powrócić do wiary przodków w Polsce…

Kto ty jesteś? – Polak mały;
Polak – znaczy człowiek śmiały:
śmiały myślą, słowem, czynem.
Polak – prawym Słowianinem.
Pragnę trwać przy dawnej wierze,
Polsce to ślubuję szczerze. 

8) W Polsce w ramach dekatolicyzacji mafii togowej (prokuratur i sądów) należy zakazać nękania i oskarżania ludzi związanych z walką z pedofilskim kościołem katolickim jako całością i z jego pedofilskimi sektami jak pedofilski zakon paulinów z Jasnej Góry oraz pedofilska sekta dominikanów! To zadanie antypedofilskie i dekatolizacyjne na przyszłość. I nie może być tak, że na liście rzekomych sekt pedofilskiej sekty dominikanów katolickich znajdują się organizacje związane z walką z pedofilską kościelną mafią gwałcącą tysiące i dziesiątki tysięcy dzieci rocznie, w Polsce i na świecie.

LINKI 

O pedofilii kleru w kościele katolickim poczytasz między innymi na portalach internetowych:

http://www.himavanti.org/pl/c/stoppedofilom

https://antypedofilskie-bractwo-himawanti.blogspot.com/

Kler – zwiastun filmu Wojciecha Smarzowskiego o zbrodniach i zboczeniach kleru katolickiego: 

Tylko Nie Mów Nikomu – fim Braci Sekielskich o pedofilii kleru katolickiego: 

 

 

12 uwag do wpisu “DEKATOLICYZACJA

 1. Bardzo dobry tekst PODNOSZĄCY NA DUCHU. Kondycja psychiczna i duchowa Polaków wychowanych na ogniem i mieczem wprowadzonego katolicyzmu jest tragiczna. Czas wrócić do rodzimej, słowiańskiej wiary i jej żródła- indoeuropejskiej kultury!

 2. Dekatolicyzacja w Polsce powinna być obowiązkowa dla każdego! Szczególnie Wrocław i okolice trzeba odkatoliczyć, zdekatolicyzować, raz na zawsze. Bez możliwości recydywy!

  Indrapani Arkadiusz Bolesław Lisiecki

 3. Cud dekatolicyzacji, to największy charyzmatyczny Cud nad Wisłą od ponad tysiąca lat! Takich cudów jak dekatolicyzacja i depedofilizacja najbardziej nad Wisłą brakuje!

 4. Wyleczyć kościół katolicki z pederastii, pedofilii, globalizmu i kolaboracji z nazistami chyba nie jest możliwym…

 5. Kościół katolicki to zawsze zdrajca Narodu Polskiego. Targowica była katolicka, rozbiory były katolickie. Okupacja hitlerowska była katolicka. Adolf Hitler był politykiem Akcji Katolickiej w Niemczech. Akcja Katolicka rządziła Hitlerem, a Akcją Watykan i papież. Księża to od zawsze pijaki, zboczki, dymają dzieci na oazach, inkwizytorzy zbrodniarze. Nie ma nic dobrego w katolicyzmie. Pedofilia księży i zakonników katolickich trwa od 2 tysięcy lat. Dekatolicyzacja Narodu Polskiego to dziejowy obowiązek i wyższa konieczność!

  Pozdrawiam

  Zapraszam na dobre jedzonko i medytacje

  tel. 661 598 061

  Dorota Magda Weinar z rodu Kapiszka

  Gdynia
  Dorotka Cathering

 6. Chociaż ze chrztu jestem katoliczką, jednak popieram budowę świeckiego państwa i odkleszenie Polski. Bo katoliccy księża nie mogą się panoszyć, a pedofile pokroju arcybiskupa Józefa Wesołowskiego czy Wojciecha Gila powinni siedzieć w kryminałach dożywocie! Dekatolicyzacja i denazyfikacja Polski to pilna konieczność!

 7. Może Jarosław Kaczyński i jego partia PiS wprowadzą ustawowo przymusową dekatolicyzację Polski i NArodu Polskiego? PO się nie sprawdziło, jakoś nie wprowadziło obowiązku przymusowej dekatolicyzacji instytucji publicznych, państwa i całego Narodu Polskiego. Katolicyzm jest zdecydowanie szkodliwy społecznie, dzieciom w szkołach katecheza katolicka na mózg szkodzi i całe roczniki durniów produkuje. Dość obciągania księżom pały! Czas zlikwidować to pedofilskie szambo jakim jest katolicyzm, który od 30 lat zanika na całym świecie z powodu ujawnienia tysięcy afer z księżmi pedofilami takimi jak zboczony seksualnie pedofilski kumpel Karola Wojtyły JP2 Maciel Degolado czy pedofil arcybiskup Józef Wesołowski z najbardziej pedofilsko-kościelnego Podkarpacia.

 8. Pingback: Dekanonizacja Jana Pawła II? | Dharma Aryavarta Joga Tantra Kundalini Medytacje Prawda Wyzwolenie Terapie Ofiar Przemocy OM

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s