Numerologia Rosyjska


Gematria Alfabetu Rosyjskiego – Tablice Numerologiczne 

Zarówno polska, grecka czy hebrajska numerologia, gematria są dosyć dobrze znane. Polskę jednak zalewa fala rozmaitych poradzieckich ezoteryków i nawet newage’owych joginów ze strefy rosyjsko-języcznej. Zatem właściwym jest zapoznać się z podstawami analizy imion i nazwisk oraz pseudonimów przedstawicieli z rosyjskiego wschodu. Potrzeba jest do tego tablica przeliczania znaków alfabetu rosyjskiego na cyfry i liczby wedle zasad G-NPS. I jakieś proste przykłady dla zobrazowania interpretacji uzyskanych w obliczeń gematrycznych wyników.

Numerologia alfabetu rosyjskiego (cyrylica) wspominana jest już przez Cyryla i Metodego. Służyła do analizy tekstów starochrześcijańskich. Pochodzi wprost z numerologii greckiej i hebrajskiej, podobnie jak numerologia alfabetu łacińskiego. Alfabet rosyjski posiadając 33 znaki literowe główne uważany jest za pismo mistyczne odpowiednie dla tworzenia pism duchowych i ezoterycznych. Tablica G-NPS służy do wszechstronnej analizy numerologicznej osobonazw, imion i nazwisk zapisanych i używanych w języku rosyjskim i pokrewnych.

Numerologia Rosyjska 

Gematrikon Litera-Bukwa Nous Psyche Soma
1 А, а 100 1 1
2 Б, б 101 2 2
3 В, в 102 3 3
4 Г, г 103 4 4
5 Д, д 104 5 5
6 Е, е 105 6 6
7 Ё, ё 106 7 7
8 Ж, ж 107 8 8
9 З, з 108 9 9
10 И, и 109 10 1
20 Й, й 110 11 2
30 К, к 111 12 3
40 Л, л 112 13 4
50 М, м 113 14 5
60 Н, н 114 15 6
70 О, о 115 16 7
80 П, п 116 17 8
90 Р, р 117 18 9
100 С, с 118 19 1 (10)
200 Т, т 119 20 2
300 У, у 120 21 3
400 Ф, ф 121 22 4
500 Х, х 122 23 5
600 Ц, ц 123 24 6
700 Ч, ч 124 25 7
800 Ш, ш 125 26 8
900 Щ, щ 126 27 9
1000 Ъ, ъ 127 28 1 (10)
2000 Ы, ы 128 29 2 (11)
3000 Ь, ь 129 30 3
4000 Э, э 130 31 4
5000 Ю, ю 131 32 5
6000 Я, я 132 33 6

Przykład analizy rosyjskich pseudonimów  

Przykład 1. AР САНТЭМ – Геннадий Григорьевич Стаценко

G Litery Nous Psyche Soma
1 A 100 1 1
90 Р 117 18 9
100 С 118 19 1 (10)
1 A 100 1 1
60 Н 114 15 6
200 Т 119 20 2
4000 Э 130 31 4
50 М 113 14 5
4502 911 119 29
11 11 11 11

Pseudonim rosyjskiej osobonazwy „Ar Santem” wygląda na wspaniale mistyczny, uduchowiony i jeszcze wzrostowy, jednak problem leży w tym, że składa się z dwóch części, które ujawniają inne cechy i skłonności. Jedyną poważną skazą całości osobonazwy „Ar Santem” jest opozycja pomiędzy liczbą Nous = (911), a liczbą Psyche = (119), co ujawnia osobę mistyczną która jest skonfliktowana wewnętrznie w ten sposób, że Psyche, siły umysłu i emocji zwalczają Nous, czyli Ducha, Wyższą Jaźń. Jest to mistycyzujący Psychik, który całą siłą swego poczuwającego się do doskonałości ego zwalcza to, co boskie i duchowe. W kolumnie Soma brakuje wibracji (3), (5), (7) (8), co pokazuje, że osoba nie dopełni ani cyklu przyrody, ani cyklu ludzkiej ewolucji.

G Litery Nous Psyche Soma
1 A 100 1 1
90 Р 117 18 9
91 217 19 10
10 10 10 1

Najbardziej interesującą liczbą jest bodaj Nous = (217), gdyż jest to liczba wskazująca na czarną lożę demonów. Ciekawa jest ta wibracja Nous osobonazwy „Ar”, bo to dokładnie 217 dające oczywiście dziesiątkę, tyle, że 217 to liczba złych duchów, liczba demonów w zarządzie Piekieł i inne takie wiele ezoterykom mówiące konotacje. Nazwa „Ar” w złożeniu „Ar Santem” wygląda na dokładnie dobraną lub przez wiadome siły zesłaną dla diabelskiej na tej Ziemi roboty. „Ar” jest oczywiście wzrostowe i maksymalnie ekspansywne. Końcowa iluzoryczna wibracja (10) opisana jest w portrecie kolejnej części osobonazwy.

G Litery N P S
100 С 118 19 1 (10)
1 A 100 1 1
60 Н 114 15 6
200 Т 119 20 2
4000 Э 130 31 4
50 М 113 14 5
4411 694 100 19
10 19 1 10
1 10 1

Wibracja „Santem”, oczywiście w zapisie oryginalnym, rosyjskim, także jest wzrostowe, dające wibrację końcową (10), a to jest liczba świadomości iluzorycznych, takich, które mają wielkie o sobie mniemanie, a w rzeczywistości znajdują się na samym dole w hierarchii duchowej. Niepokoi wibracja liczby (100) w Psyche, gdyż nie tylko pokazuje podświadomość skrajnego oszusta, iluzjonisty i mamiciela, ale także osobonazwę bardzo mocno podatną na wszelkiego rodzaju opętania oraz jednostkę wiodącą innych w stan nicości, ku nihilizmowi i samozatraceniu. Nous (694) pokazuje osobę kładącą nacisk na działania magiczne czy wróżebne, podparte poczuciem własnej doskonałości, mistrzostwa czy wyjątkowości, ale tak na prawdę zależną od sił czterech żywiołów i skłonną do zamieniania duchowych ideałów na chociażby drobny, ale biznes. Taka osoba ma zwykle szczęście do robinia dochodowych interesów, ale na średnią skalę.

Ponieważ obie składowe pseudonimu „Ar Santem” cechuje wibracja (10), iluzoryczność u osoby jest spotęgowana, a sama ksywa pokazuje, że pod przykrywką ogólnego mistycyzmu, ezoteryki i duchowości działa dobrze zakamuflowany oszust i co gorsza przedstawiciel czarnej satanistycznej loży. Takie to bywają ksywki cudownie objawione przez astralne siły w procesie channelingu. Ale przecież mogło być jeszcze gorzej…

Przykład 2. AР ПУСТОТA

G Litery Nous Psyche Soma
1 A 100 1 1
90 Р 117 18 9
80 П 116 17 8
300 У 120 21 3
100 С 118 19 1 (10)
200 Т 119 20 2
70 О 115 16 7
200 Т 119 20 2
1 A 100 1 1
1042 1024 133 34
7 7 7 7

Pseudonim osobonazwy „Ar Pustota” jako całość należy do grupy imion o cyklu życiowym stagnacyjnym, co wykazuje niezdolność do wzrostu i rozwoju duchowego w dłuższych cyklach czasu. Takie imię nie pozwala na wszechstronny rozwój duchowy, chociażby dlatego, że w kolumnie Soma brakuje cyfr 4,5,6, a to w zasadzie uniemożliwia dopełnienie ludzkiego cyklu ewolucji. Osoba może być zdominowana przez niższe siły i zasady przyrody albo nie mając pierwiastków cyklu ludzkiego, może być z gruntu demoniczną inkarnacją. Liczba końcowa (7) wygląda na duchową i dobrze rokującą dla postępowania ścieżką duchową, jednak cykl życiowy stagnacyjny uniemożliwia wzrost duchowy.

Nous (1024) należy do wibracji o dużym stopniu podatności na opętania i owładnięcia przez osoby apodyktyczne i uprawiające kult jednostki. Osoba jest wewnętrznie bardzo chwiejna, podatna na załamania psychiczne, ale chętna do zarabiania na duchowych i ezoterycznych dziedzinach wiedzy. Przewaga wibracji (1) w kolumnie Soma pokazuje osobę realizującą cele i zadania numerologicznej Jedynki, a z cech stagnacyjnych mamy lenistwo i słabość umysłową, ograniczenie umysłowe, senność, kłopoty ze zrozumieniem spraw wymagających przenośni czy abstrakcji. Mistyczny prostak to dobre określenie całego tego portretu numerologicznego, a środkowy, stagnacyjny aspekt Siódemki to między innymi takie cechy jak niemożność wyrażania uczuć, szczególnie miłosnych, brak zrozumienia i porozumienia, chorobliwe marzycielstwo, unikanie wysiłku fizycznego oraz intelektualnego.

G Litery Nous Psyche Soma
1 A 100 1 1
90 Р 117 18 9
91 217 19 10
10 10 10 1

Najbardziej interesującą liczbą jest bodaj Nous = (217), gdyż jest to liczba wskazująca na czarną lożę demonów. Ciekawa jest ta wibracja Nous osobonazwy „Ar”, bo to dokładnie 217 dające oczywiście dziesiątkę, tyle, że 217 to liczba złych duchów, liczba demonów w zarządzie Piekieł i inne takie wiele ezoterykom mówiące konotacje. Nazwa „Ar” w złożeniu „Ar Santem” wygląda na dokładnie dobraną lub przez wiadome siły zesłaną dla diabelskiej na tej Ziemi roboty. „Ar” jest oczywiście wzrostowe i maksymalnie ekspansywne. Końcowa iluzoryczna wibracja (10) opisana jest w portrecie kolejnej części osobonazwy.

G Litery Nous Psyche Soma
80 П 116 17 8
300 У 120 21 3
100 С 118 19 1 (10)
200 Т 119 20 2
70 О 115 16 7
200 Т 119 20 2
1 A 100 1 1
951 807 114 24
15 15 6 6

Osobonazwa „Pustota” w zapisie rosyjskim ukazuje się jako wibracja w cyklu życiowym upadkowym od (8) do (1) czyli jest to imię wysokoupadkowe. Nous jako wibracja (807) ukazuje nam demonicznego ducha z liczbą końcową (15), czyli mamy adepta mniejszej czarnej loży szatana i diabła. Podobnie Gematrikon o wibracji (15) pokazuje demoniczne zasilanie wspomagające to demoniczne Nous. Wibracja (807) w Nous pokazuje także na łatwość opętywania osoby przez siły niewidzialne, niejako od środka, co osoba poczytuje za „duchowe prowadzenie” czy „głos wewnętrzny”. Osoba przejawia negatywne aspekty portretu numerologicznej Szóstki (6), czyli m.in. może być silnie apodyktyczny, interesuje się tylko sobą, jest uparty, zaślepiony, jak to typowy psychopatyczny egocentryk etc. Na to nakłada się magiczny urok i magiczne fascynacje, ale tylko takie, z których osobnik będzie miał jakiś dochód czy inną korzyść.

Składowe części osobonazwy ukazują także demoniczne konotacje negatywnej Siódemki (7) w osobonazwie „Ar Pustota”, a to jest szereg cech takich jak wieczne błądzenie, niesłowność, brutalna ironia, ateizm, wyszydzanie wszelkiej duchowości i misteryjnej duchowości.

KOMENTARZ

Z ciekawszych rzeczy jakie można zauważyć, to fakt, że wszyscy ważniejsi reprezentanci Ar Santema mają jako pierwszą składową astralnego imienia „AR”, co każdemu będzie narzucać związek z demoniczną czarną lożą o wibracji (217), czyli z gromadą złych duchów stanowiących zarząd ciemnej loży i czarnej magii.

Na „pocieszenie”, dla profesjonalnych numerologów warto wspomnieć, że dla numerologii europejskiej czy raczej łacińskiej, „Ar” pozostanie bez zmian, bo litery mają takie same pozycje i wibracje w G-NPS, ale za to „SANTEM” jest prawdziwą perełką satanicznej ezoteryki, gdyż ma najbardziej diabelską wibrację (666) w Nous, co każdy specjalista w temacie może sobie bardzo łatwo policzyć. Mamy zatem rodzaj transformacji, która już po kilku latach działalności pod łacińskim pseudonimem zacznie przejawiać bardzo demoniczne, niekorzystne skłonności i tendencje,

P.S. W miarę wolnego czasu, artykuł zostanie uzupełniony o dalsze ciekawostki i analizy z zakresu rosyjskiej numerologii, która oczywiście dotyczy imion i nazwisk napisanych oraz używanych w języku rosyjskim…

Jedna uwaga do wpisu “Numerologia Rosyjska

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s