Oznaki Molestowania Dzieci


Jak rozpoznać czy dziecko jest molestowane?

Gdy katolicka pedofilia szerzy się wokół niczym groźny wirus, a media zamiast ścigać katolickich zboczeńców organizują nagonki na terapeutów ofiar, warto mieć wiedzę co to jest molestowanie seksualne, jak zapobiegać przypadkom molestowania, jak rozpoznać, że np. ksiądz molestuje twoje dziecko.

O molestowaniu seksualnym wobec dziecka mówimy gdy:

 • jakiś dorosły wykonuje czynności w stosunku do dziecka w celu osiągnięcia stanu pobudzenia seksualnego.
 • dziecko nie ma możliwości obronić się przed tym procesem.
 • w świadomości dziecka istnieje poczucie bycia wykorzystanym.
 • dziecko nie może o tym nikomu powiedzieć lub uzyskać pomocy.

We wszystkich w/w przypadkach zostaje wykorzystane ciało dziecka, jak również emocjonalne więzi łączące ofiarę z dorosłym oraz dziecięce zaufanie. Szczególnie tragiczne są przypadki, gdy oprawca- pedofil jest osobą, którą dziecko obdarza głębokim zaufaniem, wypływającym z dziecięcego sacrum jak np. ksiądz, katecheta, osoba duchowna. Odciskają się one olbrzymim piętnem na tej sferze, będącej przecież dla większości ludzi egzystencjalnym meritum.

Właściwie trudno rozstrzygnąć kiedy u dziecka występuje po zdarzeniach większa trauma: czy kiedy oprawca jest miły i swoje obrzydliwe seksualne molestowanie robi w sposób dla dziecka początkowo niezauważalny, czy też kiedy oprawca używa siły i przemocy. Choć jest to rozstrzyganie z pozoru bulwersujące, może mieć znaczenie w terapii dziecka-ofiary.

W pierwszym przypadku, kiedy oprawca pedofil zdaje się być dla swej ofiary miły, wyrozumiały, daje jej złudne poczucie bezpieczeństwa, zna jej potrzeby, trauma zapada bardzo głęboko w świadomość. Powoduje ona ogromny zamęt w psychice, bezsilność, poczucie winy. Takie dziecko nie potrafi rozpoznać kto jest winny zaistniałej sytuacji i uznając swego oprawcę uprzednio jako autorytet moralny, etyczny, zrzuca na siebie całą winę. Ofiara jest przekonana, że to ona sprowokowała pedofila i że czerpała z tego także przyjemność. Jako, że odbywa się to zawsze z nakazem milczenia, dziecko molestowane wyczuwa niejasno iż wydarzyło się coś złego i tym złem obarcza siebie.. Na domiar złego ma jeszcze świadomość wyrzutów sumienia oprawcy (jeśli takie bydle ma jakiekolwiek sumienie ) i odpowiedzialność za to także zrzuca na siebie. Jakże trudno jest sobie wyobrazić olbrzymie rozdarcie takiego dziecka pomiędzy strachem i jednocześnie nadzieją, że sprawa zostanie odkryta. Bardzo trudno wówczas się jest jemu podzielić swoją grozą z kimś bliskim. Czasem podejmuje próby zakomunikowania tego w sposób zakamuflowany mając nadzieję na zrozumienie przez bliskich swojego problemu w sposób właściwy.

W drugim przypadku, kiedy oprawca używa w stosunku do swojej ofiary przemocy, łatwiej jest ofierze zrozumieć swoje położenie. Relacja oprawca-ofiara jest wyraźna i choć nie ma tu mowy o umniejszaniu takiej zbrodni, to terapia może być łatwiejsza. Łatwiejsze też może być rozpoznanie przez bliskich problemu, gdyż w taki przypadku częściej występują fizyczne, widoczne objawy zdradzające molestowanie. W tym miejscu warto opisać kilka objawów molestowania, na które powinno się zwracać uwagę szczególną.

Objawy fizyczne:

 • obrażenia w obszarze genitaliów; krwiaki, ślady po kąsaniach, siniaki w miejscach intymnych- pośladki, piersi, brzuch, uda, szyja.
 • powtarzające się stany zapalne organów płciowych.
 • plamy od krwi lub innych podejrzanych wydzielin na bieliźnie, ubraniach.

Objawy psychosomatyczne:

 • częste bóle głowy.
 • brak apetytu.
 • wymioty.
 • bóle brzucha i głowy bez konkretnej przyczyny.
 • nocne napady duszności i stany lękowe.
 • bezsenność.
 • astma.
 • zaburzenia mowy, wzroku, koncentracji.

Objawy psychiczne:

 • poczucie niskiej własnej wartości.
 • mała wiara w siebie, zwątpienie.
 • lęki, przed mężczyznami lub kobietami, zamkniętymi pomieszczeniami, ciemnością, przebywaniem samemu, obrzędami religijnymi.
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów i więzi poprzez ciągłe poczucie własnej obcości, skłonność do samotności i kłamstw.
 • uczucie wstydu i poczucie winy.
 • spadek sprawności.
 • ekstremalne motywacje działania.
 • poczucie bezradności.
 • ekstremalne dążenie do osiągnięcia siły.
 • ucieczka w świat fantazji.
 • depresje, natręctwa, fobie lękowe, psychozy.

Inne specyficzne zachowania:

 • odgrywanie specyficznych zachowań seksualnych.
 • pokazywanie różnych pozycji seksualnych.
 • niechęć do zdejmowania ubrania, poczucie wstydu.
 • autoagresja-okaleczanie się, obgryzanie paznokci, wyrywanie włosów, zadawanie sobie bólu.
 • nałogi.
 • tworzenie obrazków o specyficznej treści.

Widać zatem, iż zorientowanie się, że dziecko jest molestowane wymaga od rodziców, opiekuna, terapeuty dużej uważności i intuicji. Oczywiście pojedynczy objaw nie dowodzi stuprocentowo, że dziecko jest molestowane, jednakże na pewno jest sygnałem do zwiększenia czujności. Próby samobójcze są często u dzieci spowodowane molestowaniem seksualnym!

Należy pamiętać, że pierwsze rozmowy z dzieckiem powinny być bardzo delikatne, musimy wzbudzić zaufanie u dziecka, stworzyć przestrzeń, w której dziecko będzie się chciało przed nami otworzyć. Prowadzenie takiej rozmowy jest jak chodzenie po bardzo grząskim terenie. Pamiętajmy, im więcej nam dziecko powie tym więcej będziemy wiedzieli. Mam tu na myśli nieponaglanie dziecka, niezadawanie mu sterty pytań. Dziecko czasem w półsłowach, niedopowiedzianych zdaniach będzie chciało nam przekazać swój dramat. Pod postacią skojarzeń, gry słów, półżartów może kryć się istny horror niewinnej, drastycznie krzywdzonej istoty. Zdania typu: „ksiądz znowu nie zdążył się ubrać jak do niego przyszliśmy” albo „siostra nigdy nie kraja świeżych ogórków” mogą być desperackim dziecięcym wołaniem o pomoc.

W przypadkach kiedy nasze dziecko uczęszcza na religię, msze, różne przykościelne kółka, udziela się w parafii, ma częsty kontakt z księżmi czy siostrami zakonnymi, czujność nasza powinna być wyostrzona do maximum. Trzeba pamiętać, że duchowni Kościoła katolickiego są grupą społeczną wyjątkowo zainfekowaną chorobą pedofilii. Jak pokazują ujawnione skandale pedofilskie w Kościele, tysiące molestowań dzieci to wierzchołek góry lodowej. W wielu krajach, szczególnie w tych, w których na szczeblach władzy i mediach zasiadają członkowie sekty Opus Dei, skandale pedofilskie w Kościele są wyciszane.

Praca terapeutów ofiar pedofilii jest specyficzna w takich krajach. Opus Dei jako mafijna katolicka sekta, jest organizacją bardzo wpływową. Ich strefa wpływów, ze względu na ich wysoko postawionych członków, jest bardzo szeroka. Sekta ta, o zapędach faszystowskich, działa w świecie pornobiznesu, z którego czerpie ogromne korzyści. Dlatego terapeuci ofiar pedofilii są narażeni na niebezpieczeństwo. Wszelkie środki ostrożności takie jak np. niepodawanie publicznie swojego domowego adresu, udzielanie tylko autoryzowanych wywiadów, ochrona rodziny muszą być natychmiast podjęte. Terapeuci są grupą szczególnego ryzyka, narażeni na prześladowania, szantaże, przemoc, terroryzm, znieważanie, porwanie, kradzież, a nawet zabójstwo. Istnieje cały szereg działań prewencyjnych, ochronnych, bardzo dobrze wypracowany przez organizacje antyfaszystowskie i warto aby każdy terapeuta się z takimi publikacjami zapoznał. W niedługim czasie na naszej stronie zostaną umieszczone tego typu materiały.

Wspominam tutaj o tym problemie, gdyż często rodzice ściśle współpracują z terapeutami, nauczeni fatalnym doświadczeniem swojego dziecka, nagłaśniają problem pedofilii i są w pewnym stopniu narażeni na szykany i przemoc. Wiele odnotowano przypadków, kiedy rodzina molestowanego dziecka była zastraszana zanim zgłosili sprawę organom ścigania. Zdarza się swoiste społeczne wyklęcie takiej rodziny jako rzekomych „donosicieli” na księdza. Rodzina taka skazana jest sama na siebie, nie może liczyć na pomoc żadnych państwowych instytucji, nikt nie gwarantuje im prawnej i cywilnej ochrony.

Temat pedofilii niestety w Polsce jest ciągle tematem tabu, ludzie udają, że go nie ma, a już na pewno nie w Kościele. Polska jest chyba ostatnim w Europie bastionem pedofilii, w którym skandale pedofilskie są uciszane i zamiatane pod biskupi dywan. To tutaj żyzna glebę znajdują jeszcze nasiona nienawiści zasiewane przez mafie pedofilskie, skierowane przeciwko duchowym terapeutom, którzy udzielają pomocy zranionym przez katolicką pedofilię duszom. To tutaj istnieją specjalne faszystowskie ośrodki Opus Dei, będące komórkami powołanymi do wyniszczania grup terapii duchowych. Jest to rzecz niebywała, nie do pomyślenia w krajach cywilizowanych.

Na przykład w Szwecji, jeden z najbardziej zaangażowanych w pornobiznes ludzi, niejaki Conny Larson, został szybko zdemaskowany jako pedofilski lobbysta, po tym jak zaczął opluwać obecnie największy żyjący duchowy autorytet świata, jakim bez wątpienia jest Śri Sathya Sai Baba. Wspominam przy okazji o tym, żeby czytający mieli większą świadomość polskiego ciemnogrodu, pedofilskiego El Dorado.

Pamiętaj, że pedofilia sięga wszystkich sfer społecznych i czasem od twojej postawy zależy życie jakiegoś dziecka.

Stanisław Mądry

Bilbiografia

– „W trosce o dziecko”- W. Goebel, M. Glöckler

Linki:

Molestowanie w pedofilskiej sekcie:

http://sekty.wordpress.com

23 uwagi do wpisu “Oznaki Molestowania Dzieci

 1. Pedofilia to zło najstraszniejsze na świecie! Rodzice ten artykuł powinni się zapoznać ze szczegółami z tym tekstem, a nauczyciele w szkołach powinni go omawiać na godzinie wychowawczej w trosce o to, aby klecha na religii nie ośmielił się dziecka molestować!
  Jan Paweł II to obrońca księży pedofilów ma zostać świętym hehe santo subito! No to widać Polska pedofilią śmierdzi, skoro się tak domaga takiego świętego brrr

 2. Won pedofile z Polski, ze szkół i przedszkoli! Pedofilia wspierana i ochraniana przez Kościół Katolicki kk to ZBRODNIA NA DZIECIACH obrzydliwa, straszna i grzech nie do odpuszczenia!!! ŚMIERTELNY – toteż powinno się śmiercią takich zboczeńców karać, co to Boga wykorzystują do ukrywania tego zbrodniczego procederu.

 3. Dziękuję za cenne informację, nie znalazłam jak dotąd nigdzie wskazówek, które mogłyby pomóc, jak rozpoznać, że dziecko jest molestowane… wielkie dzięki

 4. Wiem, że na podstawie jednego artykułu nie mogę wysnuwać tak dalece idących wniosków, ale mam spore podejrzenia co do mojego bratanka. Jest ministrantem, najmłodszym w parafii. Kilka razy w tygodniu chodzi do księdza, a to na msze, a to na jakieś kółko dziecięce różańcowe. Całe ferie przesiedział na parafii. Jego rodzice są zachwyceni, że mają takiego świętego syna. Ale powiedzcie sami, jest to normalne, żeby 10 letni chłopak przed pójściem do księdza układał sobie fryzurę na żel i się stroił. To jest chore!!! Nie mam odwago pogadać z rodziną o tym, bo i tak jestem wyklęta już za to, że nie chodzę do kościoła. Macie jaką radę na to? Napiszcie coś, proszę.

  P.S. Stronka REWELACYJNA!!!

 5. Myślę, że warto obserwować chłopca i nie dać mu tego odczuć przez nieuważną uwagę w stosunku do niego… tutaj w tym artykule zostały podane wskazówki, które są pomocne by można ocenić tę sytuację… można dyskretnie podpytać, czy może poznał jakaś fajną dziewczynę, z którą razem chodzi do kościoła w sposób żartobliwy i że chętnie ją poznasz, niech zaprosi do domu… bo chłopcy w tym wieku chcą się podobać też dziewczyną, zobaczysz jego reakcję… to bardzo delikatna sprawa… mam nadzieję, że uda Ci się obronić dziecko przed kato-sektą i pedofilskimi księdzami, którzy tylko czyhają na odpowiedni moment… z dziećmi trzeba rozmawiać, dać im do zrozumienia, ze mogą liczyć na pomoc dorosłych…
  Jest jeszcze jeden dobry sposób i to najbardziej skuteczny: zakazać dziecku chodzenia do kościoła i jak najszybciej wypisać dziecko z kościła, zakazać chodzenia na lekcję religii i kontaktu księżami pedofilami… Ja bym od razu tak zrobiła, za nim stanie się nieszczęście…

 6. Wiosna, wiosna a na drzewach zamiast liści będą wisieć pedofile-faszyści!!! Spójrz Boże Wszechmogący na ten kraj nad Wisłą.

  • Tak dlugo, jak dlugo celibat bedzie praktykowany w kosciele katolickim, pedofile i homoseksualisci beda mieli zapewniony azyl i ochrone aparatu koscielnego.Moze oprocz celibatu prospektywni ksieza powinni poddawac sie kastracji jako ostatecznej deklaracji swego oddania sluzbie bozej? W koncu do czego im te gonady. Przeciez w teorii ich nigdy nie uzyja.

 7. Mocno nawalony Dziwisz wraca z burdelu przez Plac Zamkowy w Warszawie. Nagle słyszy jak ktoś wysoko z góry woła: – Batman! Pajacu!… Podnosi wzrok do góry i widzi że to Zygmunt III Waza. – Ty, w sukience! Załatw mi konia! Poniatowski ma konia, Sobieski ma konia a ja tu tyle lat stoję na nogach! Na drugi dzień Dziwisz wraca pod pomnik króla, ale tylko po jednej flaszce przed śniadaniem i znów słyszy: – Pedofilu! Załatw mi konia!… Utwierdziwszy się w przekonaniu, że to nie była pijacka zjawa poleciał do swojego watykańskiego przyjaciela Jasia Pawcia, podzielić się tym co zobaczył. – No, Stachu! Bujać to my, a nie nas! Nigdy nie uwierzę, żeby pomnik przemówił do człowieka. – No to leć ze mną i przekonaj się, że mówię prawdę. Jak postanowili tak i zrobili. Jeszcze nie doszli do placu Zamkowego a już słyszą głośne: – Ty durny klecho! Co ty prowadzisz?!.. Przecież prosiłem o konia a nie osła!

 8. Dzięki, dzieci się boją masażu, jakby krzywdy się spodziewały. Wiadomo po czym. Katolicki kraj, a tyle zboczeń, dewiacji, ajahusek, ćpania, gwałcenia, traumy, molestowania przez księży… Straszne to jest. Inne katolickie kraje jeszcze gorsze, Meksyk zbrodnie, Filipiny gwałty, Włochy mafia sycylijska..

  Bio Markus – Warszawa

 9. Dobrze, że Bractwo Himawanti zajmuje się zwalczaniem zboczeńców. I terapią ofiar molestowania. Mało osób to robi, a półświatek warszawskich bioterapeutów, który dobrze znam, to raczej molestuje niż pomaga ofiarom. Tacy ci ludzie są obojętni, tacy nieczuli na krzywdę ludzi. Chwała Mistrzowi Ryszardowi Matuszewskiemu za wielkie serce dzięki któremu pomaga ofiarom gwałconym przez księży i zakonnice oraz innych zboczeńców.

 10. Wszystkich pedofilów kastrować! Szczególnie księży pedofilów, a tych jest w Polsce ponad 30 tysięcy. To cała armia zboczeńców!

 11. Ojcze Święty, jak mogłeś nam TO robić?
  Dla Ciebie byliśmy tylko „kremówkami” do schrupania.
  Jan Paweł II na zawsze w naszych pupkach.
  JP2GMD na 100%

 12. Kościół katolicki to zawsze zdrajca Narodu Polskiego. Targowica była katolicka, rozbiory były katolickie. Okupacja hitlerowska była katolicka. Adolf Hitler był politykiem Akcji Katolickiej w Niemczech. Akcja Katolicka rządziła Hitlerem, a Akcją Watykan i papież. Księża to od zawsze pijaki, zboczki, dymają dzieci na oazach, inkwizytorzy zbrodniarze. Nie ma nic dobrego w katolicyzmie. Pedofilia księży i zakonników katolickich trwa od 2 tysięcy lat.

  Pozdrawiam

  Zapraszam na dobre jedzonko i medytacje Światło Himawanti!!!

  tel. 661 598 061

  Dorota Magda Weinar z rodu Kapiszka

  Gdynia
  Dorota Magda Weinar

 13. Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all significant infos. I’d like to see more posts like this.

 14. Jakie zboki, tak się na dzidziusie napalać, jakie potworne. Niech Himawanti tych zboczków wykastruje. Jaja pod nóż panowie cioty pedofilskie. I precz od naszych dzieci!

 15. w kościele w Gdyni Grabówku ksiądz zaprasza ministrantów do siebie na oglądanie filmów i dzieciaki przesiadują u niego nawet do północy – gdzie są rodzice ? Czemu pozostali kapłani parafii nic z tym nie robią ?

 16. W Rydułtowach koło Wodzisławia Śląskiego jest gimnazjum, gdzie ksiądz proboszcz i katecheci regularnie molestują dzieci, raz dziewczyny a dwa chłopaków z gimnazjum molestują. Kościół katolicki to jedno wielkie molestujące dzieci zboczenie seksualne z tymi zboczonymi księżmi i katechetami. Jak w Rydułtowach.

  • Ciekawe czy papież Jan Paweł II Karol Wojtyła też był taki i moletował dzieci jak leci. Rydułtowy i Wodzisław Śląski to totalnie zboczony kler katolicki, zboczeni katecheci, zboczone katechetki. Tylko nękanie dzieci i młodzieży, molestowanie dzieci i młodzieży. Może wasze Bractwo Himawanti zajmie się tym zboczonym klerem z Wodzisławia z tej wsiuńskiej wsi skatoliczałej obrzydliwie jaką są Rydułtowy?

 17. Najważniejsza oznaka że dziecko jest molestowane: dziecko jest ochrzczone.
  Podludzie chrzczą swoje dzieci nie dając im prawa wyboru.
  PS. Proszę klechy, czy przestał już klecha gwałcić dzieci?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s