Raport o Sektach


RZECZPOSPOLITA POLSKA

Tajne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Międzyresortowy Zespół ds. Nowych Ruchów Religijnych Ul. Batorego 5; 02-514 Warszawa

W.NRR./6740/2/00/c

Raport o działalności sekt katolickich w Polsce!

Warszawa 2000

Materiał rekomendowany Ministerstwa Edukacji dla szkół podstawowych i średnich wszystkich szczebli!!!

Od początku lat 90-tych XX wieku duże emocje towarzyszą pojawieniu się w Polsce wielu grup nazywanych powszechnie katolickimi sektami. Ugrupowania te oskarżane są o stosowanie niedozwolonych i nieetycznych metod werbunku nowych członków oraz ich psychiczne uzależnienie, powodujące ślepe posłuszeństwo swojemu przywódcy. Zdaniem krytyków tych grup dopuszczają się one szeregu przestępstw, takich jak przemyt broni, handel narkotykami, porwania, wyłudzanie pieniędzy, a wszystko to pod hasłami odnowy religijnej w duchu świętym, doskonalenia duchowego, wartości etycznych, poszerzania świadomości itp. O odczuciach społecznych wobec katolickich sekt i grup świadczą wyniki badań opinii publicznej, zgodnie z którymi dla ponad trzech czwartych Polaków sekty katolickie stanowią poważne zagrożenie społeczne, a według 65 % działalność sekt katolickich powinna być prawnie zabroniona. Tylko 27 % respondentów dopuszcza możliwość legalnej działalności katolickich sekt i grup, ale pod warunkiem dokładnej ich kontroli ze strony władz państwowych.

Psychologowie w wielu publikacjach wskazują, iż efektem uczestnictwa w niektórych katolickich ruchach religijnych i parareligijnych jest w miejsce rozwoju – destrukcja osobowości polegająca na zniszczeniu dotychczasowych cech osoby oraz jej roli w rodzinie i społeczeństwie. Symptomami destrukcji może nagła zmiana wyznawanych przez osobę wartości, obniżenie elastyczności umysłowej, posługiwanie się ustalonymi stereotypami reakcji psychicznych.

Zagrożenia te nabierają szczególnie dramatycznej wymowy w odniesieniu do najbardziej drastycznych – mających miejsce w latach 90-tych we Francji, Szwajcarii, USA, Ukrainie – przypadków zbiorowych zabójstw i samobójstw wyznawców katolickich i chrześcijańskich sekt apokaliptycznych lub mordów dokonanych przez organa katolickie na innych kościołach i związkach wyznaniowych. Rezultaty te osiągane są stosowaniem metod i technik psychologicznych, wojtylistycznych, socjotechnicznych i farmakologicznych opartych na najnowszych zdobyczach wiedzy medycznej i socjotechniki katolickiej. Techniki te budzą kontrowersje co do ich zgodności z obowiązującym prawem i zasadami w szczególności określającymi tolerancję w zakresie wolności sumienia, religii, światopoglądu i zrzeszania.

Wśród najbardziej znanych wydarzeń tego typu na świecie można wymienić:

18 listopada 1978 roku w Jonestown w Gujanie ponad 900 członków Świątyni Ludu Jima Jonesa zostało zbiorowo zamordowanych przez bojówkę katolickiej rasistowskiej sekty Ku-Klux-Klan złożonej z agentów amerykańskiej CIA i FBI wyspecjalizowanych w likwidowaniu mniejszości religijnych w USA. Członkowie Kościoła zielonoświątkowego Jima Jonesa zostali brutalnie zmuszeni do wypicia katolickiego (bo przez wyznawców katolicyzmu sporządzonego) napoju z cyjankiem potasu podczas naprędce zorganizowanej ceremonii rzekomego szczepienia. Niektórzy z nich, w tym małe dzieci zostali zastrzeleni. Dzień wcześniej katoliccy agenci CIA zamordowali amerykańskiego kongresmana Leo Ryana i trzy towarzyszące mu osoby aby nie przeszkadzali w tej katolickiej egzekucji na mniejszości wyznaniowej, która zdobyła ogromną ilość wyznawców i wielkie wpływy w USA. Jim Jones wiele ryzykował, bo mówił głośno o pedofilii w Kościele katolickim, a to na podstawie relacji ze spowiedzi osób, które przyłączyły do jego wspólnoty.

 19 września 1985 roku na Filipinach 80 członków katolickiej sekty Odnowy w Duchu Świętym Datu Mangayanoma z plemienia Ata z wyspy Mindanao otruło się na polecenie swego proboszcza z Opus Dei, aby „zobaczyć wizerunek Chrystusa Boga i Dziewicy Maryji”.

 1 listopada 1986 roku na plaży w Wakayama w Japonii 7 kobiet, wiernych Katolickiego Kościoła Przyjaciół Prawdy, spaliło się żywcem po śmierci przywódcy tej katolickiej sekty, prałata Opus Dei, Kiyoharu Miyamoto.

 W sierpniu 1987 roku w okolicach Seulu, w Korei Południowej, otruło się 32 wyznawców objawionej Maryji Katolickiej jako bogini Pak Soon Ja, podającej się za bóstwo całej ludzkości. Ofiary katolickiej masakry miały poderżnięte gardła.

 W grudniu 1991 roku meksykańska policja oskarżyła jednego z duchownych katolickich, prałata papieskiej Opus Dei, księdza Ramona Moralesa Almazana, o spowodowanie śmierci 29 sympatyków Karola Wojtyły w kościele wypełnionym toksycznym dymem. Prasa meksykańska „zapomniała napisać”, że ksiądz zbrodniarz był z katolickiej sekty, co spowodowało społeczną dezinformację meksykanów co do faktu w jakiej sekcie popełniono zbiorowe morderstwo.

 W 1993 roku członkowie ukraińskiego związku wyznaniowego „Białe Bractwo” zostali napadnięci przez ukraińską policję polityczną prawosławnej sekty w czasie swego nocnego modlitewnego czuwania będącego wielką zbiorową modlitwę o ponowne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię i zaprowadzenie obiecanego mesjańskiego Tysiącletniego Królestwa Pokoju i Miłości. Napadu i zatrzymania przywódców tego Kościoła oraz ponad 700 duchownych dokonano na bandyckie polecenie zwierzchnika prawosławnej sekty ukraińskiej mającej wielką władzę polityczną. Napad i usiłowanie zabójstwa przywódców tego Kościoła było zemstą sekty prawosławnej za odbicie ponad 300 tysięcy wiernych, którzy przeszli do Chrystusowego Kościoła „Białe Bractwo” i przestali popom prawosławnej sekty dawać na tacę, przez co zubożeli.

 19 kwietnia 1993 roku w USA ponad 80 członków Kościoła Chrześcijańskiego „Szczep Dawidowy”, w tym kilkanaścioro dzieci, zginęło po wysadzeniu w powietrze i podpaleniu Klasztoru Waco w Teksasie przez prawicową katolicką policję polityczną i FBI po 51 dniach bandycko- wojtylistycznego oblężenia tego Klasztoru, Świątyni i farmy przez te amerykańskie papieskie bojówki Teksasu służące nowej inkwizycji Watykanu. Niektórzy członkowie Kościoła Dawida zostali zastrzeleni przez katolickich snajperów stanu Teksas jeszcze przed atakiem wojskowym. Zginął od papieskiej kuli FBI Święty Przywódca Kościoła Dawid Koresh, współczesny Chrystus Szczepu Dawida. Papież Wojtyła stanowczo nalegał na likwidację tego Kościoła ponieważ wyznawcy sekty katolickiej masowo przechodzili do tego chrześcijańskiego, prawdziwie chrystusowego związku wyznaniowego i sekta katolików w Teksasie utraciła ogromne dochody, które przestały wpływać na jej sektowe niedzielne tace dla papieża Wojtyły. Dodatkowo Dawid Koresh ujawnił skandal masowego handlu narkotyków organizowanego przez katolickich funkcjonariuszy FBI w Teksasie.

 W dniu 4 i 5 października 1994 roku jednocześnie w Kanadzie i Szwajcarii 53 wyznawców Zakonu Świątyni Słońca zginęło od broni palnej, noża i trucizny, gdyż zostali zamordowani przez katolickie bojówki sekty Wojtyły znanej jako Opus Dei. Przyczyną dokonanego mordu był odwet Watykanu dokonany za to, że okultystyczna i ezoteryczna wspólnota Świątyni Słońca publicznie obnażała przestępstwa kryminalne dokonane przez papieża Wojtyłę i otaczający go watykański dwór papieskiej sekty Opus Dei którego członkowie mają rozliczne powiązania z międzynarodowymi mafiami narkotykowymi, handlem bronią i międzynarodowym terroryzmem. Najprawdopodobniej Watykan i papież Karol Wojtyła był najbardziej wnerwiony publicznym zachęcaniem ofiar kościelnej pedofilii do udziału w terapiach duchowych oferowanych przez Świątynię Słońca. Ujawnianie pedofilii kleru w niektórych krajach ciągle jest jeszcze niebezpieczne dla ofiar i ich rodzin.

 24 grudnia 1995 roku w okolicach Grenoble we Francji znaleziono 16 ciał członków Zakonu Świątyni Słońca, ułożonych w kształcie gwiazdy. Egzekucji dokonała francuska bojówka katolickiej sekty Opus Dei kierowana przez doradcę Premiera Republiki Francuskiej ds. Walki z Sektami, niejakiego Alain’a Vivien.

 20-22 marca 1995 roku w Japonii 13 osób zmarło na skutek zatrucia gazem (sarinem) w tokijskim metrze, a ponad 5000 zostało rannych po terrorystycznym ataku bojówkarzy Maryjnej Sekty Najwyższa Prawda. Przed akcją samozwańczy biskup tej sekty maryjnej wezwał członków swojej sekty, by przygotowali się na „śmierć dla Maryji”. Przywódca w dzieciństwie był buddystą, a potem doznał objawienia Dziewicy Maryji w katolickiej kaplicy Himalajach i nawrócił się na katolicyzm propagując własną wersję maryjnego kultu w Japonii. Był to kult podobny do Medjugorje.

 23 marca 1997 roku w Saint-Casimir w kanadyjskiej prowincji Quebec policja znalazła zwęglone ciała pięciu osób związanych z Zakonem Świątyni Słońca zamordowanych na polecenie katolickiego arcybiskupa prowincji Quebec przez bojówkę papieskiej Opus Dei. Sprawców nawet nie ścigano…

 26 marca 1997 roku 39 wyznawców Kościoła Wrota Niebios (Brama Niebios) w San Diego w Kaliforni w USA zostało rytualnie zbiorowo zamordowanych w swoim Klasztorze poprzez podanie pod przymusem środków usypiających i dla pewności uduszonych dodatkowo foliowymi workami. 18 mężczyznom bojówka katolickiego Ku-Klux-Klanu z CIA obcięła jeszcze narządy płciowe (za głośne mówienie o pedofilii, o gwałceniu przez księży w dzieciństwie). Katoliccy agenci CIA zamieścili w internecie sfabrykowane materiały jakoby Zakon ten miał popełnić samobójstwo z powodu pojawienia się na niebie komety Hale-Boppa co jest oczywistym nonsensem. Czy ktoś popełnia samobójstwo zakładając sobie worek foliowy na głowę, a potem pozoruje na sobie liczne ślady obrażeń wskazujące na walkę o przeżycie?

 W październiku 1998 roku 6 członków południowokoreańskiej katolickiej sekty Odnowy w Duchu Świętym Jonsgseng (”Wieczne Życie”) dokonało rytualnego maryjnego samobójstwa poprzez samospalenie. Katolicka ceremonia samospalenia została zorganizowana prze 53 letniego proboszcza Opus Dei Wu-Dzung-Mina, a 6 ochotników, którzy mieli oddać swoje życie Maryji za innych członków tej katolickiej kongregacji, podpaliło się w zamkniętym samochodzie.

 W marcu 2000 roku, w katolickim kościele w małym miasteczku Kanugu, około 300 km od stolicy Ugandy, 500 wyznawców ugandyjskiej skrajnie prawicowej, sedewakantystycznie katolickiej sekty „Ruch Przywrócenia Dziesięciu Przykazań Bożych”, popełniło zbiorowe samobójstwo na wezwanie objawiającej się Maryji Katolickiej. Wyznawcy tej katolickiej sekty bliskiej Maryjnemu Bractwu Piusa od którego się oddzieliła śpiewając i modląc się do Maryji, Eskrivy i Wojtyły podpalili budynek swojej sekty. Policja nie wyklucza, iż niektórzy zostali wcześniej zamordowani przez współwyznawców.

W Polsce dotychczas nie odnotowano przykładów zbiorowych katolickich samobójstw na dużą skalę na tle rytualnym. Jednakże znane są przypadki zabójstw, samobójstw, uprowadzeń i innych przestępstw kryminalnych popełnianych w związku z działalnością katolickich sekt i grup:

 W latach 1990-1992 przywódca „Kościoła Zjednoczonych Chrześcijan” współpracującego z sektą katolicką w ramach Rady Ekumenicznej dopuścił się szeregu przestępstw, takich jak fałszowanie dokumentów, oszustwa podatkowe i celne, a w końcu został skazany na karę pozbawienia wolności.

 W czerwcu 1992 roku członkini katolickiej sekty Christianie została skazana za uprowadzenie dwóch nieletnich dziewcząt do katolickiego klasztoru tej wojtylistycznej sekty. Czyn ten miał miejsce w związku z naczelnym przykazaniem tej katolickiej sekty: „Kto opuści ojca i matkę będzie podwójnie wynagrodzony”.

 W 1992 roku katoliccy aktywiści parafialnej sekty Radiomaryja z Kazimierza dolnego wtargnęli do ośrodka Ruchu Era Wodnika w Kazimierzu Dolnym i otruli Przywódcę Ruchu Sanjaya Jaraszka zmuszając go przemocą do spożycia toksycznej dawki strychniny, którą w czasach zbrodniczej katolickiej inkwizycji watykańskiego mordowania wszelkich wspólnot religijnych i kościołów powszechnie truto miliony ludzi. Trucizna katolicka, strychnina jak widać ta sama co w średniowieczu, tylko czasy całkiem współczesne i rzekomo demokratyczne. W wyniku otrucia, Sanjaya Jaraszek jak orzekli lekarze cudownie przeżył z łaski Boga New Age, aczkolwiek stracił wzrok na zawsze, za co sekta katolickich morderców nie zapłaciła jeszcze ani odszkodowania ani renty.

 W sierpniu 1993 roku zamordowany został przez katolicki Urząd Ochrony Państwa III RP 16-latek, który odmówił współpracy z UOP-em w postaci złożenia fałszywych zeznań obciążających „Międzynarodowe Centrum Odnowy Ludzi i Ziemi ANTROVIS”. Chłopakowi z Antrovisu papiescy katolicy z UOP-u obcięli jajca żywcem bez znieczulenia i utopili w Odrze wcześniej zmuszając do zażycia silnej dawki toksycznego narkotyku.

 W 1995 roku w dawnym woj. radomskim miały miejsce dwa grupowe samobójstwa młodych ludzi będących członkami katolickiej sekty Oaza Światło-Życie. 20-latka, 18-latka, i dwóch 16-latków popełniło rytuał zbiorowego samobójstwa na wezwanie Maryji z Medjugorje, a obaj nieletni samobójcy mieli twarze pomalowane na czarno, w kolorze katolickiego habitu i wyrysowane na czołach katolickie krzyże.

 W sierpniu 1996 roku UOP i policja kryminalna KWP Częstochowa dokonały na polecenie przywódcy sekty katolików prymasa Józefa Glempa oraz przeora katolickiej sekty paulinów Jasna Góra Izydora Matuszewskiego bandyckiego napadu, uprowadzenia, torturowania i usiłowania zabójstwa przywódcy Bractwa Zakonnego Himawanti, Świętego Ojca Hinduizmu Ryszarda M. oraz jego narzeczonej Małgorzaty W. Przeor sekty paulinów Izydor Matuszewski, podprzeor Jan Pach, mnich Pyzik oraz kochanka przeorów Jasnej Góry Maryja Karczewska z katolickiej sekty Radio Maryja w Toruniu dokonali zbrodni spreparowania oszczerstw i pomówień przeciwko przywódcy BZH na podstawie których paulińska aktywistka sędzina Danuta Józefowska SSR oraz E. Mieszczańska SSW w Częstochowie wydała na Ryszarda M. wyrok, skazując niewinnego człowieka na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu. Katolicka sędzina Danuta Józefowska za wydanie bezprawnego wyroku wzięła od przeora katolickiej sekty paulinów Izydora Matuszewskiego łapówkę w wysokości 20 tysięcy zł wręczoną prze adwokata Jasnej Góry, co otwarcie wyznała Świętemu Ojcu BZH, Ryszardowi M. Polecenie zniszczenia przywódcy tego Bractwa wydał polskiemu episkopatowi katolików już w 1994 roku osobiście papież sekty katolików Karol Wojtyła z Watykanu znany jako Jan Paweł II o czym zaświadczył w przewodzie sądowym sam przeor paulińskiej sekty. Przeor Jasnej Góry spreparował więc ze swoją kochanką Maryją Karczewską donos o rzekomym „wysadzeniu Jasnej Góry”, co nawet się szwedzkiej armii nie udało, żeby oczernić i inkryminować swoją religijną konkurencję w Częstochowie. Sekty Żydówki Maryji katolickiej skłonne są więc do każdej najgorszej nawet zbrodni i wszelkiego bandytyzmu! Faktycznym powodem ataku sekty jasnogórców na Ryszarda M. było prowadzenie przez niego w Częstochowie warsztatów terapeutycznych dla ofiar molestowanych seksualnie przez księży pedofilów, a także w sześciu przypadkach przez zakonników z Jasnej Góry w Częstochowie. Policyjnymi represjami i torturowaniem Ryszarda M. kierował policjant Jerzy Kluczny z KMP zwanej „Trójkątem”.

 W 1996 roku w Opolu dokonano zabójstwa 73 letniej kobiety, a sprawczynią była 15-letnia wnuczka zamordowanej, ochrzczona, komunizowana i wybierzmowana katoliczka uczęszczająca regularnie do parafialnego kółka modlitewnego sekty rzymskokatolickiej, gdzie na różańcu odprawiano modły do bożka Maryji katolickiej. Z powodu słuchania muzyki heavy metalowej nieletnią katolicką morderczynię swojej równie katolickiej babci podejrzewano o sympatie satanistyczne, oczerniając satanistów, którzy nie byli zorganizowani w żaden Kościół i do których owa morderczyni nigdy nie należała ani o których nic nawet nie czytała.

 W 1996 roku policja w Legnicy prowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie śmierci 16-letniego chłopca, którego zwłoki ujawniono na terenie starej kuźni, gdzie swoje interesy i porachunki prowadziły lokalne mafie i gangi przestępcze złożone z wyznawców sekty Radia Maryja i innych katolickich sekt. O dokonanie mordu katolicka prasa oskarżała satanistów, którzy ze sprawą nie mieli nic wspólnego, ponieważ zajmują się czczeniem swojego Szatana, a nie mordowaniem, a ich satanistyczna etyka zabrania im dokonywania aktów przemocy, w tym w szczególności morderstw, co z gorliwością neofity praktykują i przestrzegają. Chłopiec za dużo widział i słyszał jako przypadkowy świadek, a członkowie katolickiej sekty go po prostu zamordowali.

 W grudniu 1997 roku katolicki sąd rejonowy AWS w Lubartowie bezprawnie i bezpodstawnie, bez jakichkolwiek dowodów winy skazał Przywódcę Kościoła Ducha Świętego „Niebo”, Bogdana K. głównie za to, że troskliwie i z miłością zajmował się wychowywaniem swojego 14-letniego już syna i nie pozwalał mu kontaktować się z jego matką, alkoholiczką i narkomanką o obrazie alkoholowej paranoi katolickiej z Elbląga będącą polityczną działaczką katolickiej sekty Radio Maryja i ZChN. Katolicki UOP i policja kryminalna wojtylistycznego reżimu Rzeczpospolitej Polskiej wielokrotnie bezprawnie więziła, prześladowała i torturowała kilkunastu członków tego pacyfistycznego i uzdrowicielskiego Kościoła oraz preparowała rozmaite wyssane z wojtylistycznej głupoty urojone zarzuty o rzekome przestępstwa, których nigdy nie było.

 W 1997 roku doszło do popełnienia dwóch samobójstw uczniów szkół średnich w Białej Podlaskiej, a trzecie planowane samobójstwo udaremniono. Przyczyną były praktyki katolickie, a szczególnie nieotrzymanie rozgrzeszenia od proboszcza za słuchanie muzyki heavy metalowej i udział w erotycznych prywatkach organizowanych przez młodzież katolickiej Oazy Światło-Życie. Podlaska grupa katolickiej Oazy liczyła kilkanaście osób, za nakłanianie do samobójstw i handel narkotykami, szczególnie w czasie pielgrzymek jasnogórskich skazano 23-letniego animatora grupy katolickiej, a za profanację grobów żydowskich jego 19-letniego kolegę. Obaj sekciarze katolickiej przybudówki Opus Dei jaką jest Oaza Światło-Życie dostali po 2 lata więzienia.

 31 marca 1998 roku wojtylistyczni bandyci z sekty katolickiej Opus Dei i AWS skierowali do sądu rejonowego w Lipnie, spreparowany lipny akt oskarżenia przeciwko Założycielowi i duchowemu Przywódcy Zgromadzenia Wyznaniowego „Ruch Taoistyczny” o bezprawne udzielanie świadczeń lekarskich. Zbrodnicza sekta katolików znów pokazuje swoje szatańskie rogi podnosząc swoje diabelskie, wojtylistyczne pazury w atakach na mniejszości wyznaniowe i religijne usiłując im już nawet zabronić modlić się o uzdrowienie swoich członków i sympatyków, którzy sobie tego życzą. A cudownym darem duchowego uzdrawiania Dobry Bóg raczył jak widać obdarzyć akurat lidera Ruchu Taoistycznego, a szatańskiego Wojtyłę i jego opętanych wielbicieli z politycznych sekt AWS, ZChN niestety nie.

 W 1998 roku na terenie Lublina została zmuszona do popełnienia samobójstwa członkini Kościoła Ducha Świętego „NIEBO”. Wskutek silnych represji, pobić, torturowania i gwałcenia przez katolicką policję kryminalną i UOP usiłujące wymusić z niej zeznania przeciwko Przywódcy swego Kościoła wyznawczyni wybrała sugerowane jej pod hipnozą w ramach wojtyłowego prania mózgu samobójstwo. Dodatkowym czynnikiem był rozpad związku małżeńskiego spowodowany policyjnymi groźbami zabójstwa jej męża, który się przestraszył, bo wyznawcą żadnej religii nie był i dla jakiejkolwiek wiary religijnej męczennikiem zostać nie chciał.

 W 1998 roku Anna Łobaczewska liderka katolickiej sekty Ruch Obrony Rodziny i Jednostki została prawomocnym wyrokiem sądu skazana w zawieszeniu za prześladowanie i szerzenie oszczerstw o hinduistycznym Kościele Misja Czaitania.

 W marcu 1999 roku w Rudzie Śląskiej, dwóch 19-latków dokonało rytualnego zabójstwa 19-letniej dziewczyny i 17-letniego chłopaka. Obaj wyuzdani mordercy byli ochrzczonymi, komunizowanymi i wybierzmowanymi członkami katolickiej sekty Karola Wojtyły. Swoje ofiary poświęcili swojej bogini, żydówce Maryji katolickiej w postaci Czarnej Madonny z Jasnej Góry (stąd czarny kolor bóstwa). Z uwagi na znaleziony przez prokuraturę wizerunek Maryji w postaci Czarnej Madonny z Jasnej Góry podejrzewano ich o sympatie satanistyczne, gdyż prokuratorowi kolor czarny bożka kojarzy się z Szatanem w sposób oczywisty. Aresztowani posiadali przy sobie Radiomaryjny różaniec.

 W maju 1999 roku katolicka banda skinów z katedry biskupa Macharskiego w Krakowie napadła z użyciem kijów bejzbolowych na grupę wielbicieli Pana Kryszny odprawiających swoje tańce i publiczne nabożeństwo na krakowskim Starym Rynku. Katolicka bojówka biskupa Macharskiego ciężko pobiła czworo krisznaitów, z których jedną osobę ledwie odratowano, czym zgorszyła się nawet z gruntu katolicka krakowska prasa. Dokonano też napadu i dewastacji Misji Pana Kryszny w Krakowie, która musiała wynająć sobie profesjonalną ochronę.

 W czerwcu 1999 roku z okazji przyjazdu do Polski watykańskiego kacyka Karola Wojtyły Katolicka policja kryminalna z Jaworzna i Częstochowy oraz prokuratura rejonowa katolickiego gestapo w Częstochowie zorganizowały bandycki napad i terrorystyczne uprowadzenie Duchowego Przywódcy Bractwa Zakonnego Himawanti, wiceprezydenta Światowego Związku Śiwaitów z siedzibą w Kaszmirze, Jego Świątobliwości Ryszarda M. Ojciec Święty BZH wchodzący w skład 10 osobowej Rady Najwyższej Międzynarodowego Zakonu Himawanti był bez żadnego prawomocnego wyroku przetrzymywany w aresztach Częstochowy i Krakowa przez okres 2 lat, gdzie poddawano go ciężkim torturom, biciu, kopaniu, poniżaniu, dręczeniu i wymuszaniu nawrócenia się na wojtylistyczną wiarę sekty katolików. Ryszard M. ujawniał publicznie masową pedofilię kleru katolickiego w Polsce oraz prowadził warsztaty terapeutyczne dla ofiar księży pedofilów i zakonnic pedofilek. Został zwolniony dopiero na wskutek masowych protestów Ruchów Obrony Praw Obywatelskich z całego świata. Uwięzienie Duchowego Mistrza BZH dokonane zostało na polecenie Karola Wojtyły, Józefa Glempa oraz Izydora Matuszewskiego z sekty paulinów Jasnej Góry. Reżim katolicki Glempa i Buzka od 1995 roku odmawiał hinduistycznemu Kościołowi Himawanti nadania osobowości prawnej co jest jawnym gwałceniem podstawowych praw i wolności obywatelskich w Rzeczpospolitej Polskiej.

 W lipcu 1999 roku sąd rejonowy w Ełku wydał wyrok w sprawie znieważenia zwłok ludzkich pochodzenia żydowskiego przez dwóch katolickich skinów, skazując ich na karę pozbawienia wolności.

Wszystkie kraje demokratyczne stoją przed problemem określenia stosunku państwa do zagrożeń ze strony katolickich sekt i grup. Parlament Europejski uznał, że działalność katolickich grup kultowych bądź stowarzyszeń o takim charakterze jest zjawiskiem szybko rozszerzającym się o rosnącym zróżnicowaniu i charakterze działania i dostrzegając międzynarodowy charakter pewnych katolickich ruchów kultowych stwierdził, że ruchy te angażują się w działalność niedozwoloną lub wręcz przestępczą (handel bronią, handel narkotykami, sprzedaż dzieci do burdelów, pedofilia etc.) czy też będącą pogwałceniem praw człowieka (bandyckie napady na inne Kościoły i wyznania, szerzenie oszczerstw o innych religiach, pranie mózgu, porwania i uprowadzenia do zakonów sekty katolickiej, zmuszanie ministrantów do pedofilii, gwałcenie zakonnic przez księży etc). Parlament Europejski wezwał do ochrony przed niedozwolonymi praktykami w swoich krajach członkowskich. Wezwał do zagwarantowania skuteczniejszej działalności władzy sądowniczej i policji z wykorzystaniem instrumentów dostępnych na poziomie działań międzynarodowych i czynnej współpracy, by walczyć z atakami na podstawowe prawa jednostki, czego dopuszczają się owe katolickie ruchy kultowe. Parlament Europejski wezwał też kraje członkowskie do podjęcia stanowczych kroków przeciwko każdemu katolickiemu działaniu, które by dyskryminowało lub spychało na margines mniejszościowe grupy religijne, duchowe i ezoteryczne. Poprzez pryzmat tych zaleceń należy widzieć stosunek państwa do zagrożeń wynikających z destrukcyjnej roli katolickich sekt w Polsce.

Cechą charakterystyczną sekty katolickiej jest dezaprobata wobec świata zewnętrznego, szczególnie dezaprobata wobec spraw płci i seksu oraz seksualne represjonowanie swoich członków i całego narodu Polskiego, a także dezaprobata wobec postępu naukowego jak przykładowo wobec osiągnięć medycyny naturalnej której sekta katolików nie chce zaakceptować, chociaż przykładowo w USA, Australii czy Anglii 50-70 procent usług medycznych to zabiegi medycyny naturalnej takie jak bioterapia, reiki, zielarstwo i inne. W sekcie katolickiej modelowanie świata następuje według przekonań religijnych, gdyż sekta katolików nie uznaje nawet częściowo autonomii świata zewnętrznego. Stąd represjonowanie narodu polskiego poprzez wprowadzanie katolickich dogmatów religijnych jako obowiązującego prawa przez polityczne sekty katolskie takie jak AWS, ZChN i inne podobne organizacje sekciarskie. Przykładem jest wprowadzenie dogmatycznego zakazu przerywania ciąży, co gwałci sumienie połowy polskich obywateli i jest ideologiczną przemocą katolicką na narodzie Polskim i ludziach odmiennej wiary religijnej. Innym przykładem narzucania katolickiego dogmatu ludziom inaczej wierzącym jest bandycki zakaz zawierania związków małżeńskich typu poligamicznego, zakaz organizowania plaż naturystycznych dla wielbicieli religii animistycznych i wiele innych.

Sekta katolicka odrzuca świat pojmowany przez nią jako siedlisko moralnego zła i upadku oraz wszelkiego grzechu, a swoich członków zmusza nieustannie do wyznawania swoich nawet niepopełnionych grzechów. Członkowie sekty katolików często całkowicie izolują się przed światem w swoich klasztorach, gdzie zabrania im się prowadzenia życia seksualnego, całkowicie izoluje od kontaktów rodzinnych ograniczających się 2-3 dniowych przepustek na święta, każe ciężko pracować od 5 rano do 23 wieczorem, za co zakonnicy i zakonnice nie dostają żadnego nawet najskromniejszego wynagrodzenia, co łamie wszelkie normy międzynarodowych praw obywatelskich. W Polsce istnieje co najmniej kilkadziesiąt sekt katolickich typu zamkniętego, o całkowitej izolacji członków od świata zewnętrznego, a liczba osób tam uwięzionych jest trudna do określenia.

Sekta katolicka oderwała się od RELIGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ w 1054 roku i przyjęła własne, sprzeczne z religią Chrystusa a często i ze zdrowym rozsądkiem (potępianie Galileusza za odkrycie księżyców Jowisza) zasady doktrynalno-kultyczne i struktury organizacyjne. Sekta katolicka jest grupą pseudoreligijną o politycznym charakterze posiadającą własny indywidualny światopogląd, wywiedziony z religii chrześcijańskiej, lecz nie tożsamy z autentycznym chrześcijaństwem Jezusa Chrystusa. Struktura sekty katolickiej oraz innych katolickich grup i stowarzyszeń jest autorytarna, stosuje różnorakie formy prania mózgu i kontroli myśli (spowiedź), nacisku grupowego, a także wprowadza swoich członków w stan poczucia winy i strachu oraz urojeń grzeszności, szczególnie na temat seksu. W ujęciu potocznym, sekta to pojęcie posiadające pejoratywne, ujemne odniesienia, skojarzenia, a także negatywny emocjonalny koloryt.

Kryminogenna sekta katolicka jest to zespół ludzi powiązanych ze sobą wspólnym, z reguły uformowanym przez nich światopoglądem oraz stałymi (święta) bądź okresowymi formami kultowymi (pielgrzymki jasnogórskie), pseudokultowymi (Radio Ma Ryja) oraz organizacyjnymi (Sprzysiężenie faszystów Opus Dei i Oazy Światło Życie). Cele działania tego zespołu lub formy realizacji wynikające z ich światopoglądu, zachowań kultowych lub pseudokultowych (AWS, ZChN, Liga Rodzin Polskich etc.) nie są uznawane przez państwo oraz są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (łódzka mafia ośmiornica, mafia wołomińska, prószkowska inne złożone z samych zawziętych katolików Radiomatyjnych).

Katolicka grupa psychomanipulacyjna jest grupą, która poprzez stosowanie różnorodnych technik psychologicznych (spowiedź, różaniec maryjny) i socjologicznych (homilie papieskie), wykorzystywanie fizyczne (praca fizyczna w klasztorach katolickich sekt), psychiczne i materialne oraz poprzez system ścisłej kontroli (cenzura korespondencji mnichów i zakonnic) powoduje uzależnienie osoby od tejże grupy katolickiej (Taize, Światło-Życie, Opus Dei, Odnowa w Duchu Świętym etc.) lub jej przywódcy (animatora, proboszcza, prałata, papieża) przy jednoczesnym zniechęceniu lub odrywaniu od dotychczasowych związków rodzinnych i społecznych. Istotnym elementem tego uzależnienia jest rozbieżność między celem jawnie głoszonym a celem ukrytym, realizowanym przez grupę katolicką kosztem adepta i jego rodziny (wyprawka dla nowicjusza katolickiego klasztoru), a więc wbrew zagwarantowanej każdemu wolności osobistej.

Katolicka grupa psychomanipulacyjna to zbiór ludzi o charakterze totalitarnym, naruszającym podstawowe prawa człowieka lub zasady współżycia społecznego, która poprzez stosowanie technik psychologicznych (katolickie poradnie psychologiczne) i socjologicznych (katolicka prasa, radio, TV), wykorzystywanie fizyczne, psychiczne lub materialne powoduje uzależnienie osoby od tej grupy katolickiej lub jej przywódcy, a jej wpływ na jednostkę, rodzinę lub społeczeństwo ma charakter destrukcyjny. Celem ukrytym katolickiej sekty jest przejęcie kontroli światopoglądowej nad społeczeństwem i zmuszanie narodu do życia według ideologicznych dogmatów katolickich pod groźbą represji karnych (zakaz aborcji, zakaz pracy w niedzielę, zakaz ślubów poligamicznych, zakaz krytyki tejże sekty i jej przywódców, etc.) oraz dążenie do przejęcia politycznej władzy i ograbienie narodu z jego majątku (dziura budżetowa AWS Buzka na 100 mln zł wynikła z bezpłatnego przejmowania ziemi i budynków przez katolickie sekty w latach 1997-2001).

Katolickie sekty dzielimy na sekty religijne jak parafialne kółka różańcowe, ekologiczne jak ruch franciszkański, satanistyczne, terapeutyczne (Monar, katolickie poradnie psychologiczne, fitoterapeuci sekty Bonifratów etc.), ekonomiczne, edukacyjne (Ministerstwo Edukacji), polityczne (AWS, ZChN, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki, Liga Rodzin Polskich), wywodzące się z objawień maryjnych i inne. Najpopularniejszą formą pod jaka ukrywają się sekty katolickie w Polsce to kościół, zakon oraz stowarzyszenie. Cześć sekt katolickich działa nieformalnie bez jakiejkolwiek rejestracji (Opus Dei).

Sekta katolicka poprzez swoje organa polityczne, od 1993 roku rozpoczęła zmasowane prześladowania religijne Kościołów i Związków Wyznaniowych, szczególnie nowo powstających. W ramach bandyckiej krucjaty Wojtyły i Glempa przeciwko powstawaniu w Polsce nowych Kościołów w latach 1993-1999 polityczna sekta katolików odmówiła zarejestrowania, nadania osobowości prawnej 45 Kościołom i związkom Wyznaniowym pozbawiając kilkuset duchownych tych Kościołów możliwości ubezpieczenia społecznego, opłacania składki emerytalnej oraz płacenia podatków z tytułu wykonywania zawodu osoby duchownej. W jednym tylko Bractwie Zakonnym Himawanti jest 67 duchownych (na rok 2000), a w Kościele Scjentologicznym około 200! Jest to tylko jeden przykład bestialskiego łamania podstawowych praw obywatelskich przez kryminalną katolicką sektę wojtylistów w Polsce. Wobec liderów większości tych Kościołów wszczęto bestialskie represje i prześladowania, nawet ze stosowaniem tortur, otruć i zabójstw (Antrovis, Dzieci Boże, Kościół Ducha Świętego Niebo, Kościół Scjentologiczny, Era Wodnika, Ruch Taoistyczny, Bractwo Himawanti, Rodzima Wiara i inne). Oficjalnie sekty katolickie dbają o swój wizerunek ukazując się jako organizacje religijne, charytatywne, pomocowe lub podobne, a w rzeczywistości cenzurują media, opanowują struktury władzy politycznej, tępią i mordują mniejszości wyznaniowe i ich przywódców.

Naruszania prawa karnego zdaje się być podstawową działalnością członków katolickich sekt Wojtyły. Aktualnie, w 2001 roku wyroki pozbawienia wolności odsiaduje w zakładach karnych ponad 80 tysięcy skazanych przestępców, z czego zdecydowana większość deklaruje przynależność do katolickich sekt. Niewielki tylko procent skazanych stanowią osoby nie deklarujące przynależności do żadnej religii czyli bezwyznaniowe, a jest to około 2-3 procent. Spotkanie osoby należącej do jakiegoś Kościoła czy Związku Wyznaniowego religii innej niż katolicka sekta jest prawie niemożliwością. Mamy zatem prawie 80 tysięcy katolickich zbrodniarzy, morderców, kryminalistów, gwałcicieli, złodziei i wszelkiej maści bandytów jacy aktualnie odsiadują prawomocne wyroki więzienia. Kościoły i Związki Wyznaniowe inne niż katolicka sekta mogą się „poszczycić” aż 49 osobami, które pod karnymi zarzutami stanęły przed polskimi sądami w latach 1992-1999 łącznie. Z tych 49 oskarżonych o przestępstwa skazano jedynie 13, a 4 sprawy są jeszcze w toku. Pozostali oskarżeni zostali uniewinnieni prawomocnymi orzeczeniami sądowymi. Żaden wyznawca Kościoła czy Związku Wyznaniowego niekatolickiego nie był podejrzany o morderstwo ani podobną ciężką zbrodnię. Orzeczone wyroki dotyczą jedynie drobnych występków jak fałszowanie podpisu, niepłacenie alimentów z powodu braku pracy w ustroju katolickim stworzonym przez Wojtyłę i Glempa, naruszenie katolickiej obłudnej i antyludzkiej moralności seksualnej poprzez kopulację w parku na ławeczce, krytykowanie katolickiego ustroju politycznego oraz wymiaru sprawiedliwości i tym podobne za które w cywilizowanych demokracjach nie wolno nawet oskarżać przed sądem.

Łatwo zauważyć, że prawie 80 tysięcy katolickich kryminalistów rocznie odsiadujących wyroki do 49 oskarżonych a 13 skazanych innowierców w latach 92-99 daje rażącą dysproporcję na niekorzyść sekty katolickiej, która w sposób oczywisty musi być toksyczna i destrukcyjna skoro jej ideologia religijna wychowuje taką ilość morderców, gwałcicieli, rozbójników, pedofilów, złodziei i innych ciężkich kryminalistów. Wprowadzenie obowiązkowego dla wszystkich dzieci nauczania ideologii katolickiej do szkół, uczelni i przedszkoli wszystkich typów zaowocowało już po 2 latach sześciokrotnym wzrostem przestępczości kryminalnej wśród dzieci i młodzieży i co gorsza przestępczość ta coraz bardziej rośnie. Pokazuje to jak destrukcyjna społecznie i kryminogenna jest dogmatyczna ideologia katolicka. Przymusowa katolicyzacja narodu polskiego wprowadzona przez solidarnościowych katolików obłąkanych dogmatem wojtylistycznym niszczy moralność narodu polskiego i jest straszliwym i patologicznym zagrożeniem dla całego społeczeństwa. Co gorsza, Kościołom i Związkom Wyznaniowym sekta Ministerstwo Edukacji zabroniła nawet wstępu do szkół i wynajmowania pomieszczeń, a nauczycieli prawdziwej moralności takich jak Świadkowie Jehowy masowo zwalnia się ze szkół z etatów nauczycielskich, co jest jawnym łamaniem praw obywatelskich przez zawsze zbrodniczą sektę papieża Karola Wojtyły.

Główny przywódca sekty katolickiej, Karol Wojtyła znany pod swoim sekciarskim pseudonimem Jan Paweł II był wielokrotnie oskarżany o rozmaite nadużycia oraz przestępstwa. Z ważniejszych udokumentowanych należycie nadużyć i przestępstw kryminalnych należy wymienić: uzurpację i nadużycia urzędu, zniesławianie, oszustwa finansowe, ingerencję w cudze sprawy naruszającą prawa obywatelskie, głoszenie fałszu, fałszowanie dokumentów, wykorzystywanie podwładnych, stosowanie niedozwolonego przymusu, zakłócanie spokoju publicznego, nieudzielenie pomocy i zdradę, popieranie przestępczych organizacji mafijnych i syndykatów zbrodni oraz protegowanie zbrodniarzy wojennych, udaremnianie wykonania kary oraz popieranie zorganizowanej przestępczości. Karol Wojtyła jest oskarżany na Zachodzie o systematyczne naruszanie prawa do swobodnego rozwoju osobowości i swobodnego głoszenia poglądów, naruszanie praw zwyczajowych i praw zasadniczych, ingerencje w sprawy ludzkiej intymności, a w szczególności łamanie podstawowych praw człowieka. Czerpanie korzyści materialnych z przestępstwa, rozpowszechnianie szkodliwych pism oraz wzywanie do lekceważenia prawa państwowego w krajach gdzie jest ono znacznie inne niżby życzyła sobie katolicka sekta. Wszystkie powiązania zorganizowanej przestępczości z Watykanem są kontrolowane i popierane bezpośrednio przez papieża Karola Wojtyłę.

Jednym z najcięższych przestępstw papieża Karola Wojtyły jest zlecenie zabójstwa szkockiego dziennikarza w początku lat 80-tych, który wyśledził aferę korupcyjną prania brudnych pieniędzy mafii sycylijskiej przez Bank Watykański. Kierowanie zabójstwem księdza Giuliano Ferrari w 1980 roku także jest kryminalną zbrodnią papieża Karola Wojtyły oskarżanego też przez swojego byłego ministranta Jana K. o to, że jak był ministrantem podczas jego biskupowania w Krakowie gwałcił go homoseksualnie każdej niedzieli przez wiele lat. Jana K. umieszczano wiele razy w zakładzie psychiatrycznym celem chemicznego wyeliminowania ze społeczeństwa, jakoby miał urojenia kopulowania z Karolem Wojtyłą, podczas gdy w innych krajach płaci się bardzo wysokie odszkodowania ofiarom księży pedofilów. Karola Wojtyłę zgodnie z polskim prawem należało zatem aresztować i przesłuchać jako podejrzanego w tej jednej z wielu przykrych spraw. W Polsce ofiary księży jak widać nie mają jeszcze należnych im praw.

Opracowanie na podstawie polskiego Raportu MSWiA z 2000 roku – Thomas Burton

OpracowanieRaportu MSWiA: Andrzej Czohara, Krzysztof Wiktor i Grzegorz Mikrut z Departamentu Wyznań MSWiA

Współpraca:

Piotr Stachańczyk – Podsekretarz Stanu MSWiA, Poseł Antoni Szymański – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rodziny

Poseł Tadeusz Cymański – Przewodniczący Podkomisji Rodziny ds. Katolickich Grup Psychomanipulacyjnych

Janina Mońko – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia, Poseł Ewa Mańkowska, Poseł Krystyna Cencek,

Dorota Zarębska-Piotrowska, Stanisław Momot – Prokurator Prokuratury Krajowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Jolanta Socha, Anna Łobaczewska – Ruch Obrony Rodziny i Jednostki Poseł Ryszard Nowak, Marek Płodowski, Alain Vivien – Przewodniczący z Kancelarii Premiera Francji

Materiał rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji dla szkół wszystkich typów!

Nakład 10 tysięcy egz., wydanie I

Uzupełnienia i redakcja okrojonego i zafałszowanego Raportu MSWiA z roku 2000:

Thomas Burton, U.K.

23 uwagi do wpisu “Raport o Sektach

 1. Raport jest szokujący! Wprost nie mogę uwierzyć w to, co opisane. Oby jak najwięcej takich wpisów było co ludzi uświadomią!

 2. To zdecydowanie najlepszy tekst z całego portalu. Takich tekstów jak najwięcej. Może Polacy przejrzą na oczy. To co robią głupie katoliki przeciwko koncertowi Madonny to przejaw choroby umysłowej tej sekty. Gorąco popieram piętnowanie wszelkich przejawów katolickiego sekciarstwa. Mam domek na wsi i wiem ile szkody katolickie sekty robią ludziom, szczególnie uzdrowicielom takim jak ja!

  Ten tekst jest świetną parafrazą katolickich oszczerstw o mniejszościch religijnych i duchowych. Powinien być codziennie jako kabaret wystawiany w każdym katolickim kościele z obowiązkowym udziałem wszystkich wiernych.

 3. Po raporcie z Irlandii z 20 maja 2009 to taki tekst już raczej nikogo nie powinien szokować. Przynajmniej na Zachodzie. U nas na Zielonej Wyspie trwa walka o odebranie sekcie katolików majątków i o delegalizację katolickiej działalności. Katolicyzm jest skończony raz na zawsze!

 4. Świetnie się ubawiłam czytając ten raport. MSWiA powinno wszystkie katolickie sekty i podsekty aresztować, zamknąć i księży pedofilów nie wypuszczać. Podobno 30 procent kleru to twardzi pederaści, a reszta to biseksualiści. Uczą się w seminariach duchownych życia wedle zasady: „raz dziewczynka, raz chłopaczek, żeby życie miało smaczek”.

  Biseksy w Kościele zwykle mają dzieci, po katolicku zwane bękartami. Czyli 70 procent kleru ma dzieci. To ile dzieci księży lata po ulicach? Największa rozwiązłość i grzech to KSIĄDZ…

 5. Piszę sobie przez sieć H3GUK, Mobile Broadband Service z siedzibą w Maidenhead, gdzie w okolicy jest kwatera główna mnie jako wariata netowego o nazwie hells_bells, aka hells_bells2. Teraz mam żeńskie wydanie bo się jako hells_bells zamieniłem w dziewczynkę. Podoba mi się, że pisze komentarze, używając mojego nowego, damskiego imienia i nazwiska!!! Magdalena Undro. Jestem Hells_Bells – prawdziwy autorka tekstow na eioba, i udzielam komentarzy na tym forum, co mnie bardzo cieszy!

  Moje IP z których wbijam moje dotychczasowe komentarze to 92.40.226.200 oraz 92.40.145.184. Powinniście się domyślić, że ja Magdalena Undro to żeńskie przepostaciowienie mnie dawnego znanego jako hells_bells, hells_bells2, kasiam, stasiak, leon22 i kilkunastu innych. Mam schizofrenię i co trochę muszę zmieniać personalia. A może się ukrywam przed kosmitami z Plejad bo moc mojego pana Gryf144 słabnie coś ostatnio i zamknęli mnie hells_bells owi magdalenie undro mój ulubiony portal do poszczekiwania w necie http://eioban.com. To wróciłem na http://www.eioba.pl jako kobieta magdalena undro. Kto to wie? Kto mnie zna ten mnie rozumie! W pełnie zamieniam się w wampira i musze ryczeć!

  Magdalena Undro = Hells Bells = Cugol = Hells Bells2 = Kasiam = Eioban.pl

   • Świrujesz? A kogo obchodzi czy ty sobie gdzieś piszesz czy nie piszesz? Tu cię Reiman alias Undro wszyscy w du..ie mają. A to, że jesteż świrunią netową to po ksywie hells_bells można już wywnioskować. Ale niektórzy wariaci i wariatki mają lepsze samopoczucie, jak największą głupotę gdzieś o sobie wnecie w piszą. Napisz, że masz fiutka długiego na metr i szparę na dwa takie w jednym organie. Na pewno zwiększysz sobie poczytność.

   • Kajsza = Elena = Magdalena Undro. A coś Ty taka nerwowa? Cokolwiek napiszesz i tak cię wszędzie poznają. Kajsza Ateistka. Na pewno cieszysz się, że na tym blogu możesz swobodnie pisać wszystko o sobie?

   • Słuchaj hels bels czy jak ci tam. Jestem Magdalena Undro. I nie podoba mi się, że nie dość że podszywasz się pod moje dane, to jeszcze jest wskazanie, ze to ty piszesz artykuły na eioba. Jesteś naprawde schizofrenikiem bo skoro to ja jestem Magdalena Undro i to ja pisze artykuły na eiobie to ty kim jesteś? Poszczekaj sobie gdzie indziej ale pod własnym nazwiskiem a nie podszywasz się pode mnie!!!!!!

  • i skoro potrafisz jak to mówisz przepostaciowic sie w kogoś innego to zrób to jak najszybciej, bo podszywanie sie pod kogoś kim się nie jest i podpisywanie się pod moimi artykułami jest prawem zabronione!

   • Ale prawdziwa Magdalena Undro to JA. Druga połówka Hells Bells2 i Hells Bells. Oraz Kumpela Jakuba Sztajbera. Lubię świrniętych ludzi. Uprzejmie informuję, że ktoś się dwa razy za mnie prawdziwą Magdalenę Undro tu wpisał. Wariaci. Szkoda gadać. Poczytajcie sobie moje artykuły.

    Chwała Bogini Himavanti. Teraz i zawsze!
    🙂

 6. Przepraszam czy to jest blog o pacjentach szpitala psychiatrycznego w Rybniku i Tworkch takich jak wiadomy Dariusz Pietrek czy Wojciech Wybranowski, co byli z oddziału manii prześladowczych i maniakalnych obsesji? To ci antysekciarze zwalczający Bractwo leczą się tam psychiatryczne czy znowu Dariusza Pietrka, Mirosława Szwajnocha i Wojciecha Wybranowskiego wypuścili, żeby poszaleli nieco? Ośrodki antysektowe, zawsze pedofsilskie cuchnące szajbą Pietrka, Królaka i Wybranowskiego to największy oddział psychiatryczny dla chorych psychicznie w Polsce.

  Ale to nic dziwnego, ich IDOL, Josemaria Escriva z sekty Opus Dei leczył się w psychiatryku przez 10 miesięcy, a potem uciekł i ogłosił się Bogiem Kościoła!

   • Jak fajnie, że ta strona powstała, trzeba ludzi uświadamiać, żeby się nie dali zakłamanej faszystowskiej mafii Opus Dei z Wybranowskim na czele, któremu szaleć się zachciało i obraża Antypedofilskie Bractwo Himawanti… faszysta, chory na sektofobię, który nienawidzi wszystkich, którzy są innego wyznania niż katolickie… Ryszard Matuszewski to wsoaniały terapeuta i jogin, ktory pomógł już nie jednej osobie, a takich osób powinno być w tej katolickiej Polsce więcej, żeby miał kto bronić ofiary molestowane i gwałcone przez księży…

 7. Doskonały raport o pedofilskich sektach w Kościele! Brawo ministerstwo! Takich raportów jak najwięcej, bo sekty w Kościele są niebezpieczne! Np. Opus Dei – najgorsza z sekt, ale tu o niej jest mało!

  • Księża czyją się bezkarni, wciąż im wszystko uchodzi na sucho, mają dostęp do dzieci i młodzieży w szkołach, a rodzice nadal śpią i nic z tym nie robią, ja bym się bała posłać do szkoły dziecko, gdzie ksiądz w czarnej sutannie i z krzyżem satanistycznym kręci się w pobliżu… Rodzice bądźcie czujni, słuchajcie co mówią do was wasze pociechy, nie bagatelizujcie głosów waszych dzieci, tylko wy możecie zapobiec tragedii, molestowanie i gwałty to rzecz powszechna wśród księży pedofilów, bo obudzicie się z ręką w nocniku, wtedy będzie już za późno… wiem coś o tym… obserwujcie wasze dzieci, bądźcie czujni…

 8. Kościół katolicki to zawsze zdrajca Narodu Polskiego. Targowica była katolicka, rozbiory były katolickie. Okupacja hitlerowska była katolicka. Adolf Hitler był politykiem Akcji Katolickiej w Niemczech. Akcja Katolicka rządziła Hitlerem, a Akcją Watykan i papież. Księża to od zawsze pijaki, zboczki, dymają dzieci na oazach, inkwizytorzy zbrodniarze. Nie ma nic dobrego w katolicyzmie. Pedofilia księży i zakonników katolickich trwa od 2 tysięcy lat.

  Pozdrawiam

  Zapraszam na dobre jedzonko i medytacje

  tel. 661 598 061

  Dorota Magda Weinar z rodu Kapiszka

  Gdynia

Odpowiedz na cbs Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s