SEKTY


„Religijne” manipulacje

„Ofiarami katolickich sekt stają się zwykle ci młodzi, którzy mają powierzchowne więzi z rodzicami i z Bogiem.”

Sekty katolickie mają szkodliwy i destrukcyjny wpływ na młodych ludzi i na więzi rodzinne. Najłatwiej ulegają ich wpływowi ci, którym brakuje wsparcia ze strony rodziców, którzy mają poczucie niższości, są zagubieni, mają niezaspokojone potrzeby emocjonalne, łatwo ulegają magicznemu myśleniu. W rzeczywistości szukają grupy wsparcia, a znajdują katolicką grupę, która może zniszczyć ich psychikę, więzi z Bogiem, z rodziną i z samym sobą.

Rodzice i wychowawcy powinni znać typowe metody werbowania nowych „wyznawców” przez katolickie sekty (oazy, neokatechumenat, kółko różańcowe, szkoła katolicka etc). Metodą podstawową jest wyrywanie młodego człowieka z jego środowiska rodzinnego, religijnego i rówieśniczego. Najłatwiej jest manipulować kimś, kto jest samotny i nie ma wsparcia ze strony najbliższych. Następną metodą jest bombardowanie „miłością” w katolickich sektach (oazach). W początkowej fazie członkowie grupy czy sekty katolickiej są mili i serdeczni wobec nowego kandydata. Są zawsze do niego uśmiechnięci, chętni do udzielania pomocy, dawania rad, pocieszania.

Kolejna metoda, to pranie mózgu w katolickich sektach (oazach, szkołach). Pobyt w sekcie katolickiej jest intensywnie zagospodarowany po to, by nie dać czasu na samodzielnie myślenie. Odpowiednio przeszkoleni fachowcy od manipulacji próbują przekonać nowego wyznawcę, że całe jego dotychczasowe życie było błędne. „Udowadniają” danej osobie, że otrzymała błędne wychowanie i że ma błędne poglądy religijne. Członkowie sekty katolickiej dążą do ośmieszania wszystkich i wszystkiego, co do tej pory było cenne w życiu nowego adepta. Grupa oazowa katolików daje gotowe odpowiedzi na wszystkie pytania. Kolejną metodą pozyskiwania wyznawców jest obietnica zbawienia. Przywódcy sekty katolickiej zapewniają, że każdy, kto stanie się ich wyznawcą, będzie na pewno zbawiony, a pozostali ludzie będą na pewno nieszczęśliwi i zostaną potępieni.

Nie wszyscy, którzy zetkną się z naciskami jakiejś sekty katolickiej, potrafią zastosować wyżej podane kryteria weryfikacji i wcześnie dostrzec zagrożenie. Coraz więcej dzieci, młodzieży i dorosłych w naszym kraju staje się kolejnymi ofiarami katolickich sekt (wyłudzenia u Salezjanów, oazy, pedofilia księży). Gdy już ktoś da się wciągnąć do sekty katolickiej, gdy utraci zdolność samodzielnego myślenia i funkcjonowania, wtedy sekta katolicka odsłania zupełnie inne oblicze. Nowy wyznawca odkrywa, że jest na różne sposoby oszukiwany, zniewolony i wykorzystywany materialnie, emocjonalnie, nierzadko również seksualnie (patrz afery pedofilskie w Irlandii, USA, Polsce, Australii).

Uświadomienie sobie tego stanu rzeczy nie oznacza jednak, że może teraz po prostu odejść i powrócić do normalnego życia. Gdy bowiem ktoś próbuje uwolnić się od księdza, wtedy spotyka się z różnymi formami szantażu i straszenia – od niepokojenia i maltretowania psychicznego aż do fizycznej przemocy włącznie. Ci, którym uda się wyrwać z sekty katolickiej, potrzebują zwykle długiej terapii i pomocy duchowej, aby chociaż częściowo odzyskać utraconą równowagę i przezwyciężyć lęk.

Zarówno rodzice, jak i inni wychowawcy, a także dzieci i młodzież powinni być uwrażliwieni na wszelkie sygnały, które świadczą o tym, że w danym regionie czy środowisku działa jakaś sekta katolicka (parafia, zakon czy oaza). Zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać wpadaniu w szpony katolickich sekt (oaz, neokatechumenatu, rodzin nazaretańskich, salezjanów) niż ratować ewentualne ofiary jakiegoś księdza pedofila. Pierwszym sposobem ochrony jest troska rodziców o zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży. Wtedy młodzi ludzie nie będą szukać w sekcie katolickiej bliskości, życzliwości, akceptacji czy poczucia bezpieczeństwa, a zatem tego, co powinni znaleźć w kochającej się i szczęśliwej rodzinie.

Warunkiem drugim obrony przed niebezpieczną sektą katolicką jest uczenie dzieci i młodzieży krytycznego myślenia w sferze moralnej i religijnej. Sekty katolickie nie są bowiem atrakcyjną ofertą ani dla ludzi szczęśliwych, ani dla tych, którzy potrafią myśleć czy medytować w sposób pogłębiony i precyzyjny. Najlepszą ochroną przed sektą katolicką jest osobista przyjaźń z Bogiem, codzienna modlitwa oraz włączenie się w życie lokalnej wspólnoty czy grupy duchowej autentycznie religijnej.

Najniebezpieczniejsze sekty katolickie:

– Opus Dei

– Effatha

– KANA

– dominikanie

– Tolle

– FRONDA

– salezjanie

– neokatechumenat

– Tygodnik Niedziela

– Radio Maryja

– sedewakantyści

– OKOPS

Niebezpieczne katolickie sekty internetowe:

– Sekta TOLLE psychomanipulacja.pl  Pawła Królaka z Lublina

– Sekta dziecionline.pl z Suwałk i Ełku

– Śląska sekta DEO RECORDING  ccm.pl z Wisły siedziba ul. Malinka 65 i Ogródkowa 20

– Sekta wiara.pl z siedzibą w Katowicach na Śląsku

– Śląska sekta ALEDAN pszczynska-kobieta.pl z siedzibą przy ul. Dworcowa 3/11

– Warmińska sekta stopmanipulacji.info Joanny Frankowiak UWM z Olsztyna

– Sekta MATERNUS Media Grzegorza Felsa z Rudy Śląskiej (dawniej „Sekty i fakty”), siedziba sekty jest przy ulicy Cynkowa 22, 41-711 Ruda Śląska

Opracowanie na podstawie:
psycholog ks. Marek Dziewiecki, „Religijne” manipulacje, 2009.

CZY KOŚCIÓŁ KATOLICKI JEST SEKTĄ

I DESTRUKCYJNYM KULTEM?

Termin „chrześcijanin” jest błędny, bo pochodzi od słowa „chrzest”. Wierzący w Jezusa Chrystusa stają się ludźmi wierzącymi nie przez chrzest niemowląt czy dorosłych, ale przez nawrócenie i wiarę w Jezusa Chrystusa. Właściwym słowem jest „chrystianin” i to słowo pochodzi od przynależności do Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa (greckie „christianos” czy angielskie „christian”). Niech polscy etymolodzy podniosą stan swojej wiedzy!

Dlaczego Kościół katolicki jest sektą?

1. Krk powstał w IV wieku jako Kościół Rzymsko-Katolicki, a nie jak niektórzy przekłamują, że w I wieku. Kościół chrześcijański powstał w I wieku w Jerozolimie (nie w Rzymie) i był kościołem złożonym tylko z Żydów i nie był to kościół powszechny zbudowany na „Piotrze” jako Skale (hebr. Kefas). Nawet kościół opisany w „Liscie do Rzymian” nie ma nic wspólnego z Kościołem Rzymsko-katolickim powstałym poźniej, z centrum w Rzymie. Zatem Kościół Rzymsko-Katolicki jest sektą względem Kościoła Jezusa Chrystusa z I wieku. W IV wieku e.ch. powstał Kościół Rzymski zainicjowany przez Cesarza Konstantyna. W 1034 Kościół Rzymsko-katolicki odpadł w wyniku schizmy od reszty Konstantyńskiego chrzescijaństwa tworząc najbardziej morderczą inkwizycyjną sektę w historii ludzkości!

2. Chrzest niemowląt jest największym oszustwem milionów ludzi, którzy nie znają Pisma Świętego. Biblia jako ostateczny autorytet mówi: „Kto uwierzy (w Chrystusa) i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony”. Wszystkie przykłady w Biblii mówią o tych którzy uwierzyli i zostali ochrzczeni. Czy niemowlęta mogą uwierzyć? Przenigdy! Wiara zastępcza „rodziców chrzestnych” nie znajduje potwierdzenia w Piśmie Świętym chrześcijaństwa. Wychodzi na to, że katolicyzm jest niebezpieczną herezją! Poza tym „rodzice chrzestni” też byli ochrzczeni jako niemowlęta i nigdy nie osiagnęli nawet wiary (która pochodzi od Boga, aby spełnić warunek „wiary zastępczej”. Jest to błędne koło! Chrzest niemowląt jest konsekwencją błędnej interpretacji rozmowy Nikodema z Jezusem.

3. Jezus nigdy nie ustanowił urzędu papieża, ani kultu osoby papieża. Urzędy które ustanowił to: apostoł, prorok, ewangelista, nauczyciel i pastor (duszpasterz). Nawet słowa ksiądz nie znajdujemy w Biblii.

4. Kult Marii i świętych nie znajduje odniesienia w Biblii. Jest kultem heretyckim i bałwochwalczym dla wszystkich chrześcijan.

5. Malowanie obrazów i robienie figur kultowych jest zakazane przez Boga z Biblii, dlatego Kościół Rzymsko-Katolicki sfałszowal 10 przykazań.

6. Komunia Święta w jednej postaci, sam chleb bez wina jest NIEWAŻNA!

7. Bierzmowanie jest martwym obrzędem. Prawdziwy chrzest Duchem Świetym ma nadnaturalna manifestację jako potwierdzenie tego przeżycia.

8. Przez brak darów Ducha Świętego Kościół Rzymski okrada wiernych z wielu błogosławieństw.

9. Modlitwa za zmarłych (jako jeden z wielu przykładow) i reszta tradycji nie pokrywa się z Biblia, a raczej ustanowiona została dla czerpania zysku.

10. Celibat księży i zastępcza pederastia kleryków i księży jest wymogiem niebiblijnym i może prowadzić do zboczeń seksualnych, w tym do zoofilii i pedofilii księży.

11. Celebracja mszy katolickiej nie ma nic wspólnego z wolnością Ducha Świętego, a często nawiązuje do Starego Przymierza oraz do mszy ku czci Rzymskiego Boga Jowisza.

12. Seminarium „Duchowne” ma więcej wspólnego z filozofią niż z Biblią. Poza tym to Bóg powołuje na urzędy, a nie katolicka uczelnia.

13. Zakony kobiet i mężczyzn nie znajduje odpowiednika w Biblii.

14. Różaniec ma pochodzenie pogańskie, a nie biblijne.

15. Kościół Rzymsko-katolicki wymordował w przeszłości miliony ludzi za to, że czytali Biblię i praktykowali chrystianizm wedle zaleceń Jezusa Chrystusa. W zbrodniach faszystowskich katolickiej inkwizycji, paleniu na stosach i morderczych krucjatach widać jak bardzo destrukcyjna jest sekta katolików rzymskich!

16. Ideologia nadętej wyższości papistowskiego rzymsko-katolicka uniemożliwia ekumenię i współpracę z autentycznie chrześcijańskimi kościołami i grupami wyznaniowymi.

* Została napisana ksiażka pt. „Katolicka Sekta” przez doktora teologii i nauk humanistycznych, Rafaela Rodrígueza, nota bene biskupa katolickiego, który był wysłannikiem do Rzymu. Napisał on wiecej książek krytycznych na temat Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Powiedział, że jest gotów stanąć przed największymi sądami świata, aby udowodnić, ze Kościół Rzymsko-Katolicki przez wieki oszukuje i manipuluje milionami ludzmi na świecie.

Anty-Sekciarz

P.S. Zarzutów dowodzących tego, że tzw. Kościół Rzymsko-katolicki jest sektą i destrukcyjnym kultem politycznym jest dużo więcej!

Czy kościół katolicki jest sektą?

Wyniki autotestu Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach.

Analiza Kościoła Katolickiego pod kątem definicji sekty!

1. Powstał przez oderwanie się od innej religii.

– W 1054 zachodni Kościół oderwał się od Wschodu, gdzie powstało chrześcijaństwo. Wcześniej chrześcijaństwo oderwało się od judaizmu, w IV wieku powstała katolicka sekta cesarza Konstantyna, głównego architekta katolicyzmu.

2. Silnie podkreślona rola przywódcy.

– Głową KK jest biskup rzymski, który przez wyznawców uważany jest za nieomylnego (sic!!!), nazywany jest Ojcem Świętym (tytuł de facto deifikujący), nosi specjalne długie, białe szaty, otaczany jest czcią i specjalnym ceremoniałem mającym wyodrębnić go spośród innych wyznawców, jego wizerunki (zdjęcia, obrazy, pomniki) znajdują się w miejscach kultu i domach wyznawców. Wszyscy funkcjonariusze tej religii muszą być bezwzględnie mu podporządkowani.

3. Działalność sekty otoczona jest tajemnicą.

– Część z działaczy sekty przebywa w miejscach zamkniętych (klasztory, seminaria), nie wolno im utrzymywać kontaktów towarzyskich nawet z rodziną i innymi przedstawicielami tego wyznania, ich życie ograniczają rygorystyczne przepisy reguł wymyślonych przez ludzi, których zadaniem jest pełna kontrola osób zamkniętych w tych miejscach, zwłaszcza ich życia osobistego. Poza tym tajemnicą otoczone są działania przywódcy i aktywistów sekty, oraz archiwa i biblioteki przedstawiające historię (Watykan).

4. Psychomanipulacja (pranie mózgu).

– Członkowie sekty werbowani są obecnie głównie wśród niemowląt, których wbrew ich woli zapisuje się do KK podczas ceremonii zwanej chrztem (która nie ma nic wspólnego z chrzem biblijnym). Dorastające dzieci poddawane są przez działaczy sekty psychomanipujacji polegającej na podsycaniu emocji (mity i legendy o rzekomych cudach i objawieniach) oraz uczeniu na pamięć setek regułek (tzw. katechizm) przy wyłączeniu logicznych właściwości umysłu. Wyznawcy sekty przez całe życie muszą wierzyć, że wszystkie przedstawione przez przywóców regułki (tzw. dogmaty) są objawione przez Boga i nie wolno ich podważać. Olbrzymia większość wyznawców tej sekty nie ma jednak podstawowej wiedzy o swojej religii, nie interesuje się swoimi wierzeniami, opiera się na nauczonych w dzieciństwie regułkach i opinii opłacanych działaczy sekty.

5. Wyraźny podział na przywódców i resztę wyznawców.

– Przywódcy sekty są ściśle zhierarchizowani, na ich czele stoi tzw. „Ojciec Święty” (białe, długie szaty), podlegają mu „kardynałowie” (długie, czerwone szaty), poniżej są „biskupi” (długie, fioletowe szaty) a najniżej, ale ponad resztą wyznawców są tzw. „księża” (długie, czarne szaty). Podczas ceremonii religijnych funcjonariusze sekty, aby podkreślić swoją nadludzką rolę wobec tłumu, ubierają dodatkowo bardzo zdobione, rytualne szaty oraz nakrycia głowy. Funcjonariusze sekty (tzw. kler) nie pracują zawodowo na swoje utrzymanie, są utrzymywani przez wyznawców (tzw. laików lub parafian). Pomimo to niektórzy członkowie kleru znajdują dodatkowe (nie zawsze legalne) źródła utrzymania. Funcjonariusze sekty żyją w większości krajów na wyższej stopie życiowej niż laicy.

6. Reguły i ograniczenia nałożone przez przywódców sekty.

– Wszystkim aktywistom sekty zabrania się zawierania związków małżeńskich i prowadzenia normalnego życia rodzinnego. Członkowie sekty w niektóre dni zmuszani są do powstrzymywania się od pokarmów. Niektórzy wyznawcy, należący do podsekt (tzw. zakonów i innych organizacji) zadają ból swojemu ciału i gloryfikują cierpienia. Z kolei tzw. laikom zabrania się uprawiania seksu przedmałżeńskiego (wiele obostrzeń seksualnych), zawierania małżeństw poligamicznych, rozwodów, itp.

7. Destrukcyjny charakter moralny sekty.

– Mimo reguł i ograniczeń, wśród szeregowych wyznawców szerzy się demoralizacja. Palenia tytoniu nie jest w ogóle zwalczane, problem alkoholowy dotyczy większości rodzin należących do tego pseudo-wyznania. Mimo wyuczonego na pamięć „Dekalogu”, kradzieże, kłamstwa, rozboje, itp. rzeczy nie są u Katolików niczym niezwykłym. Wśród aktywistów szerzy się homoseksualizm i pedofilia, które tolerowane są przez przywódców sekty o ile czyny te nie ujrzą światła dziennego. A gdy ujrzą, są tuszowane.

8. Agresywny prozelityzm.

– Wyznawców wyznania werbuje się już wśród dzieci (chrzczenie niemowląt). Dzieci w szkołach poddawane są indoktrynacji (obowiązkowe lekcje religii za tzw.przyzwoleniem rodziców) oraz zmuszane do uczestniczenia w ceremoniach wyznania (tzw. święta itp.). Osoby nie należące do sekty są szykanowane, zabrania im się np. zawierania małżeństw poligamicznych, czasem utrudnia się im ukończenie szkoły i znalezienie pracy. Przywódcy sekty wpływają na środki masowego przekazu i polityków, aby zwiększać siłę indoktrynacji. Szczególną aktywność aktywiści sekty wykazują latem, gdy w mediach dzięki ich wpływom ukazują się informacje zwalczające inne wyznania.

9. Walka z innymi wyznaniami.

– Szerzenie nienawiści do wyznawców innych religii za pomocą oszczerstw, kłamstw, podsycania emocji. Przywódcy sekty zabraniają interesowania się innymi wyznaniami, niegdyś codzienną pratyką było odbieranie życia osobom, które chciały opuścić szeregi sekty (zob. inkwizycja).

10. Mniejszościowy charakter sekty.

– Aktywni członkowie sekty nie liczą nawet 1% społeczeństwa, nad którym poprzez manipulację i wpływy polityczne panują. Na przykład w 37-milionowej Polsce kler katolicki liczy około 30-40 tysięcy aktywnych księży, zakonników i zakonnic (1 promil społeczeństwa). Pomimo tak śladowej ilości członków sekta chce mieć samozwańczy wpływ na całe społeczeństwo. (Według niektórych definicji w Polsce „za sektę należy uznać związek religijny liczący poniżej 100.000 członków”.)

Czyż Kościół Rzymsko-Katolicki nie jest sektą? Czyż nie są sektami dominikanie, franciszkanie, klaryski, Opus Dei, Odnowa w Duchu Świętym, KANA, Effatha, Tolle i inne odłamy wewnątrz tej mega-sekty? Odpowiedzmy sobie sami!

Anty-Sekciarz, inż. dr Adam Citkowski

Politechnika Śląska

41 uwag do wpisu “SEKTY

 1. Wszystkie teksty antysektowe, to katolicka satyra na Kościół Rzymsko-Katolicki – Jedyną sektę jaka jest. I to pedofilią strasznie skażona. Nie ma dnia w Łodzi bez chociaż jednej ofiary księdza pedofila na terapii w moim gabinecie!

  • Bardzo dobrze Mira napisałaś. Proszę pisać więcej o zboczkach pedofilskich z katolickiej sekty na całym świecie znanej z molestowania i gwałcenia dzieci.

  • Znam Mirę Tomaszewską! Wspaniała nauczycielka w Bractwie Himawanti! Powołujecie się na bardzo dobre autorytety i dlatego macie najwyższą wiarygodność z grup ezoterycznych w Polsce!

   Om Namah Śivaya!

 2. Takich tekstów więcej potrzeba. Aby obnażyć politologiczną perfidię tych pedofilów jakimi są prawie wszyscy księża katoliccy. Powinni mieć obowiązek posiadania żony i dzieci oraz wierności małżeńskiej do śmierci. Czyli stosować się do tego, czego uczą. A tak same pederasty i pedofile na parafiach siedzą.

  We Włoszech jest afera. Od 1978 roku polski papież Jan Paweł II nakazał Bankowi Watykańskiemu pranie brudnych pieniędzy pedofilskiej mafii. Karol Wojtyła razem z Watykanem żył z handlu ludźmi, prostytucji, produkcji kondomów i pedofilii. Taka jest prawda o polskiej świętości.

  Poczytajcie sobie włoską prasę to się dzieciaki dowiecie prawdy o zboczonym papiezu Janie Pawle II czyli o Karolku z Wadowic. Fakty i Mity proszę czytać, jak kochankę swoją, konkubinę Kinaszewską Karol Wojtyła przez długie lata codziennie bzykał. I jak zmarła z tęsknoty gdy do Watykanu wyjechał.

  Przez 15 lat Karol Wojtyła mieszkał z konkubiną Kinaszewską w krakowskim mieszkanku, na koszt wiernych dających na tacę.

  • wydaje mi się, że nie mają porypane pod sufitem,bo:
   Ten, który cierpiał za każdego nie zmartwychwstał-ponieważ nie umarł na krzyżu-został odratowany po zdjęciu z krzyża przez Józefa z Arymatei i Nikodema (esseńczycy)i gdyby przyjąć tę bardzo prawdopodobną wersję wydarzeń,to fundamenty kościoła ległyby w gruzach (a do tego kościół kat. nie dopuści, grożąc piekłem,wiecznym potępieniem,mękami, no i inkwizycją)
   o „wykupieniu” ciała Jezusa przez w/w dowodzą na piśmie pisma i listy „zainteresowanych” stron pomiędzy Piłatem a wąską grupą wyznawców Jezusa (ustalono w końcu cenę wykupu ciała za 100 funtów mirry dla Piłata, co się przedłożyło niedługo po tym wydarzeniu,odwołaniem Piłata z urzędu)medycznie było to wtedy możliwe i nawet dzisiaj medycyna jest w stanie to udowodnić.Powyższe starania w/w są udokumentowane w Ewangeliach
   to są drobne argumenty, ale skoro jeszcze mało, to dlaczego Paweł (dzisiaj święty) zwany wtedy Szawłem ścigał Jezusa (po niby śmierci i wniebowstąpieniu) -spotkanie na drodze do Damaszku i słowa Jezusa „Szawle,Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?” (niem czy dokładnie tak, ale coś koło tego, później jeden z najbardziej żarliwych wyznawców nauk Jezusa) ducha na pewno nie ścigał
   a tak na marginesie-ja zwycięstwo Jezusa świętuję codziennie i nie czekam na radosne świętowanie i nie marnuję czasu na czekanie, aż przyjedzie Zbawiciel i co? -za nas załatwi sprawy?-czy jestem niewierny,czy też mam „porypane”pod sufitem?

 3. Niektórzy zwolennicy takich, jak powyższa manipulacji mają nieźle „porypane” pod sufitem. Ale nie martwcie się – Ten, Który cierpiał za KAŻDEGO człowieka ZMARTWYCHWSTAŁ, więc jest jeszcze nadzieja. Radosnego świętowania zwycięstwa Chrystusa! 🙂

 4. Świetny tekst! Esencjonalnie o sektach katolickich, któż się z tym może nie zgodzić (poza osobami ze zmanipulowanymi przez tą sektę mózgami)?

 5. Na każdego czarnego klechę
  Trzeba wziąć w rękę tęgą dechę,
  Wyklepać go mocno po plecach
  Wykląć szczury na wszystkich wiecach.

  Do piekła trza ich wszystkich strącić
  Świat od czarnej stonki odmącić,
  Należy zakasać rękawy,
  W swoje ręce wziąć czarne sprawy.

  Klechy trzęsą swymi dupami,
  Drżą plugawcy, drżą przed nami.
  Miej odwagę Bracie i Siostro
  Walczyć z czarnymi trzeba ostro.

  Nie pora teraz na wahanie,
  Klechom trza sprawić tęgie lanie,
  Jak Arjuna trza ich zwyciężać,
  Dobroci Niebios nie nadwyrężać!

  • Opracowanie o katolickich sektach eleganckie. Kościół katolicki to największa i najgroźniejsza na świecie sekta mająca na swych dloniach krew setek milionów wymordowanych ludzi na wszystkich kontynentach i miliony dzieciątek wyruchanych w dupę przez klechów pedofilów na przestrzeni wieków. Zdumieniem każdego myślącego człowieka napawa fakt, że duża część tak zwanych elit intelektualnych przynależy do tej zbrodniczej sekty i się z tym wszem i wobec obnosi. No ale to tylko wskazuje na ogromną moc manipulacji i prania ludzkich mózgów jaką ta krańcowo zbrodniczo niebezpieczna sekta dysponuje. Trzeba naciskać na władze żeby tą pedofilską terrorystyczną sektę czym prędzej zdelegalizowano! Dobry tekst! Gratuluję cywilnej odwagi i czekam na więcej!

 6. Sektę katolicką należy zwalczać wszystkimi możliwymi sposobami. Wszyscy którzy chcą aby ten świat był lepszy, muszą się przyłączyć do antykościelnych działań. Każdy kto ma poczucie sprawiedliwości powinien to robić. To nic innego jak zwalczanie przestępczości, degeneracji, zboczeń. Kk to gniazdo robactwa i trzeba to po prostu wyplenić.

  • w pelni sie z toba zgadzam to najwieksza zbrodnicza organizacja w histori swiata ktura z bogiem nie ma nic wspulnego a najwieksza perfidia jest to ze wtloczyli ludziom do gluw strach przed jezusem w kturego sami nie wierza

 7. Kościół katolicki to największa sekta w Polsce, zdominowała cały kraj. Ludzie są zaślepieni, wykorzystują satanistyczny krzyż modląc się do Opust Deistycznej mafii, w która obrosła w pedofilskie nasienie… dekret zakazujący ujawnianie pedofilskich poczynań księży jest wyraźny i świadczy o tym, że kościół tuszuje wiele przestępstw popełnianych przez księży… a co z ofiarami? Są oczywiście zastraszane, jak ich rodziny..a piętno pozostawione przez gwałty klechów na nieletnich, pozostanie długo w ich psychice i będzie miało odzew w ich przyszłym dorosłym życiu. Te osoby potrzebują pomocy i wsparcia, a to zapewnić im może Antypedofilskie Bractwo Himawanti, gdzie wspaniały terapeuta Ryszrad Matuszewski pomógł już nie jednej osobie będącej ofiarą molestowań i gwałtów przez księży pedofilli.

  • A Radio Maryja jedna z najgroźniejszych sekt? Wiecie dlaczego? Bo przyciąga staruszków, którzy oddają swoje renty, emerytury na rozwój pedofilskiej mafii… Może przeczytał to jakiś 60-latek „podobno każdy może się zreformować” Więc apel: Jeśli nie macie na co wydawać zbierajcie pieniądze dla wnuczków, a nie na to coś w czarnej sutannie, co żeruje na Was pod szyldem Boga”. Nie mam zamiaru zapierdzielać na wasze emerytury, abyście oddawali je tym pedofilom… Ci biedni struszkowie, nie mają często co do garnka włożyć, nie mają na leki, ale za to mają na faszystowsko-pedofilską mafię katolicką, chyba nie wiedzą, że kler to banda złodzei…

   • Rydzyk kopnie w kalendarz niebawem i bedzie spokoj. Jestem ciekawy co wtedy mohery poczna. Bedzie wieksza zaloba niz po prezydencie.

 8. Pracowałam w szkole, wiem jak to jest… kościół zawładną nawet panią dyrektor, grafiki były ustawiane pod księży, gdzie dzieci, które nie uczęszczały na lekcje religii miały okienka, siedzieli w świetlicy szkolnej lub włóczyły się ulicami miasta, klasy zajęte przez księży, satanistyczne krzyże w salach lekcyjnych… to straszne, że rodzice są tak ślepi i posyłają dzieci na religię, a jeszcze straszniejsze, że religia jest w szkołach, zamiast przy kościołach dla tych, którzy chcą tam chodzić, tym samym dyskryminuje się w naszym kraju inne wyznania, które nie mają wstępu do szkół… Religia natychmiast powinna być usunięta drodzy rodzice ze szkół, chrońcie swoje pociechy przed pedofilami, żeby nie było za późno…

   • Najniebezpieczniejsze sekty w Polsce pokroju Dariusza Pietrek, Ryszarda Nowaka czy Królika i wielu innych, żerują na krzywdzie bezbronnych ofiar księży pedofilii, zero współczucia, ale co się dziwić, wśród tych działających są sami pedofile, głównie księża, którzy sterują całym tym mechanizmem… no cóż w naszym kraj zdominował faszyzm, nizim i pedofilstwo, a rząd nic z tym nie robi… dobrze, że jeszcze są prawi ludzie, którzy nie wierzą w brednie, a potrafią działać i bronić molestowane i gwałcone ofiary przez księży pedofilii jak Antypedofilskie Bractwo Himawanti… powodzenia, jestem z wami i nie dajcie się zastraszyć

 9. Większości wypisujących w internecie brednie na temat Antypedofilskiego Bractwa Himawanti polecam wizytę u psychiatry. Jedyne wyjście jakie może ich uratuje przed Ogniem Piekielnym…

  • ogien piekielny jest dla katolikuw ja ide do nawi krainy zmarlych moich przodkuw polska sie budzi i zrzuci jarzmo obcej zydowskiej wiary

 10. Vy prasata hnusne oplzle stare rakety. { wy obrzydliwe prosiaki , tluste stare mohery!!!!!!!! Ze se nestydite !!!!!!!!!

 11. Najgorsze sekty w Polsce to dominikanie, paulini i salezjanie. Złodziejstwo, poróbstwo, pedalstwo i pedofilia z ministrantami. Chyba te trzy sekty są najgorsze. Nie znam za wielu. Może są gorsze. Jasna Góra na pół podzielona. Połowa mnichów woli prostytutki na noc, a połowa woli ze sobą czyli homoseksualnie. To ma być świętość? A z lekka burdel chyba jest?

  Bio-Markus Warszawa

 12. Dzięki Mohanowi Ryszardowi Matuszewskiemu wyrwałam się ze szponów niebezpiecznego i toksycznego kultu, z sekty zielonoświątkowców. Skaptowali mnie lata temu ci sekciarze w Bydgoszczy, ale dzięki Mohandżi wykładom zrozumiałam, że złem to jest Jezus Chrystus, bo to jego czciciele stali na czele mordów inkwizycyjnych, rzeźni ludobójstwa jakie pochłonęły pod znakiem diabolicznego krzyża z Jezusem jakieś 200 milionów ofiar. Miliony kobiet spalonych na stosach inkwizycji to dzieło wyznawców Jezusa. Nie było mi łatwo uwolnić się z demonicznych szponów chrześcijaństwa, sekty zielonoświątkowców, bo oni swoją demagogią robią z mózgu marmoladę. Jezus to rzezie i masakry, a krzyż to narzędzie ludobójczej egzekucji. Przez kult Jezusa popadłam w depresję i nawet trafiłam z tej sekty prosto do szpitala psychiatrycznego. Ale szczęśliwie trafiłam na Jogę w Bydgoszczy. Otrzymałam Łaskę Bożą, Łaskę uwolnienia ze szponów owego z gruntu krwiożerczego Jezusa ludobójcy, łaskę uwolnienia od chrześcijaństwa, czemu po wieki wieków daję świadectwo wiary! Można uwolnić się z obłąkania Jezusem Chrystusem, można wyzwolić się z diabelskiej mocy zniewolenia jaką w swoje demoniczne sidła chwytają swoje naiwne ofiary wszyscy pastorzy sekty zielonoświątkowej i sekt podobnych! Doświadczyłam tego i wiem jak to działa i chętnie innym pomogę w uwolnieniu. Coraz więcej ludzi zniewolonych i opętanych demonami Jezusa zgłasza się do mnie, nawet w Szwecji, gdzie okazjonalnie przebywam pomagając w takim uwolnieniu mojej córce, którą też opętywał ten żydowski demon Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkie siostry i braci w Prawdziwej Drodze Bożej!” – mgr Anna Gierej (Kokocha), Bydgoszcz, okazjonalnie Szwecja

 13. Wszystkie religie odkatolickie to zło. Nie widzę żadnej różnicy pomiędzy Baptystami, Zielonoświątkowcami a Kościołem Katolickim, pomiędzy Husem a Michalikiem. Celem każdej religii jest zniewolenie człowieka poprzez zastraszanie gniewem wirtualnego Boga. W każdej odkatolickiej religii są marginesy na których działają pedofile, także w kościele zielonoświątkowym. Jak tego nie widzicie to jesteście ślepi, bo Jezus to samozwańczy hochsztapler, wyprał chrześcijanom tak mózgi, że widzą tylko to na co on i jego demony im pozwala, tak to jest jak w KK jak i w innych chrystosektach.
  Jestem człowiekiem wolnym, a wolny człowiek nie potrzebuje papieża ani biskupa ani księdza by zrozumieć świat który go otacza. Wolnych ludzi jest na razie mało, ale ewolucja działa bardzo powoli ale skutecznie. A katolicy podzielą losy Neandertalczyka, z czego bardzo się cieszę.

  Pozdrawiam z oddzielnej gałęzi Homininae

  • szatan zawsze był przeciw duchowości wschodniej i przeciwko Bogu, Kościół i JEZUS w wersji katolickiej jest znakiem szatana w XXI wieku, kościoł katolicki jest niebezpieczną sektą

 14. Artykuł pokazuje, że katolicyzm i jego inkwizycja wojtyłkowa to maksymalna żenada. Ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią… Będe modlić sie o nawrócenie i powrót katolików na dobrą drogę. Niech Bóg Was w Bractwie błogosławi i strzeże przed inkwizytorami i katolickimi tempakami. Amen

 15. Jeszcze jest jedna sekta to WŻCH,Wspólnota Życia Chrześcijańskiego,prezydentem jej jest Ewa Poleszak,działa przy jezuitach na rzecz OPUS DEI.

 16. Największe sekty to sekty katolickie, szczególnie latem grasujące, bardzo niebezpieczne i złośliwe. Na oazach dzieci dziewictwo z księżami katolickimi tracą i to jest wielka niemoralna zbrodnia na dzieciach. Katolicka zbrodnia pedofilii, która jest nieomal katolickim sakramentem. O tym trzeba więcej mówić i pisać głośno. Może tak demonstracja ofiar księży pedofilów i rodzin ofiar kościoła katolicka przed siedzibą sekty katolickiej w Warszawie robić regularnie?

 17. Wybaczcie ale uważam że należy księży pedofilów izolować.
  Takiego poziomu nienawiści złą i zepsucia jak w kościele katolickim nie spotkałem nigdy i nigdzie.
  Twierdzę że katole są najgroźniejszą i najbardziej zepsutą sektą.
  Chociaż może wielu zwykłych katolików jest spoko, jak się w sektę nie angażują.
  Dla was, ofiar gwałconych kutasami księży, oni są najbardziej szkodliwi.
  A bardzo rzadko pomocni.

 18. Tutaj akurat się zgodzę, że kościół katolicki sfałszował przykazanie odnośnie rzeźb i obrazów. Sekta to osoby, którzy spotykają się w jakimś tam miejscu takim jak kościół, a nie chrześcijanie, którzy spotykają się w katakumbach. Proponuję poczytać o sektach katolickich i chrzescijańskich i się nauczyć jak te sekty takie jak dominikanie działają skrycie i zbrodniczo.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s